Beskrivning av SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003. I den här artikeln finns information om hämtning av uppdateringen och länkar till en lista med åtgärdade problem. Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av uppdateringen och hur du avgör om den har installerats eller inte.
INLEDNING
Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3 (SP3) innehåller viktiga förbättringar av säkerheten. Vissa korrigeringar i SharePoint Portal Server 2003 SP3 har tidigare getts ut som separata uppdateringar. Här har de samlats i en uppdatering.
Mer Information

Information om uppdateringen

Lista över problem som åtgärdas genom Service Pack-uppdateringen

SharePoint Portal Server 2003 SP3 innehåller korrigeringar av de problem som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
938795 Problem som åtgärdats i SharePoint Portal Server 2003 i och med SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Säkerhetsbulletiner som hör till detta Service Pack

Det finns inga Microsoft-säkerhetsbulletiner för SharePoint Portal Server 2003 SP3.

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i detta Service Pack

SharePoint Portal Server 2003 SP3 innehåller tidigare utgivna uppdateringar som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
887623 Beskrivning av Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2

Kända problem

Kända problem under installationen av detta Service Pack

Om en uppgradering av en SharePoint Portal Server 2003-databas misslyckas eller avbryts av användaren, måste du göra ändringar i Registret för att starta om uppgraderingen av databasen. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
907308 Det går inte att starta om en uppgradering av en SharePoint Portal Server 2003-databas, eller de virtuella servrarna visar "upgrade" på SharePoint Central Administration-webbsidan (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem efter Service Pack-installationen

När du har installerat ett Service Pack för Microsoft Office kan du uppmanas att starta om datorn. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
905726 Du uppmanas att starta om datorn efter att du installerat en Office Service Pack-uppdatering eller annan Office-uppdatering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera SharePoint Portal Server 2003 SP3

SharePoint Portal Server 2003 SP3 finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta SharePoint Portal Server 2003 SP3 samt installations- och distributionsinstruktioner på följande Microsoft-webbplats:

