Beskrivning av OneNote 2003 Service Pack 3

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office OneNote 2003. I denna artikel finns information om hämtning av uppdateringen och länkar till en lista med åtgärdade problem. Dessutom innehåller artikeln information om de problem som eventuellt kan uppstå när du installerar uppdateringen och hur du kontrollerar om den är installerad.
INLEDNING
Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 3 (SP3) innehåller viktiga förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar har tidigare getts ut som separata uppdateringar och samlas här i OneNote 2003 SP3.
Mer Information

Säkerhetsbulletiner som hör till Service Pack-uppdateringen

I OneNote 2003 SP3 åtgärdas problemen som beskrivs i följande Microsoft-säkerhetsbulletiner:

901190 MS06-009: Säkerhetsproblem i den koreanska IME:n (Input Method Editor) kan medföra behörighetshöjning

917284 MS06-038: Säkerhetsproblem i Microsoft Office möjliggör fjärrkörning av kod

915384 MS06-039: Säkerhetsproblem i Microsoft Office-filter möjliggör fjärrkörning av kod

917151 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 11 juli 2006

905645 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 14 februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

914455 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003, Project 2003 och OneNote 2003: 11 juli 2006

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i Service Pack-uppdateringen

OneNote 2003 SP3 innehåller de tidigare utgivna uppdateringar som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

842774 Beskrivning av OneNote 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

887619 Beskrivning av OneNote 2003 Service Pack 2

917148 Beskrivning av uppdatering för OneNote 2003: 9 maj 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

917151 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 11 juli 2006

913571 Beskrivning av uppdateringarna för Office 2003: 14 mars 2006

905645 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 14 februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

914455 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003, Project 2003 och OneNote 2003: 11 juli 2006

Problem som korrigeras i denna Service Pack-version

Förutom tidigare dokumenterade korrigeringar innehåller OneNote 2003 SP3 en korrigering av följande problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.

Hyperlänkadressen är felaktig när Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 2 (SP2) används på en dator med Windows Vista.

När skärmurklipp utförs med hjälp av OneNote 2003 SP2 på en dator med Windows Vista är hyperlänkadressen felaktig.

Kända problem

Kända problem under installation av detta Service Pack

Det finns inga kända installationsproblem med detta Service Pack.

Kända problem som kan uppstå efter installation av detta Service Pack

När du har installerat ett Service Pack för Microsoft Office uppmanas du kanske att starta om datorn. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
905726 Du uppmanas att starta om datorn efter att du installerat en Office Service Pack-uppdatering eller annan Office-uppdatering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera Service Pack-uppdateringen

Instruktioner för installation och distribution av OneNote 2003 SP3 finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta Service Pack-uppdateringen på följande Microsoft-webbplats:

Avgöra om Service Pack är installerat


Service Pack-uppdateringen innehåller en fil med versionen som anges i följande tabell.
FilnamnVersion
Onenote.exe11.0.8165.0

Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filen i den här tabellen.

Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av OneNote 2003 som finns på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Dessutom installeras följande filer tillsammans med OneNote 2003 SP3:
FilnamnVersion
Alrtintl.dll11.0.8161.0
Authzax.dll11.0.8164.0
Aw.dll11.0.8161.0
Blank.one
Business.one
Cdrimp32.flt2003.1100.8169.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Dwtrig20.exe11.0.8161.0
Exptoows.dll11.0.8161.0
Fpencode.dll2003.1100.8165.0
Fpext.msg
Msb1core.dll11.0.8164.0
Msb1fren.its
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lex
Mshy3es.dll3.0.0.2
Mso.acl
Msointl.dll11.0.8161.0
Msonsext.dll11.0.6715.60
Msosvint.dll11.0.8161.0
Mssp3ena.lex
Mssp3es.lex
Mssp3fr.dll5.0.8150.105
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3es.lex
Onenote.pip
Onmain.dll11.0.8164.0
Ontour.swf
Planners.one
Png32.flt2003.1100.8165.0
Proflwiz.exe11.0.8161.0
Ucs20.dll11.0.8161.0
Bssym7.ttf1.3.0.0
Epsimp32.flt2003.1100.8164.0
Fpsrvutl.dll11.0.8169.0
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Ieawsdc.dll12.0.6027.0
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Msdapml.dll11.0.6715.60
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msmh.dll11.0.8161.0
Msoauth.dll11.0.8164.0
Msoeuro.dll11.0.8164.0
Msohelp.exe11.0.8164.0
Msohtmed.exe11.0.8164.0
Msorun.dll11.0.8164.0
Msostyle.dll11.0.8164.0
Msosv.dll11.0.8161.0
Msoxev.dll11.0.8161.0
Msoxmlmf.dll11.0.8164.0
Mssp3en.lexEj tillämpligt
Mssp3es.dll12.0.0.15
Mswebcap.dll11.0.8164.0
Name.dll11.0.8164.0
Onenote.exe11.0.8165.0
Onenotem.exe11.0.8164.0
Onmain.chmEj tillämpligt
Onreadme.htmEj tillämpligt
Owsclt.dll11.0.8164.0
Owssupp.dll11.0.8164.0
Saext.dll11.0.8161.0
Tabletl.oneEj tillämpligt
Ucscribe.dll11.0.8161.0
Aer_1033.admEj tillämpligt
Fpwec.dll11.0.8164.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Gifimp32.flt2003.1100.8165.0
Intlband.htmEj tillämpligt
Jpegim32.flt2003.1100.8165.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Msdaipp.dll11.0.6715.60
Mso.dll11.0.8172.0
Msoautui.dll11.0.8161.0
Msodcw.dll11.0.8161.0
Msoxmled.exe11.0.8161.0
Mssh.dll11.0.8161.0
Mssp3fr.lex5.0.8150.105
Ocltint.dll11.0.8161.0
Oinfop11.exe11.0.8164.0
Oinfos11.dll11.0.8161.0
Onfilter.dll11.0.8161.0
Onlibs.dll11.0.8161.0
Opw11usr.iniEj tillämpligt
Pictim32.flt2003.1100.8161.0
Refedit.dll12.0.6202.3013
Refiebar.dll11.0.8164.0
Seqchk10.dll11.0.8164.0
Slintl.dll11.0.8161.0
Tabletp.oneEj tillämpligt
Vbidepia.dll11.0.8161.0
Academic.oneEj tillämpligt
Cgmimp32.flt2003.1100.8161.0
Designer.oneEj tillämpligt
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Intldate.dll11.0.8161.0
Migrate.dll11.0.8156.0
Msb1enfr.itsEj tillämpligt
Msgr3fr.lexEj tillämpligt
Msocf.dll11.0.8161.0
Msocfu.dll11.0.8161.0
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3fr.lexEj tillämpligt
Msxml5.dll5.20.1081.0
Oballoon.dll11.0.8161.0
Office.dll11.0.8161.0
Oinfo11.ocx11.0.8164.0
Oinfop11.mofEj tillämpligt
Onconv.dll11.0.8164.0
Onintl.dll11.0.8161.0
Onmain.awEj tillämpligt
Ontoc.xmlEj tillämpligt
Ontour.htmEj tillämpligt
Ontournf.jpgEj tillämpligt
Ontourst.htmEj tillämpligt
Riched20.dll5.50.99.2050
Setlang.exe11.0.8164.0
Stsucres.dll11.0.8161.0
Stsupld.dll11.0.8164.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Wpgimp32.flt2003.1100.8161.0

Information för administratörer om MSP-filer

OneNote 2003 SP3 består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil), som finns i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i detta Service Pack:
OneNoteSP3.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Microsoft Office OneNote 2003 på klientdatorer kan du köra ett kommando med egenskapen REINSTALL=ALL.
onenote onenote2003 2003 SP3 onenote2k3 office security performance reliability update download hotfix fix service pack sp-3 sp 3 servicepack
Egenskaper

Artikel-id: 923633 – senaste granskning 01/16/2015 09:16:26 – revision: 1.1

Microsoft Office OneNote 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe kbhotfixserver KB923633
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited) at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)