Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur du öppnar nya filformaten i tidigare versioner av Microsoft Office

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 924074
Sammanfattning
Om du kör Microsoft Office 2003or Office XP kan du hämta och installera uppdateringar så att du kan öppna, redigera och spara filer som har skapats i senare versioner av Microsoft Office och filer som använder Open XML-formaten. Uppdateringarna innehåller alla högprioriterade uppdateringar frånMicrosoft Updateoch även Microsoft Office Compatibility Pack. Office Compatibility Pack kan också användas tillsammans med Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003 och PowerPoint Viewer 2003 för att visa filer som sparas i de nya filformaten.

Obs! Beroende på vilken version av Office som du använder måste du ha Office 2003 Service Pack 3 (SP3) eller Office XP Service Pack 3 (SP3). Om du kör Office 2000 behöver du inte installera uppdateringar. Du hämtar Office 2003 SP3 eller Office XP SP3, gå till motsvarande Microsoft-webbplats:

Obs! Se "Problem som kan uppstå om Office inte är helt uppdaterad" i avsnittet exempel på typer av problem och fel som kan visas om du försöker använda Office 2016, 2013, 2010 och 2007 Office system-dokument med hjälp av tidigare versioner av Office-program utan att installera Office Compatibility Pack och uppdateringar.
Förutsättningar
Kontrollera att datorn har de nödvändiga uppdateringarna innan du installerar Office Compatibility Pack. Kontrollera att du är redo att installera Compatibility Pack genom att granska följande information för din version av Office.

Office 2003
För Office 2003 installeras Office 2003 SP3. Om du vill hämta Office 2003 SP3 finns på följande Microsoft-webbplats: Kontrollera att uppdateringarna är installerade för Office 2003 genom åtgärderna för det operativsystem som du använder.

Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Vista
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på Avinstallera ett Program.
 2. Leta upp Office XP-produkt i listan över installerade program.
 3. Klicka på Ordna, klicka på Layoutoch sedan på informationsfönstret.
 4. Leta upp Office 2003-produkten i listan över program och kontrollera att Office 2003 Service Pack 3 (SP3): MAINSP3 i listan över installerade uppdateringar för Office 2003.
Windows XP
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på Lägg till eller ta bort program.
 2. Klicka på ändra eller ta bort program på höger sida.
 3. välja kryssrutanVisa uppdateringar .
 4. Leta reda på Microsoft Office 2003-produkt i listan över installerade program.
 5. Kontrollera att Office 2003 Service Pack 3 (SP3): MAINSP3 visas bland uppdateringarna för Office 2003-produkten.


Office XP
För Office XP installeras Office XP SP3. Office XP SP3 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:Dessutom måste du uppdatera Office XP med följande uppdateringar som har getts ut efter SP3:
918420 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Excel 2002: 11 juli 2006
917153 Beskrivning av uppdatering för PowerPoint 2002: 11 juli 2006
917347 Beskrivning av uppdatering för Word 2002: 11 juli 2006
Om du vill kontrollera att uppdateringarna är installerade för Office XP med åtgärderna för det operativsystem som du använder.

Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Vista
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på Avinstallera ett Program.
 2. Leta upp Office XP-produkt i listan över program som är installerade.
 3. Klicka på Ordna, klicka på Layoutoch sedan på informationsfönstret.
 4. Kontrollera att den installerade versionen är 10.0.6626.0 eller en senare version. Genom att visa informationen längst ned i fönstret Avinstallera eller ändra ett program. Den här versionsnumret anger att Office XP SP3 har installerats.

  Obs! Du kanske måste maximera fönstret för att visa versionsinformation. Om du vill maximera fönstret, dubbelklicka på namnlisten.
 5. Klicka på Visa installerade uppdateringar i listan över aktiviteter till vänster.

  Obs! Nyare versioner av uppdateringar för Excel 2002, PowerPoint 2002 och Word 2002 släpptes efter uppdateringarna som beskrivs i denna artikel. Om dessa uppdateringar inte visas som installerade uppdateringar, måste du kontrollera filversionen av programfiler för att se till att minimikrav uppfylls. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Skriv %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office10 i sökrutanoch tryck sedan på RETUR:
  2. Leta upp filen Excel.exe och PowerPnt.exe Winword.exe.

