Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visual Studio .NET 2003-utvecklingsplattformen

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-012 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för programmen i avsnittet "Gäller", däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du avinstallera den med hjälp av "Lägg till eller ta bort program" på Kontrollpanelen.
Mer Information

Kommandoradsväxlar

Mer information om kommandoradsväxlar som den här uppdateringen stöder finns i säkerhetsbulletinen MS07-012. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om kommandoradsväxlar för Windows Installer finns på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network):Mer information om Windows Installer finns på följande MSDN-webbplats:
security update patch bulletin Visual Studio VS 2003 VS2003 MFC mfc71u.dll flaw vulnerability malicious attacker exploit
Egenskaper

Artikel-id: 924643 – senaste granskning 02/27/2007 21:06:08 – revision: 1.4

  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB924643
Feedback