Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felsökning av en misslyckad installation av Beta 2 Technical Refresh-uppdateringen för 2007 Microsoft Office

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs felsökning av en misslyckad installation av Beta 2 Technical Refresh-uppdateringen för 2007 Microsoft Office. Prova de här åtgärderna innan du tar bort och sedan installerar om 2007 Office suites Beta 2.

Obs!
 • Betaprogram är inte alltid lika stabila som levererade Microsoft-program. Därför kan betatestare få problem med 2007 Office suites Beta 2-program som kan medföra att befintliga data går förlorade, skadas eller förstörs. Den här betatestutgåvan bör inte användas i en produktionsmiljö, och vi rekommenderar att du säkerhetskopierar befintliga data innan du installerar och kör uppdateringen.
 • Det finns ingen produktsupport för 2007 Office suites Beta 2-program, men du får gärna delta i en Microsoft Office-diskussionsgrupp för att dela med dig av dina erfarenheter av 2007 Office suites Beta 2 med andra användare och be om råd. Du kan söka efter en Microsoft Office-diskussionsgrupp på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information
Om du har misslyckats med att installera B2TR-uppdateringen rekommenderar vi att du gör följande:
 1. Töm Temp-mappen.
 2. Kontrollera att det finns tillräckligt mycket diskutrymme.
 3. Installera om uppdateringen med loggning aktiverad.
Om det uppstår ett fel när du försöker installera om B2TR-uppdateringen kontrollerar du om problemet redan har rapporterats i Microsoft Office-diskussionsgrupperna. Om inte, kan du rapportera problemet. Du kan också be andra medlemmar av diskussionsgrupperna om hjälp.

Obs! Det kan hända att du ombeds skicka en komprimerad fil med loggfiler och skärmdumpar av eventuella felmeddelanden.

Om du inte kan installera uppdateringen när du har följt de här instruktionerna för felsökning och sökt i Microsoft Office-diskussionsgrupperna måste du kanske ta bort 2007 Office-installationen från datorn. En misslyckad uppdatering kan ibland medföra att det inte går att ta bort 2007 Office suites. Om du inte kan ta bort 2007 Office suites kan du därför söka i Microsoft Office efter information om hur du tar bort 2007 Office suites manuellt från datorn.

Viktigt! Använd inte Windows Installer Cleanup, eftersom den inte kan ta bort all nödvändig information. Om du använder Windows Installer Cleanup felaktigt kan det medföra att du skadar konfigurationshanteringsinformation för Windows Installer som gäller andra produkter.

Obs! I det här skedet av betaprogrammet innebär inte ett fel under installationen av en uppdatering att uppdateringen återställs. Dessutom kan B2TR-uppdateringen inte tas bort utan att hela 2007 Office suites-installationen tas bort.

Steg 1: Töm Temp-mappen

Så här tömmer du Temp-mappen:
 1. Avsluta alla program.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv cmd /c /k del %temp%\*.* /q /s /f i rutan Öppna och klicka på OK.

Steg 2: Kontrollera att minst 2 gigabyte ledigt diskutrymme är tillgängligt

För att kunna installera B2TR-uppdateringen måste du ha minst 2 gigabyte (GB) ledigt diskutrymme som är tillgängligt. Installationsprocessen kräver detta utrymme för temporär och permanent cachelagring av de uppdaterade filerna..

Mer information om systemkraven för 2007 Office suites finns på följande Microsoft-webbplats: Så här kontrollerar du att det finns minst 2 GB ledigt diskutrymme:
 1. Öppna Den här datorn.
 2. Högerklicka på enheten där Microsoft Windows är installerat och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Kontrollera på fliken Allmänt att det finns minst 2 GB ledigt diskutrymme på enheten med Windows-mappen. Windows-mappnamnet innehåller miljövariabeln %windir%. Om det finns mindre än 2 GB ledigt diskutrymme frigör du diskutrymme genom att ta bort några program du inte behöver med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Du kan också använda Diskrensning.

