MS06-059: Säkerhetsproblem i Excel möjliggör fjärrkörning av kod

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har återutgivit säkerhetsbulletinen MS06-059 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om den återutgivna versionen av säkerhetsuppdatering 923089 för Excel 2002 (12 december 2006)

Sammanfattning

Vissa användare av Microsoft Excel 2002 som har installerat Microsoft Windows Installer 2.0 fick en indikation på att den ursprungliga versionen av säkerhetsuppdatering 923089 för Excel 2002 installerades utan problem. Själva binärfilen, Excel.exe, uppdaterades emellertid inte till den säkra versionen. Det här problemet åtgärdas genom den återutgivna versionen av säkerhetsuppdatering 923089 för Excel 2002.

Du kan ta reda på om du berörs av det här problemet genom att kontrollera vilken version av Excel.exe som är installerad. Om du har installerat den ursprungliga versionen av säkerhetsuppdatering 923089 för Excel 2002 och filversionen är tidigare än 10.0.6816.0 måste du installera den återutgivna versionen av säkerhetsuppdatering 923089 för Excel 2002.

Fråga och svar

F: Varför erbjuds jag den återutgivna versionen av säkerhetsuppdatering 923089 för Excel 2002 i Microsoft Update och Office Update trots att jag inte berörs av det här problemet?

S: Den återutgivna uppdateringen ersätter den tidigare Excel 2002-uppdateringen, och därför erbjuds alla användare automatiskt den senaste uppdateringen. Om du inte berörs av problemet behöver du inte installera den återutgivna versionen av säkerhetsuppdatering 923089 för Excel 2002.

Problem som åtgärdas i säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen löser den här säkerhetsuppdateringen problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
  • 923090 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2000: 10 oktober 2006
  • 923089 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2002: 12 december 2006
  • 923088 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003: 10 oktober 2006
  • 923275 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Viewer 2003: 10 oktober 2006
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 924164 – senaste granskning 01/16/2015 02:03:19 – revision: 2.1

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel Viewer 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X för Macintosh, Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc kboffice2003presp3fix KB924164
Feedback