Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Outlook 2003: 9 januari 2007

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-003 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Outlook 2003, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som åtgärdas genom säkerhetsuppdateringen

Genom den här säkerhetsuppdateringen åtgärdas även problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
896618 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Office Outlook 2003 Service Pack 1 eller senare: 28 april 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
913887 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 2 februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
914446 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 14 februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915380 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 16 februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915403 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 23 februari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915420 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 10 april 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915486 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 10 mars 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915490 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare för de japanska och ungerska versionerna av Outlook 2003: 14 mars 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915491 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 15 mars 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
917281 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 5 april 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
917295 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 17 april 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
917338 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 6 maj 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
917349 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 8 maj 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
919386 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 17 maj 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
919713 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 24 maj 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
920350 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 6 juni 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
920814 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 12 juni 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
921562 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 6 juli 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
921563 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 14 juli 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
921582 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 18 juli 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
921622 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 29 juli 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
921651 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 26 juni 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
923087 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 8 augusti 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
923513 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 25 augusti 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
923517 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare för den franska stavningskontrollen i Outlook 2003: 12 september 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
923843 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 15 augusti 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
924435 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 21 augusti 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
925526 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 29 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
925767 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 22 september 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
925937 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 28 september 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
926105 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 2 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
926451 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 11 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
926991 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 13 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
927209 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 19 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
927850 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 4 november 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
929304 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 Service Pack 2 eller senare: 4 december 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem vid installationen av uppdateringen

I installationsloggen kan det finnas felaktiga meddelanden om att det inte gick att installera alla uppdateringar. Problemet uppstår om filen Olkintl.msp som finns i säkerhetsuppdateringen redan har installerats på datorn. Olkintl.msp ingår i uppdateringarna som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
913807 Beskrivning av uppdatering för Outlook 2003: 14 mars 2006
892843 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Outlook 2003: 10 januari 2006

Kända problem efter installation av säkerhetsuppdateringen

Det går inte att öppna OSS-filer (Sparade sökningar i Office), eller så går det inte att spara resultaten av en avancerad sökning som en OSS-fil. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
925542 Det går inte att öppna eller spara OSS-filer (Sparade sökningar i Office) i Outlook
outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 924085 – senaste granskning 01/16/2015 09:16:51 – revision: 1.1

Microsoft Office Outlook 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kboffice2003presp3fix KB924085
Feedback