Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1-utvecklingsplattformen

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-012 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för produkterna i avsnittet "Gäller", däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du avinstallera den med hjälp av "Lägg till eller ta bort program" på Kontrollpanelen.
Mer Information

Kommandoradsväxlar

Säkerhetsbulletinen MS07-012 innehåller information om kommandoradsväxlarna som den här uppdateringen stöder. Mer information om kommandoradsväxlar för Microsoft Windows Installer finns på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network): Mer information om Windows Installer finns på följande MSDN-webbplats:
security update patch bulletin Visual Studio VS 2002 Service Pack 1 VS2002 SP1 MFC mfc70u.dll flaw vulnerability malicious attacker exploit
Egenskaper

Artikel-id: 924642 – senaste granskning 02/13/2014 22:24:36 – revision: 1.3

Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB924642
Feedback