Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word Viewer 2003: 10 oktober 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-060 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Word Viewer 2003, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
wordviewer2003 wordviewer2k3 wordviewer11 wdviewer2003 wdviewer2k3 wdviewer11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 923276 – senaste granskning 01/16/2015 09:04:55 – revision: 1.1

  • Microsoft Office Word Viewer 2003
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner KB923276
Feedback