Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur installera enskilda 2007 Office-funktioner eller reparera installerade Office 2007-program

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 924611
Ett Microsoft Office 2003-versionen av den här artikeln finns 821593.
INTRODUKTION
Den här artikeln beskrivs hur du installerar 2007 Microsoft Office-funktioner och reparera 2007 Office-program och funktioner som redan är installerade.

Obs! Den information som finns i den här artikeln finns i hjälpen för Microsoft Office.
Mer Information

Hur att installera enskilda 2007 Office-funktioner

När du första gången försöker använda en Office 2007-funktion som inte är installerat installeras Office 2007-program vanligtvis funktionen automatiskt. Om funktionen du vill ha inte installeras automatiskt gör du följande:
 1. Avsluta alla program.
 2. Klicka på Start.
 3. Om du kör Windows Vista eller Windows 7, kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Sök bland program och filer och tryck sedan på Ange:
  appwiz.cpl
  Om du kör Windows XP, klicka på Kör, kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR:
  appwiz.cpl
 4. Klicka på namnet på den Microsoft Office<b00> </b00> Edition 2007 och klicka sedan på Ändra.
 5. Välj alternativet Lägg till eller ta bort funktioner och klicka sedan på Fortsätt.
 6. Markera de funktioner du vill installera och klicka sedan på Fortsätt för att slutföra installationen.

Video:Hur att installera enskilda 2007 Office-funktioner


Reparera problem i Office 2007-program och funktioner som redan är installerade

Du kan använda någon av följande metoder för att identifiera och reparera problem som är associerade med Office 2007-program och funktioner som redan är installerade, t ex felaktiga registerinställningar och installationsfiler som saknas. Du kan inte använda dessa metoder för att reparera personliga filer.

Metod 1: Kör funktionen Microsoft Office-diagnostik


Om du vill köra Microsoft Office-diagnostik från ett 2007 Office-program gör du följande:
 1. Starta Office-diagnostik. Det gör du genom att använda någon av följande metoder:
  • För ett menybaserat 2007 Office-program, klicka på Office-diagnostikHjälp -menyn.
  • För ett menyfliksbaserat 2007 Office-program, gör du så här:
   1. Klicka på Microsoft Office-knappenoch klicka sedan påProgram Alternativ.

    Obs! I det här alternativet Program representerar namnet på programmet.
   2. I navigeringsfönstret klickar du på resursen.
   3. Klicka på diagnostisera.
 2. Klicka på Fortsätt.
 3. Klicka på Starta diagnostikprogrammet.

  Obs! Om Office-diagnostik identifierar ett problem, försök att lösa problemet.
 4. Klicka på Stängnär Office-diagnostik är klar.
Obs!Du kan också köra funktionen Microsoft Office-diagnostik från Start-menyn. Gör så här:
 1. Klicka på Starta Windows
 2. Peka på Alla program, peka på Microsoft Office, peka på Microsoft Office-verktyg och klicka sedan på Microsoft Office-diagnostik.


Metod 2: Kör funktionen Identifiera och reparera

 1. Klicka på Starta.
 2. Om du kör Windows Vista eller Windows 7, kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Sök bland program och filer och tryck sedan på Ange:
  appwiz.cpl
  Om du kör Windows XP, klicka på Kör, kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR:
  appwiz.cpl
 3. Klicka på namnet på denMicrosoft Office Edition 2007som du vill ändra och klicka sedan på Ändra.
 4. Klicka på alternativet Repareraoch klicka sedan på Fortsätt.
OFF2007 Office2007 Office 2007

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 924611 – senaste granskning 11/18/2013 09:03:00 – revision: 3.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007

 • kbexpertisebeginner kbrepair kbsetup kbhowto kbvideocontent kbmt KB924611 KbMtsv
Feedback