Avinstallation

Det går inte att använda "Lägg till eller ta bort program" på Kontrollpanelen för att avinstallera uppdateringen. Om du vill ta bort SharePoint Portal Server 2003 SP3 från datorn måste du först ta bort SharePoint Portal Server 2003 och sedan installera om SharePoint Portal Server 2003 från SharePoint Portal Server 2003-CD:n. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873125 Det går inte att ta bort Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Så avgör du om Service Pack-uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller filversioner som visas i följande tabell.
FilnamnFilversion
Aclrepair.mstEj tillämpligt
Binder.dll11.0.8167.0
Catutil.exe11.0.8168.0
Chsbrkr.dll11.0.8168.0
Chsettbl.chrEj tillämpligt
Chtbrkr.dll11.0.8168.0
Config.sqlEj tillämpligt
Configup.sqlEj tillämpligt
Content.sqlEj tillämpligt
Contentup.sqlEj tillämpligt
Dfastlog.dll11.0.8168.0
Diaglogs.asxEj tillämpligt
Enablewatson.mstEj tillämpligt
Engdic.datEj tillämpligt
Engidx.datEj tillämpligt
Filteng.dll11.0.8168.0
Form.dll11.0.8167.0
Ftsqlpar.dll11.0.8168.0
Helphtml_wsapsubc.htmEj tillämpligt
Infosoft.dll11.0.8168.0
Invqrypi.dll11.0.8168.0
Jfont.datEj tillämpligt
Korwbrkr.dll11.0.8168.0
Langwrbk.dll11.0.8168.0
Latin1.shpEj tillämpligt
Lcdetect.dll11.0.8168.0
Lookup.datEj tillämpligt
Lrpolish.dllEj tillämpligt
Mimefilt.dll11.0.8168.0
Mir_fi.dllEj tillämpligt
Msdaipp.dll11.0.5510.0
Msir5jp.dll5.0.2130.0
Msonsext.dll11.0.5510.0
Mspfilt.dll11.0.8166.2
Mspfltrs.dll11.0.8125.2
Mssca.mstEj tillämpligt
Msscntrs.dll11.0.8168.0
Mssctlbm.dll11.0.8168.0
Mssdmn.exe11.0.8168.0
Mssdmn_exe.configEj tillämpligt
Mssearch.exe11.0.8168.0
Msserror.dll11.0.8168.0
Mssitlb.dll11.0.8168.0
Mssitlbm.dll11.0.8168.0
Mssmsg.dll11.0.8168.0
Mssmulpi.dll11.0.8168.0
Mssph.dll11.0.8168.0
Mssphm.dll11.0.8168.0
Mssrch.dll11.0.8168.0
Msstools.dll11.0.8168.0
Msstrc.dll11.0.8168.0
Mswbtr32.dll1.18.0.0
Mxcache.dll11.0.8168.0
Mxdefalt.xmlEj tillämpligt
Nlhtml.dll11.0.8168.0
Nls400.dll5.0.4301.0
Notesph.dll11.0.8168.0
Notestup.exe11.0.8168.0
Ocrhc.datEj tillämpligt
Ocrvc.datEj tillämpligt
Offfilt.dll11.0.8168.0
Ows.jsEj tillämpligt
Pkmnpw.dll11.0.8168.0
Portal.dll11.0.8168.0
Portal.dll11.0.8168.0
Pqsutil.dll11.0.8168.0
Profile.sqlEj tillämpligt
Profilup.sqlEj tillämpligt
Propdefs.dll11.0.8168.0
Psom.dll11.0.8167.0
Ptcrt.asxEj tillämpligt
Pubfilt.dll11.0.8168.0
Purge.mstEj tillämpligt
Putildm.dll11.0.8168.0
Query9x.dll11.0.8168.0
Resmgru.dll11.0.8168.0
Reverse.dll11.0.8167.0
Rtmmsifilehash.mstEj tillämpligt
Service.sqlEj tillämpligt
Servicecontrol.mstEj tillämpligt
Serviceup.sqlEj tillämpligt
Settngs.gifEj tillämpligt
Sitessiteslistschema.xmlEj tillämpligt
Sp2dbupdatefilehash.mstEj tillämpligt
Spdisco.aspxEj tillämpligt
Splogo.gifEj tillämpligt
Spsadm.exeEj tillämpligt
Spsadmin.exe11.0.8168.0
Spsback.exe11.0.8168.0
Spsbackup.dll11.0.8168.0
Spsutil.dll11.0.8168.0
Sqlbakup.dll11.0.8168.0
Srchadm.dll11.0.8168.0
Srchadm.dll11.0.8168.0
Srchom.dll11.0.8168.0
Sso_sch.sqlEj tillämpligt
Sso_up.sqlEj tillämpligt
Ssocli.dll11.0.8168.0
Ssocli.dll11.0.8168.0
Ssoom.dll11.0.8168.0
Ssoom.dll11.0.8168.0
Ssoperf.dll11.0.8168.0
Ssosrv.exe11.0.8168.0
Subpi.dll11.0.8168.0
Thawbrkr.dll11.0.8168.0
Thocr.psp11.0.8167.0
Thocrapi.dll11.0.8167.0
Tocdoclibschema.xmlEj tillämpligt
Topicdoclibschema.xmlEj tillämpligt
Tquery.dll11.0.8168.0
Triggerdatabaseupdate.mstEj tillämpligt
Twcutchr.dll11.0.8167.0
Twcutlin.dll11.0.8167.0
Twlay32.dll11.0.8167.0
Tworient.dll11.0.8167.0
Twrecc.dll11.0.8163.0
Twrece.dll11.0.8167.0
Twrecs.dll11.0.8167.0
Twstruct.dll11.0.8167.0
Vaiddmanager.dll11.0.8168.0
Xfile.psp11.0.8167.0
Ximage3b.dll11.0.8167.0
Xocr3.psp11.0.8168.0
Xpage3c.dll11.0.8167.0
Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filerna i tabellen. Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av SharePoint Portal Server 2003 som finns på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
821549 Kontrollera versionen av Office 2003-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-versionen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-korrigeringsfil (MSP-fil). som finns i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i detta Service Pack:
V2sp3packlet.msp
SPS2003
Egenskaper

Artikel-id: 923644 – senaste granskning 12/09/2015 06:42:40 – revision: 1.2

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbshareptportalsvr2003sp3fix atdownload kbdownload kbupdate kbfix KB923644
Feedback