  Så här använder du Diskrensning: klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Diskrensning.

Steg 3: Aktivera loggning

I uppdateringar för 2007 Office suites används Windows Installer-teknik förutom uppdateringens styrande logik. För att samla in informationen som Microsoft behöver för att ta reda på orsaken till ett fel måste du kanske aktivera två typer av loggning.

Obs! Loggning är inte aktiverat som standard. Detta håller ner diskutrymmet som krävs till ett minimum.

Aktivera Windows Installer-loggning

Så här aktiverar du Windows Installer-loggning:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv gpedit.msc i rutan Öppna och klicka på OK så att Redigeraren för grupprincipobjekt startas.
 2. Expandera Datorkonfiguration.
 3. Expandera Administrativa mallar.
 4. Expandera Windows-komponenter.
 5. Klicka på Windows Installer.
 6. Dubbelklicka på Loggning.
 7. Skriv voicewarmup i rutan Loggning.
 8. Klicka på OK.
När Windows Installer aktiveras under installationsprocessen skapas en loggfil i %temp%-mappen. Loggfilen har ett slumpmässigt genererat namn som börjar med MSI och slutar med .log.

Obs! Du kan inte göra detta om du använder Microsoft Windows XP Home Edition, eftersom Windows XP Home Edition inte innehåller filen Gpedit.msc. Använd i detta fall den alternativa metoden som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
314852 Aktivera Windows Installer-loggning i Window XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Aktivera loggning av uppdateringskontrollanten med hjälp av en kommandoradsväxel

För att kunna logga uppdateringskontrollantens aktivitet måste du lägga till en kommandoradsväxel när du startar uppdateringen. Om du har öppnat uppdateringen och inte sparat den när du hämtade den, måste du hämta uppdateringen igen, klicka på Spara och sedan spara uppdateringen lokalt. Du kan också öppna ett Utforskar-fönster till målmappen genom att klicka på Öppna mapp i stället för Öppna.

Så här startar du den hämtade uppdateringen med hjälp av kommandoradsväxeln som krävs för att skapa loggfilen B2tr.log:
 1. Öppna mappen med den hämtade uppdateringen i Utforskaren.
 2. Klicka på Start, klicka på Kör och tryck på DELETE så att innehållet i rutan Öppna tas bort.
 3. Dra den hämtade filen till rutan Öppna i Utforskaren. Därmed visas automatiskt uppdateringsfilens sökväg och filnamn i rutan Öppna.
 4. Klicka på sökvägen i rutan Öppna och tryck på END, så att du kommer till slutet av sökvägen i rutan Öppna.
 5. Tryck en gång på BLANKSTEG och skriv sedan /log:%temp%\B2tr.log.
 6. Klicka på OK.

Skapa en komprimerad fil för loggfiler och skärmdumpar

Eftersom loggfiler och skärmdumpar kan bli mycket stora rekommenderar vi att du placerar dem i en komprimerad (zippad) mappfil innan du delar med dig av dem. Gör så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv %temp% i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Högerklicka i Temp-fönstret, peka på Nytt och klicka på Textdokument.
 3. Skriv Loggfiler.txt och tryck på RETUR.
 4. Högerklicka på Loggfiler.txt, peka på Skicka till och klicka sedan på Komprimerad mapp. Därmed skapas en ny fil med namnet Logfile.zip.
Markera önskade logg- eller skärmdumpfiler och dra dem till Logfile.zip. Filerna läggs automatiskt till i den komprimerade mappfilen. När du har lagt till alla filer du vill ha med kan du skicka Logfile.zip i ett e-postmeddelande eller till lämplig diskussionsgrupp.
office2007 office2k7 office12 off2007 off2k7 off12
Egenskaper

Artikel-id: 923718 – senaste granskning 11/10/2006 12:44:48 – revision: 3.5

Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Groove 2007, Microsoft Office Forms Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbsetup kbhowto kbexpertisebeginner kbprb KB923718
Feedback