Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det går inte att skriva ut ett sidintervall från ett e-postmeddelande i Outlook 2007

Symptom
När du försöker skriva ut ett sidintervall från ett e-postmeddelande i Microsoft Office Outlook 2007 finns det inget avsnitt Sidintervall i dialogrutan Skriv ut. Därför går det inte att skriva ut ett sidintervall, utan bara hela meddelandet.
Workaround
Lös problemet med någon av följande metoder:

Metod 1: Använd Microsoft Office Word 2007

Kopiera det avsnitt av e-postmeddelandet som du vill skriva ut, klistra in denna text i Word 2007 och skriv ut meddelandet.

Metod 2: Använd Internet Explorer för att skriva ut HTML-meddelanden

Om e-postmeddelandet är i HTML-format skriver du ut det i Internet Explorer så här:
 1. Öppna e-postmeddelandet.
 2. Klicka på Andra åtgärder på menyfliken och sedan på Visa i webbläsare. Meddelandet visas i Internet Explorer.
 3. Klicka på Skriv utArkiv-menyn.

Metod 3: Spara meddelandet som ett PDF- eller XPS-dokument

Spara meddelandet som ett PDF-dokument (Portable Document Format) eller ett XPS-dokument (XML Paper Specification), och skriv sedan ut det från lämpligt program.

Obs! Mer information om hur du sparar Outlook 2007-meddelanden som PDF- eller XPS-dokument finns i "Nyheter i Microsoft Office Outlook 2007" i hjälpen för Outlook 2007.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet SaveAsPDFandXPS.exe nu.

Så här sparar du ett e-postmeddelande som PDF- eller XPS-dokument:
 1. Kopiera e-postinnehållet till Word 2007 eller Excel 2007.
 2. Klicka på Microsoft Office-knappen, peka på Spara som och klicka på PDF eller XPS.
 3. Skriv eller välj ett namn på dokumentet eller arbetsboken i listan Filnamn.
 4. Klicka på PDF eller XPS-dokument i listan Filformat.
 5. Om du vill öppna filen omedelbart efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering. Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du har installerat ett PDF- eller XPS-visningsprogram på datorn.
 6. Klicka på Standard (publicera online och skriv ut) intill Optimera för.
 7. Klicka på OK och sedan på Publicera.
För att kunna visa en PDF-fil måste du ha ett PDF-visningsprogram på datorn. Ett sådant program är Acrobat Reader från Adobe Systems.Mer information om Acrobat Reader finns på följande webbplats:För att kunna visa en fil i XPS-format måste du ha ett visningsprogram. Du kan hämta ett kostnadsfritt visningsprogram från Microsoft Office Online Downloads på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information
Informationen och lösningen i det här dokumentet återspeglar den syn Microsoft har på problemet vid publiceringsdatumet. Lösningen finns att hämta hos Microsoft eller via tredjepartsleverantörer. Microsoft rekommenderar inte några speciella tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som kan beskrivas i den här artikeln. Det kan också finnas andra tredjepartsleverantörer eller tredjepartslösningar som inte beskrivs i den här artikeln. Eftersom Microsoft måste reagera på förändrade marknadsvillkor, ska den här informationen inte tolkas som något åtagande från Microsofts sida. Microsoft kan inte garantera korrektheten i informationen eller i någon lösning som presenteras av Microsoft eller någon omnämnd tredjepartsleverantör.

Microsoft lämnar inga garantier och friskriver sig från alla garantier och villkor, såväl uttryckligen som underförstått. Dessa omfattar, men begränsas inte till, uppgifter eller garantier avseende frånvaro av intrång, allmän lämplighet eller lämplighet för särskilt ändamål gällande tjänster, lösningar, produkter eller annat material och annan information. Under inga omständigheter är Microsoft ansvarigt för de tredjepartslösningar som nämns i den här artikeln.

Den enda förändringen av utskriftsfunktionen i Outlook 2007 jämfört med tidigare versioner av Outlook gäller HTML-meddelanden. I tidigare versioner av Outlook skrivs HTML-meddelanden ut med hjälp av utskriftsmotorn från Internet Explorer. För meddelanden i Oformaterad text eller RTF-meddelanden (Rich Text Formatted) används emellertid utskriftsmotorn i Outlook 2003. Samma sak händer som i Outlook 2007. I följande tabell sammanfattas utskriftsmöjligheterna i Outlook.
Outlook-versionMeddelandeformatUtskriftsmöjlighet
2007HTMLNej
2007RTFNej
2007Oformaterad textNej
2003 (och tidigare)HTMLJa
2003 (och tidigare)RTFNej
2003 (och tidigare)Oformaterad textNej
OL2007 Outlook2007
Egenskaper

Artikel-id: 924141 – senaste granskning 04/24/2008 12:47:16 – revision: 6.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbtshoot kbprint kbexpertisebeginner kbprb KB924141
Feedback