Installationsmetoder för 2007 Office-paket

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av den här artikeln för Microsoft Office 2003 finns i 828377 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
En version av denna artikel för Microsoft Office XP finns i 298043 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

En version av den här artikeln för Microsoft Office 2000 finns i 244421 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs olika installationsmetoder för 2007 Office-paket.
Mer Information
Använd någon av följande metoder för att installera ett 2007 Office-paket på en arbetsstation:
 • Kör installationsprogrammet från en 2007 Office-CD.
 • Kör installationsprogrammet från en server där en nätverksavbildning eller en komprimerad CD-avbildning av 2007 Office-programmen lagras. I avbildningen ingår verktyg som stora organisationer kan använda för att köra installationsprogrammet för Microsoft Office, till exempel Microsoft SMS (Systems Management Server).
 • Använd Grupprincip för att tilldela eller publicera ett 2007 Office-paket på datorer med Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 eller Windows Vista.

  Obs! Du kan installera ett 2007 Office-paket på en dator med flervalsstart.

  Om du vill veta mer om hur du installerar Office 2003 på en dator med flervalsstart klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  828957 Installera Office 2003 på en dator som är konfigurerad för flervalsstart av Windows 2000 och Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Följande installationsmetoder stöds endast om du använder Microsoft Professional Support och distributionen ingår i ett ODAS-ärende (Office Deployment Advisory Service).
 • Skapa och distribuera en anpassad CD som baseras på 2007 Office-CD:n.
 • Skapa en systemavbildning (kopia), och replikera sedan avbildningen på användarnas datorer.
Om du vill veta mer om tjänster som är tillgängliga genom ett ODAS-ärende klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
297033 Beskrivning av tjänsten Office Deployment Advisory (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Så här skapar du en systemavbildning som innehåller 2007 Office-programmen, och replikerar denna avbildning på måldatorerna:
 1. Utför en ren installation av operativsystemet. För installation av ett 2007 Office-paket måste något av följande operativsystem finnas på datorn:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller senare versioner av Windows XP
  • Microsoft Windows Server 2003 eller senare versioner av Windows Server 2003
  • Microsoft Windows Vista eller senare versioner av Windows
 2. Utför en ren installation av 2007 Office-paketet med önskade funktioner och inställningar.
 3. Skapa en systemavbildning av datorn. Denna avbildning kan vara en partitionsavbildning eller en fullständig hårddiskavbildning.
 4. Replikera sedan systemavbildningen på måldatorerna.
Obs! Du måste skapa avbildningen på en dator med liknande maskinvara som på måldatorerna. Samma operativsystem måste även köras på datorn som på måldatorerna.

Microsoft kan inte fullständigt stödja avbildningsinstallationer som skapas med hjälp av verktyg från andra företag, eftersom Microsoft inte kan garantera att produkter från andra företag kan användas för installation av ett 2007 Office-paket. Vi kan inte garantera att en produkt från ett annat företag installerar samtliga filer som krävs till rätt platser eller att produkten från det andra företaget skapar samtliga registerposter som krävs.

Supporttekniker kan endast lämna affärsmässigt rimlig support på den avbildningsfil som används för att installera ett 2007 Office-paket. Supporttekniker kommer att fortsätta att ge support på 2007 Office-program och distribution av program som anges under metoder som stöds. Support på den faktiska avbildningen begränsas emellertid till affärsmässigt rimliga insatser. I affärsmässigt rimliga insatser för support på avbildningsfilen ingår felsökning och felsökning med bakåtkompilering.

Obs! Vid bakåtkompilering felsöks installationen genom borttagning av komponenter som inte kommer från Microsoft eller genom borttagning av enskilda Microsoft-komponenter.

Mer information om hur du skapar anpassade CD-skivor eller hårddiskavbildningar finns på följande Microsoft-webbplats:

Felsökning av en Office-installation

Om du har problem med att köra installationsprogrammet för 2007 Office kontaktar du Microsoft Support. Om du har problem med att installera 2007 Microsoft Office-paket med hjälp av ett annat Microsoft-verktyg än installationsprogrammet kontaktar du Microsoft-supportgruppen för verktyget. Om du använder ett verktyg från en annan tillverkare kontaktar du tillverkaren.

Använd följande metoder för felsökning av problem med installation av ett 2007 Office-paket:
 • Ta reda på om problemet är begränsat till en enda dator.

  Gör det genom att installera om Office på problemdatorn med samma metod som du använde för att installera den aktuella Office-installation. Om problemet kvarstår kör du installationsprogrammet.
 • Ta reda på om problemet uppstår på flera datorer eller för flera användare.

  Gör det genom att köra installationsprogrammet på en annan dator, eller logga in på datorn som en användare och kör sedan installationsprogrammet. Om problemet är borta fungerade inte den tidigare metoden för installation av Office. Om du använde ett verktyg från en annan tillverkare kontaktar du tillverkaren. Om problemet inte försvinner när du kör installationsprogrammet kontaktar du Microsoft Support.
Information om hur du distribuerar 2007 Office med Systems Management Server finns på följande Microsoft-webbplats:
Off2007 Office2007
Egenskaper

Artikel-id: 924621 – senaste granskning 12/09/2015 06:58:24 – revision: 1.1

Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbdeployment kbsetup kbexpertisebeginner kbinfo KB924621
Feedback