Beskrivning av Office 2003 Service Pack 3 för Språkverktyg

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) för Språkverktyg innehåller viktiga förbättringar av säkerhet och stabilitet. Vissa korrigeringar i detta Service Pack har tidigare getts ut som separata uppdateringar och samlas här i en Service Pack-uppdatering.
Mer Information

Närmare information om Service Pack-uppdateringen

Problem som åtgärdas i detta Service Pack

Genom Office 2003 Service Pack 3 för Språkverktyg åtgärdas problemen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
923618 Beskrivning av Office 2003 Service Pack 3

Säkerhetsbulletiner som hör till Service Pack-uppdateringen

Office 2003 Service Pack 3 för Språkverktyg hör samman med följande säkerhetsbulletiner:
901190 MS06-009: Säkerhetsproblem i den koreanska IME:n (Input Method Editor) kan medföra behörighetshöjning
921585 MS07-001: Säkerhetsproblem i grammatikkontrollen i Microsoft Office 2003 för portugisiska (Brasilien) möjliggör fjärrkörning av kod

Tidigare uppdateringar som ingår i Service Pack-uppdateringen

Office 2003 Service Pack 3 för Språkverktyg innehåller följande tidigare utgivna uppdateringar:
843188 Beskrivning av Office 2003 Service Pack 1 för Språkverktyg
887618 Beskrivning av Office 2003 Service Pack 2 för Språkverktyg (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
924886 Beskrivning av uppdatering för Office 2003: 12 december 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
905645 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 14 februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
913571 Beskrivning av uppdateringarna för Office 2003: 14 mars 2006
921585 MS07-001: Säkerhetsproblem i grammatikkontrollen i Microsoft Office 2003 för portugisiska (Brasilien) möjliggör fjärrkörning av kod

Kända problem

Kända problem under installation av detta Service Pack

Det finns inga kända installationsproblem med detta Service Pack.

Kända problem som kan uppstå efter installation av detta Service Pack

När du har installerat ett Service Pack för Microsoft Office uppmanas du att starta om datorn.Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
905726 Du uppmanas att starta om datorn efter att du installerat en Office Service Pack-uppdatering eller annan Office-uppdatering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera Service Pack-uppdateringen

Office 2003 Service Pack 3 för Språkverktyg finns på Microsoft Download Center. Om du vill hämta uppdateringen och se instruktioner för installation och distribution går du till följande Microsoft-webbplats:

