Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2002: 10 oktober 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-058 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft PowerPoint 2002, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpoint10 ppt2002 ppt2k2 ppt10 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 923092 – senaste granskning 02/05/2014 14:10:38 – revision: 1.1

Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbofficexppostsp3fix KB923092
Feedback