Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Content Management Server 2002 Service Pack 2: 10 april 2007

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-018 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2 (SP2), däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser: Den här säkerhetsuppdateringen gäller följande språkversioner av Microsoft Content Management Server 2002 SP2:
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Japanska

Problem som åtgärdas i den här säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
887574 KORRIGERING: Felmeddelandet "OutOfMemoryException" visas när du utför en förhandsgranskning av en importerad webbplatsdistribution i Content Management Server 2002. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
912356 KORRIGERING: Webbservern svarar inte när du försöker generera en kanalsökväg med MCMS API:t i Content Management Server 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
913072 KORRIGERING: Importen fungerar inte när du försöker importera vissa SDO-paket i MCMS 2002 Service Pack 1a (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
913400 KORRIGERING: Du får ett felmeddelande när du försöker använda SQL-autentiseringsläget i DCA (Database Configuration Application) efter att ha installerat Content Management Server 2002 Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
913401 KORRIGERING: Om du försöker utföra en webbplatsdistributionsexport i SQL Server 2005 fungerar inte exporten i Content Management Server 2002 Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
913554 KORRIGERING: Du kan inte längre ta bort en hyperlänk genom att rensa hyperlänksadressfältet efter att du har installerat Content Management Server 2002 Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
913706 KORRIGERING: Bilagan lagras som en ohanterad länk när filnamnet innehåller en bokstav med grav accent i MCMS 2002 Service Pack 2 och i MCMS 2002 Service Pack 1a (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
914195 KORRIGERING: MCMS Template Explorer försvinner från Visual Studio .NET 2003 när du har installerat Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
914782 KORRIGERING: Det går inte att anslå tillbaka när du använder Mozilla Firefox eller Netscape Navigator i Content Management Server 2002 Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
916114 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Content Management Server 2002 Service Pack 2 eller senare: 3 augusti 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
917509 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Content Management Server 2002 Service Pack 2 eller senare: 30 mars 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
919841 KORRIGERING: En felaktig version av filen Nrdhtml.dll installerades när du använde snabbkorrigeringen för Content Management Server 2002 som beskrivs i KB-artikel 913706 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
921300 KORRIGERING: Vissa delar av en webbplats visas inte efter att du har importerat en .sdo-fil som innehåller uppdateringar till anslutna poster i MCMS 2002 Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
921930 KORRIGERING: Felmeddelande när du anger en platshållare i redigeringsläge och när du ändrar fokus från ett Internet Explorer-fönster till ett annat öppet fönster i MCMS 2002: "Ett objekt förväntas" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
923755 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Content Management Server 2002 Service Pack 2 eller senare: 8 augusti 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
927508 Felmeddelande när du använder ett anpassat program för webbplatsdistribution i Content Management Server 2002: "Minnet kunde inte läsas/skrivas vid adressen" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Krav på omstart

Om du installerade den här säkerhetsuppdateringen manuellt måste du starta om datorn.

Obs! Om säkerhetsuppdateringen installerades från någon av följande källor behöver du inte starta om datorn:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Office Update

Kända problem

Säkerhetsuppdateringen innehåller ett fel som påverkar distributioner där en anpassad installationssökväg används för att installera Content Management Server 2002. Säkerhetsuppdateringen skriver över registervärdena för den anpassade installationssökvägen genom att använda standardinstallationssökvägarna för Content Management Server 2002-filerna.

Så här kan ett sådant scenario se ut:

Content Management Server 2002 är installerat med följande:
 1. Service Pack 2
 2. Den senaste programvaruuppdateringen (MS07-018)
Dessutom är Content Management Server 2002-filerna installerade på en icke-standardplats.

Symptom 1

När du distribuerar en webbplats från en fjärrdator får du följande meddelande:
Fel: 1002 Beskrivning: XML-parsen kunde inte parsa filen den fick. Allvarlighetsgrad: 5 Källa: Källa: GrammarParserC.dll aegrammarparser.cpp 319 Felsökningsinfo: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80010105): Servern kastade ett undantag. at Microsoft.ContentManagement.Interop.NRXMLMarshaler.NRXMLStubClass.ProcessRequest(String bstrRemoteMachineAddress, String bstrRequestXML) at Microsoft.ContentManagement.SiteDeployment.cmsxmlstub.Page_Load(Object sender, EventArgs e) Extra info: Klientkälla: CExProgress::ProcessPackage Rekommenderad åtgärd:

Symptom 2

Webbplatshanteraren startar inte. När en användare försöker starta webbplatshanteraren på servern där Content Management Server 2002 är installerat visas följande felmeddelande:
Det gick inte att läsa in satellit-DLL 'C:\Program Files\Microsoft Content Management Server\Shared Files\NRMsgRes.dll. Installera om eller reparera produkten

Symptom 3

Database Configuration Application startar inte. Om en Content Management Server-administratör försöker köra Database Configuration Application efter det att uppdateringen har installerats körs inte programmet alls.

Symptom 4

Det saknas bilder på Content Management Server-sidor. När du öppnar en Content Management Server-sida som innehåller bilder visas ett rött kryss i stället för varje bild.

Symptom 5

Felaktig information rapporteras i händelseloggarna för Content Management Server.

Lösning

Du kan lösa de här problemen genom att visa värdena i följande registernycklar och se om sökvägen har ändrats till standardinstallationssökvägen för Content Manager Server.

Varning!Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Obs!Standardinstallationssökvägen för Content Management Server är:
C:\Program Files\Microsoft Content Management Server
Om bara serverdelen av Content Management Server installeras:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\CmsInstallLocation
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\SatelliteDLL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\dir
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\Database Manager\PhysicalExecPrefix
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\Database Manager\PhysicalReadPrefix
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\MCMS\EventMessageFile
Endast de datorer där klienten är installerad har följande registernycklar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\NCompass Resolution Client\Dir
Endast de datorer där Site Stager är installerat har följande registernycklar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Staging Server\ExePath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Staging Server\LogsDirectory


Alla sökvägar i de här nycklarna bör ändras till den sökväg där Content Management Server-filerna har installerats. Gör exempelvis följande om Content Management Server-filerna är installerade i C:\CMSInstall:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Expandera HKEY_LOCAL_MACHINE och sedan SOFTWARE.
 3. Klicka på registernoden NCompass.
 4. I den högra rutan dubbelklickar du på REG_SZ-värdetmed namnet CmsInstallLocation.
 5. Ersätt C:\Program Files\Microsoft Content Management Server med den anpassade installationssökvägen.

  Obs!I det här exemplet representerar C:\CMSInstall installationsplatsen. Den platsen kan dock vara en annan.
 6. Upprepa proceduren för varje nyckel som identifierats tidigare i det här avsnittet.
cms2002 cms2k2 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos content management server office security patch performance reliability update download 2002 fix
Egenskaper

Artikel-id: 924429 – senaste granskning 01/16/2015 01:53:00 – revision: 5.5

Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbcontentmgtserv2002presp3fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB924429
Feedback