Avgöra om detta Service Pack är installerat

I följande tabell visas vilka filer som ingår i detta Service Pack. Filversionerna anges även.
FilnamnVersion
Chimie.lex5.0.6466.0
Chtmbx.dll9.0.8164.0
Cintlcfg.exe9.0.8164.0
Cplexe.exe9.0.8161.0
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Hhc32.dll11.0.8157.0
Hjdic.dll7.0.8164.0
Imekr70.ime7.0.8161.0
Imekrmbx.dll7.0.8164.0
Imekrmig.exe7.0.8164.0
Imekrskf.dll7.0.8164.0
Imepadsv.exe9.0.8164.0
Imjp9.ime9.0.8161.0
Imjpdadm.exe9.0.8161.0
Maatsch.dicEj tillämpligt
Msb1fren.itsEj tillämpligt
Msgr2pb.dll12.0.0.16
Msgr2pb.lexEj tillämpligt
Msgr3fr.lexEj tillämpligt
Msgr3ko.dll11.0.8157.0
Msgrar32.dll12.0.0.6
Msgrnl32.dll12.0.1.10
Msgrpl32.dll12.0.0.6
Msgrru32.dll12.0.0.7
Mshy3gea.lexEj tillämpligt
Mssp3ct.dll3.0.7.5
Mssp3da.dll12.0.0.9
Mssp3en.lexEj tillämpligt
Mssp3eu.dll12.0.0.13
Mssp3eub.lexEj tillämpligt
Mssp3gea.lexEj tillämpligt
Mssp3he.dll12.0.0.7
Mssp3he.lexEj tillämpligt
Mssp3is.lexEj tillämpligt
Mssp3it.dll12.0.0.15
Mssp3it.lexEj tillämpligt
Dwtrig20.exe11.0.8161.0
Imekrcic.dll7.0.8164.0
Imekrudt.dll7.0.8164.0
Imjp9k.dll9.0.8166.0
Imjpcd.dic9.0.8161.0
Imjpdctp.dll9.0.8161.0
Imjpmgr.exe9.0.8161.0
Imjpmig.exe9.0.8164.0
Imjpuex.exe9.0.8161.0
Jurid.lex5.0.6466.0
Juridsch.dicEj tillämpligt
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Medisch.dicEj tillämpligt
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Mscand20.dll9.0.8164.0
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Mscand20.dll9.0.8164.0
Msgr_It.lexEj tillämpligt
Msgr_Pl.lexEj tillämpligt
Msgr_Ru.lexEj tillämpligt
Msgr_Sw.lexEj tillämpligt
Msgr3jp.lex3.1.2.7103
Msgrsw32.dll2.0.0.386
Mssp3bg.lexEj tillämpligt
Mssp3da.lexEj tillämpligt
Mssp3ena.lexEj tillämpligt
Mssp3es.lexEj tillämpligt
Mssp3ge.dll12.0.0.7
Mssp3gl.lexEj tillämpligt
Mssp3hu.dll12.0.0.7
Mssp3hu.lexEj tillämpligt
Mssp3is.dll12.0.0.5
Mssp3no.dll12.0.0.8
Mssp3tr.dll12.0.0.6
Msth3es.lexEj tillämpligt
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3gea.lexEj tillämpligt
Msth3gep.lexEj tillämpligt
Msth3tr.lexEj tillämpligt
Aer_1033.admEj tillämpligt
Batimt.lex5.0.6466.0
Batimtnp.lex5.0.6466.0
Cmigrate.dll6.5.8161.0
Imepadrs.dll9.0.8161.0
Imepadrs.dll9.0.8161.0
Imjprw.exe9.0.8164.0
Imjputy.exe9.0.8161.0
Imjputyc.dll9.0.8161.0
Imscmig.exe6.0.0.2529
Imskdic.dll9.0.8161.0
Imskf.dll9.0.8164.0
Juridnp.lex5.0.6466.0
Medicnp.lex5.0.6466.0
Msb1enfr.itsEj tillämpligt
Msgr_Nl.lexEj tillämpligt
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msgrtr32.dll12.0.0.7
Mshy3es.dll3.0.0.2
Mshy3gep.lexEj tillämpligt
Mso.aclEj tillämpligt
Mssp3bg.dll12.0.0.8
Mssp3el.dll3.0.0.19
Mssp3el.lexEj tillämpligt
Mssp3es.dll12.0.0.15
Mssp3eu.lexEj tillämpligt
Mssp3gep.lexEj tillämpligt
Mssp3gl.dll12.0.0.19
Mssp3ko.dll11.0.8155.0
Mssp3nl.dll12.0.0.7
Mssp3pt.dll12.0.0.8
Mssp3pt.lexEj tillämpligt
Mssp3ru.dll12.0.0.11
Mssp3sw.dll2.53.0.0
Mssp3ua.lexEj tillämpligt
Msstko32.dll11.0.8156.0
Mssp3nb.dll12.0.0.8
Mssp3nb.lexEj tillämpligt
Mssp3no.lexEj tillämpligt
Mssp3pb.dll12.0.0.11
Mssp3pb.lexEj tillämpligt
Mssp3ru.lexEj tillämpligt
Mssp3ua.dll12.0.0.10
Msth3fr.lexEj tillämpligt
Pencht.dll6.0.6000.16386
Pintlcsa.dll9.0.8164.0
Techni.lex5.0.6466.0
Tlrnwz.dll6.5.8164.0
Winwb98.mbEj tillämpligt
Ara3032.cnv2005.0.8154.0
Chtskdic.dll9.0.8161.0
Chtskf.dll9.0.8164.0
Ctermlrn.dll6.5.8161.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Imepadrs.dll9.0.8161.0
Imepadrs.dll9.0.8161.0
Imepadsm.dll9.0.8161.0
Imjpcic.dll9.0.8164.0
Imjpcus.dll9.0.8161.0
Imjpdct.exe9.0.8161.0
Imjpdsvr.exe9.0.8166.0
Imjprmzb.exe9.0.8164.0
Imjpsqm.dll9.0.8161.0
Imjpsqmd.dll9.0.8161.0
Imjpsqms.dll9.0.8161.0
Imsc40a.ime6.0.0.2529
Medic.lex5.0.6466.0
Msb1core.dll11.0.8164.0
Msgr_Hu.lexEj tillämpligt
Msgr_Tr.lexEj tillämpligt
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3ge.dll3.1.0.9126
Msgr3sc.dll3.0.1708.0
Msgrhu32.dll12.0.0.7
Msgrit32.dll12.0.0.6
Mshy3ge.dll1.52.0.3
Mso.aclEj tillämpligt
Mssp3ct.lexEj tillämpligt
Mssp3cz.dll3.0.1.4
Mssp3eua.lexEj tillämpligt
Mssp3fr.dll5.0.8150.105
Mssp3fr.lex5.0.8150.105
Mssp3in.dll12.0.0.6
Mssp3in.lexEj tillämpligt
Mssp3nl.lexEj tillämpligt
Multibox.dll9.0.8164.0
Penkor.dll6.0.6000.16386
Pintlmbx.dll9.0.8164.0
Softkey.dll9.0.8164.0
Techwet.dicEj tillämpligt
Tintlphr.exe6.5.8161.0
Mstcicja.ime6.5.8165.0
Msth3ge.dll6.20.0.0
Msth3it.dll12.0.0.5
Msth3it.lexEj tillämpligt
Penchs.dll6.0.6000.16386
Penjpn.dll6.0.6000.16386
Penusa.dll6.0.6000.16386
Pintlphr.exe6.0.0.2529
Techninp.lex5.0.6466.0
Tintlcfg.exe6.5.8161.0
Tmigrate.dll6.5.8161.0
Zakelijk.dicEj tillämpligt
Mssp3pl.dll3.21.0.0
Mssp3tr.lexEj tillämpligt
Mstcipha.ime6.5.8165.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3nl.lexEj tillämpligt
Msth3tr.dll12.0.0.5
Pintlcsd.dll9.0.8161.0
Pmigrate.dll6.0.0.2529
Simli.ttf3.1.0.0
Simyou.ttf3.1.0.0
Winwb86.mbEj tillämpligt
Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filerna i den här tabellen.Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Office 2003 som finns på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information för administratörer om MSP-filer

Office 2003 Service Pack 3 för Språkverktyg består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil), som finns i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i detta Service Pack:
2003PTKSP3.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Microsoft Office 2003 för Språkverktyg på klientdatorer kan du köra ett kommando som innehåller egenskapen REINSTALL= ALL.
Egenskaper

Artikel-id: 923642 – senaste granskning 12/09/2015 06:42:29 – revision: 1.1

Microsoft Office 2003 Proofing Tools

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbhotfixserver KB923642
Feedback