Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Studio .NET 2002-utvecklingsplattformen

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-012 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för produkterna i avsnittet "Gäller", däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du avinstallera den med hjälp av "Lägg till eller ta bort program" på Kontrollpanelen.
Mer Information

Kommandoradsväxlar

Säkerhetsbulletinen MS07-012 innehåller information om kommandoradsväxlarna som den här uppdateringen stöder. Mer information om kommandoradsväxlar för Microsoft Windows Installer finns på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network): Mer information om Windows Installer finns på följande MSDN-webbplats:
security update patch bulletin Visual Studio VS 2002 VS2002 MFC mfc70u.dll flaw vulnerability malicious attacker exploit
Egenskaper

Artikel-id: 924641 – senaste granskning 01/17/2015 16:03:11 – revision: 1.2

Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB924641
Feedback