   Obs! Filnamnstillägget .exe kan vara dolda. I så fall visas filnamnen som Excel och PowerPnt Winword. I vissa fall när visas filnamnstillägget är dolt blir filnamnet densamma för flera filer. Välj en fil med entyp som anges som programmet. Attributet Type visas klickar du på informationVisa -menyn.
  3. Markera varje fil separat och klicka sedan på EgenskaperArkiv -menyn. Klicka på fliken information om du vill kontrollera versionen. Minsta filversionerna anges i följande tabell.
   ProgrammetVersion
   Excel.exe10.0.6809.0
   Powerpnt.exe10.0.6804.0
   Winword.exe10.0.6804.0
Windows XP
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på Lägg till eller ta bort program.
 2. Klicka på ändra eller ta bort program på höger sida.
 3. välja kryssrutanVisa uppdateringar .
 4. Leta upp Microsoft Office XP-produkt i listan över installerade program.
 5. välja en Office XP-produkten och klicka sedan på länkenKlicka här för supportinformation . Kontrollera att den version som anges är 10.0.6626.0 eller en senare version och stäng sedan dialogrutan Supportinformation .

  Obs! Nyare versioner av uppdateringar för Excel 2002, PowerPoint 2002 och Word 2002 släpptes efter uppdateringarna som beskrivs i denna artikel. Om dessa uppdateringar inte visas som installerade uppdateringar, måste du kontrollera filversionen av programfiler för att se till att minimikrav uppfylls. Gör så här:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör. Kopiera och sedan klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppnaoch tryck sedan på Ange:
   %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office10
  2. Leta upp filen Excel.exe och PowerPnt.exe Winword.exe.
  3. Markera varje fil separat och klicka sedan på EgenskaperArkiv -menyn. Klicka på fliken Version om du vill kontrollera versionen. Minsta filversionerna anges i följande tabell.
   ProgrammetVersion
   Excel.exe10.0.6809.0
   Powerpnt.exe10.0.6804.0
   Winword.exe10.0.6804.0

Hämta och installera Compatibility Pack

Om du vill öppna 2016, 2013, 2010 och 2007 Office System-dokument i Office 2003, Office XP eller Office 2000, måste du installera Office-kompatibilitetspaketet. Gör så här:
 1. Gå till Microsoft Download Center och Hämta Office Compatibility Pack.
 2. Klicka på Hämtaom du vill hämta Compatibility Pack (FileFormatConverters.exe).
 3. När du blir ombedd klickar du på Kör om du vill installera kompatibilitetspaketet.
 4. När kompatibilitetspaketet har installerats, Stäng alla Office-program som är öppna.
 5. Starta om Office-program för att öppna dokument i nyare format.
Obs! Du måste manuellt avsluta och starta om alla Office-program som var öppna när du har installerat kompatibilitetspaketet. När programmen har startats om kan Office-program öppna filer med öppet XML-Format.

Tips om hur du öppnar och sparar filer för 2016, 2013, 2010 och 2007 Office System i din version av Office-program finns i nästa avsnitt, "Användning 2007 eller en senare version Microsoft Office dokument i tidigare Office-program".

För mer information om hur du installerar Compatibility Pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
923505 Installera Microsoft Office Compatibility Pack så att du kan öppna och spara Office Open XML-formaten i tidigare versioner av Microsoft Office
Se avsnittet "ytterligare support-information" om du fick ett fel eller installationen slutfördes inte.

Öppna filer som har skapats i 2007 Office System eller en senare version

När du har installerat nödvändiga uppdateringar och Compatibility Pack kan du öppna Microsoft Office 2016, 2013, 2010 eller 2007-filer i tidigare versioner av Office-program.

Excel 2003 och Excel 2002
I Excel 2003 och Excel 2002 kan du nu skapa, öppna, redigera och spara följande Excel 2016, 2013, 2010 eller 2007-filformat:
 • Excel-arbetsbok (*.xlsx)
 • Makroaktiverad arbetsbok (*.xlsm)
 • Binär Excel-arbetsbok (*.xlsb)
 • Excel-mall (*.xltx)
 • Excel-Makroaktiverad mall (*.xltm)
 • Excel-tillägg (*.xlam)
Dessutom kan du använda Utforskaren för att öppna och spara filer i Excel 2016, 2013, 2010 och Excel 2007-filformat.

Excel 2000
I Excel 2000 måste du använda Utforskaren för att öppna och spara Excel 2016, 2013, 2010 eller 2007-dokument. Om du vill öppna en Excel-2016 2013, 2010 eller 2007-fil i Excel 2000, gör så här:
 1. Leta upp filen i Utforskaren.
 2. Dubbelklicka på filen.
Obs! Excel 2000 måste vara installerat på datorn. Om andra versioner av Microsoft Excel också är installerade kan öppnas filen i en annan version av Excel.

Om du vill spara en fil som öppnas i Excel 2000-fil som en Excel-2016 2013, 2010 eller 2007 fil, gör du så här:
 1. Leta upp filen i Utforskaren.
 2. Högerklicka på filen och klicka sedan på Spara som.
 3. Klicka på något av följande Excel-filformat i rutanFilformat i dialogrutan Spara somoch klicka sedan på Spara:
  • Excel-arbetsbok (*.xlsx)
  • Makroaktiverad arbetsbok (*.xlsm)
  • Binär Excel-arbetsbok (*.xlsb)
 4. Klicka påOK.


PowerPoint 2003 och PowerPoint 2002
I PowerPoint 2003 och PowerPoint 2002 kan du nu skapa, öppna, redigera och spara följande PowerPoint-filformat:
 • PowerPoint-Presentation (*.pptx)
 • Makroaktiverad PowerPoint Presentation (*.pptm)
 • PowerPoint-mall (*.potx)
 • PowerPoint-Makroaktiverad mall (*.potm)
 • PowerPoint-bildspel (*.ppsx)
 • PowerPoint-Makroaktiverat bildspel (*.ppsm)
Dessutom kan du använda Utforskaren för att öppna filer och spara filer i nyare PowerPoint-format.

PowerPoint 2000
I PowerPoint 2000 måste du använda Utforskaren för att öppna och spara PowerPoint 2016, 2013, 2010 eller 2007-dokument. Om du vill öppna en PowerPoint-2016 2013, 2010 eller 2007-fil i PowerPoint 2000, gör så här:
 1. Leta upp filen i Utforskaren.
 2. Dubbelklicka på filen.
Obs! PowerPoint 2000 måste vara installerat på datorn. Om andra versioner av Microsoft PowerPoint också är installerade kan öppnas filen i en annan version av PowerPoint.

Om du vill spara en fil i PowerPoint 2000 som ett PowerPoint-2016 2013, 2010 eller 2007 fil, gör du så här:
 1. Leta upp filen i Utforskaren.
 2. Högerklicka på filen och klicka sedan på Spara som.
 3. Klicka på något av följande PowerPoint-filformat i rutanFilformat i dialogrutan Spara somoch klicka sedan på Spara:
  • PowerPoint-Presentation (*.pptx)
  • Makroaktiverad PowerPoint Presentation (*.pptm)
 4. Klicka på OKnär filen är sparad.
Word 2003, Word 2002 och Word 2000

I Word 2003, kan 2002 och 2000, du nu skapa, öppna, redigera och spara följande Word-filformat:
 • Word-dokument (*.docx)
 • Makroaktiverat Word dokument (*.docm)
Dessutom kan du använda Utforskaren för att öppna filer och spara filer i Word 2016, 2013, 2010 eller 2007-format.

Problem som kan uppstår om Office inte är helt uppdaterad


Följande problem kan uppstå om datorn inte har uppdaterats för att vara helt kompatibla med Office-2016 2013 2010 och 2007 dokument och du försöker att öppna, spara eller redigera filer i det nya filformatet.

Något av följande problem kan uppstå när du försöker öppna en fil som har sparats i Office 2016, 2013, 2010 eller 2007-formaten i en tidigare version av Office-programmet.

Problem 1

Om datorn inte har uppdaterats och du inte har installerat Office Compatibility Pack, visas något av följande felmeddelanden visas när du försöker öppna filen, beroende på vilket program du använder.

Word

När du använder dialogrutan Öppna eller när du använder dra och släpp för att flytta filen till versionen av Word som du använder, visas följande meddelande:
Markera den kodning som gör dokumentet läsbart.
När du dubbelklickar på filen i Utforskaren och dubbelklicka på filen som en bifogad fil i e-post, visas följande felmeddelande:
Det går inte att öppna filen.


Excel


När du använder dialogrutan Öppna eller när du använder dra och släpp för att flytta filen till versionen av Excel som används, visas följande felmeddelande:
Filen är inte i ett känt format.
När du dubbelklickar på filen i Utforskaren och dubbelklicka på filen som en bifogad fil i e-post, visas följande felmeddelande:
Det går inte att öppna filen.


PowerPoint


När du använder dialogrutan Öppna eller när du använder dra och släpp filen flyttas till versionen av PowerPoint som används, visas följande felmeddelande:
Det går inte att öppna typ av fil som representeras av filnamn
När du dubbelklickar på filen i Utforskaren och dubbelklicka på filen som en bifogad fil i e-post, visas följande felmeddelande:
Det går inte att öppna filen.

Lösning på problem 1

Lös problemet genom att installera Office Compatibility Pack och uppdateringarna för din version av Office-programmet.

Problem 2

Om datorn inte har uppdaterats, men Office Compatibility Pack har installerats, kan du få ett felmeddelande när du försöker öppna filen, beroende på vilket program du använder.

Word

Filen öppnas på rätt sätt när du använder dialogrutan Öppna eller när du använder dra och släpp för att flytta filen till versionen av Word som du använder. Och när du dubbelklickar på filen i Utforskaren öppnas filen korrekt.

Excel

När du använder dialogrutan Öppna eller när du använder dra och släpp för att flytta filen till versionen av Excel som används, visas följande felmeddelande:
Filen är inte i ett känt format.
När du dubbelklickar på filen i Utforskaren öppnas filen korrekt.

PowerPoint

När du använder dialogrutan Öppna eller när du använder dra och släpp filen flyttas till versionen av PowerPoint som används, visas följande felmeddelande:
Det går inte att läsa dispositionen från filnamn. Ingen textkonverterare är installerad för denna filtyp.
När du dubbelklickar på filen i Utforskaren öppnas filen korrekt.

Lösning på problem 2

Lös problemet genom att installera uppdateringarna för din version av Office-programmet.

Problem 3

Om datorn har uppdaterats, men Office Compatibility Pack inte har installerats, visas följande felmeddelande när du försöker öppna en fil i Word, Excel eller PowerPoint:
Denna fil skapades av en senare version av Microsoft programmet. Vill du hämta ett kompatibilitetspaket så att du kan arbeta med den här filen?

Lösning på problem 3

Lös problemet genom att installera Office Compatibility Pack. Mer information om kompatibilitetspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
919026 Felmeddelande när du försöker öppna eller spara ett 2007 Office-dokument: "Vill du hämta ett kompatibilitetspaket så att du kan arbeta med den här filen"
Ytterligare supportinformation
Om du inte kunde hämta eller installera kompatibilitetspaketet eller uppdateringarna kan du be din systemadministratör om hjälp. Du kan också använda Microsoft Customer Support Services-webbplats för att hitta andra lösningar. Webbplatsen Microsoft Customer Support Services ger dig bland annat följande:
 • Sökbar Knowledge Base: Söka efter teknisk supportinformation och självhjälpsverktyg för Microsoft-produkter.
 • Solution Center: Visa vanliga frågor och viktig supportinformation.
 • Andra supportalternativ: Använda Internet för att ställa en fråga, kontakta Microsoft support eller lämna synpunkter.
Klicka på länken nedan om du vill kontakta supporten om du fortfarande har frågor när du använder dessa Microsoft-webbplatser, eller om du inte hittar en lösning på webbplatsen för Microsoft Support Services:
XL2000 XL2002 XL2003 XL2007 XL2010 XL2013 Excel2000 Excel2002 Excel2003 Excel2007 Excel2010 Excel2013PPT2000 PPT2002 PPT2003 PPT2007 PPT2010 PPT2013 PowerPoint 2000 PowerPoint2002 PowerPoint2003 PowerPoint2007 PowerPoint2010 PowerPoint2013WD2000 WD2002 WD2003 WD2007 WD2010 WD2013 Word 2000 Word2002 Word2003 Word2007 Word2010 Word2013 Office2000 OfficeXP Office2003 Office2007 Office2010 Office2013

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 924074 – senaste granskning 08/07/2016 01:51:00 – revision: 16.0

Excel 2016, Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, PowerPoint 2016, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbinfo kbfileawareoff2007 kbsavefile kbopenfile kbconversion kbexpertisebeginner kbhowto kbsmbportal kbmt KB924074 KbMtsv
Feedback
tml>