Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Testversion av den globala tidszonsuppdateringen för Windows för 2007

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Testversionen som beskrivs i den här artikeln har upphört att gälla. Inför den slutliga utgåvan av tidszonsuppdateringen för 2007 måste du avinstallera testversionen från alla datorer. Om du vill veta mer om den utgivna versionen av tidszonsuppdateringen för 2007 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
931836 Kumulativ tidszonsuppdatering från februari 2007 för Microsoft Windows-operativsystem
I den här artikeln beskrivs en testversion av en uppdatering som endast tillhandahålls för testning. Installera inte den här uppdateringen på datorer i en produktionsmiljö. Om du installerar den här uppdateringen på datorer i en produktionsmiljö kan avtalade tider i kalendern och tider för andra händelser som är schemalagda mellan den 27 oktober 2006 och den 5 november 2006 vara felaktiga. Dessutom ändras inte datorklockan automatiskt till normaltid den 27 oktober 2006. I stället ställs klockan automatiskt tillbaka en timme den 5 november 2006. Detta beror på att sommartidsinställningarna för 2007 används för tidsinställningarna 2006.

Om uppdateringen inte tas bort från datorerna i testmiljön senast den 27 oktober 2006 ställs inte klockan om på rätt sätt.
INLEDNING
Det finns nu en testversion av en tidszonsuppdatering för 2007 för datorer med Microsoft Windows Server 2003 eller Microsoft Windows XP. Våren 2007 kommer start- och slutdatum för sommartid i USA att ändras i enlighet med Energy Policy Act från 2005. Detta innebär följande:
 • Sommartid börjar den andra söndagen i mars klockan 02:00, alltså tre veckor tidigare än 2006.
 • Sommartid slutar den första söndagen i november klockan 02:00, alltså en vecka senare än tidigare år.
Testversionen av den globala tidszonsuppdateringen som Microsoft kommer att ge ut är nu tillgänglig. Förutom nya start- och slutdatum för sommartid i USA innehåller uppdateringen följande:
 • Förändringar av sommartids- och tidszonsinställningar över hela världen 2007.
 • Förändringar av sommartid och tidszonsinställningar som har skett sedan produkterna i "Gäller" ursprungligen gavs ut. I uppdateringen ingår exempelvis vissa ändringar som tidigare har getts ut som enskilda uppdateringar och dokumenterats i artiklar i Microsoft Knowledge Base.
Ändringarna verkställs genom att tidszonsinställningarna i registret ändras och ändringarna registreras i Microsoft Windows. En lista över registerinställningarna finns i "Sommartids- och tidszonsinställningar" nedan.
Mer Information

Service Pack-information

Den här uppdateringen ingår i Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2. Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows Server 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
889100 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Uppdateringsinformation för Microsoft Windows Server 2003

Viktigt! Testversionen som beskrivs i den här artikeln kan inte användas längre. Inför den slutliga utgåvan av tidszonsuppdateringen för 2007 måste du avinstallera testversionen från alla datorer. Om du vill veta mer om den utgivna versionen av tidszonsuppdateringen för 2007 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
931836 Kumulativ tidszonsuppdatering från februari 2007 för Microsoft Windows-operativsystem
En uppdatering som stöds är nu tillgänglig från Microsoft, men den är endast avsedd för testmiljöer. En slutlig version av uppdateringen kommer att ges ut senare under 2006.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter följande uppdateringar:
 • 913670 Uppdatering för borttagning av uppdatering 912475 för australisk sommartid 2006
 • 918093 Ny tidszonsuppdatering för Sri Lanka (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 921028 Snabbkorrigering för ändring av sommartid för (GMT+02:00) Kairo-tidszonen 2006 för Windows XP och Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Windows Server 2003, x86-baserade versioner
FilnamnStorlekDatumTidPlattformKrav på Service PackVerksamhetsgren
Tzchange.exe57,34411-sep-200612:17x86SP1SP1QFE
Windows Server 2003, x64-baserade versioner
FilnamnStorlekDatumTidPlattformKrav på Service PackVerksamhetsgren
Tzchange.exe78,33611-sep-200615:15x86SP1SP1QFE
Wtzchange.exe57,34411-sep-200615:15x64SP1WOW
Windows Server 2003, Itanium-baserade versioner
FilnamnStorlekDatumTidPlattformKrav på Service PackVerksamhetsgren
Tzchange.exe126,97611-sep-200615:12x86SP1SP1QFE
Wtzchange.exe57,34411-sep-200615:12IA-64SP1WOW

Uppdateringsinformation för Microsoft Windows XP

Viktigt! Testversionen som beskrivs i den här artikeln kan inte användas längre. Inför den slutliga utgåvan av tidszonsuppdateringen för 2007 måste du avinstallera testversionen från alla datorer. Om du vill veta mer om den utgivna versionen av tidszonsuppdateringen för 2007 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
931836 Kumulativ tidszonsuppdatering från februari 2007 för Microsoft Windows-operativsystem
En uppdatering som stöds är nu tillgänglig från Microsoft, men den är endast avsedd för testmiljöer. En slutlig version av uppdateringen kommer att ges ut senare under 2006.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter följande uppdateringar:
 • 913670 Uppdatering för borttagning av uppdatering 912475 för australisk sommartid 2006
 • 918093 Ny tidszonsuppdatering för Sri Lanka (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 921028 Snabbkorrigering för ändring av sommartid för (GMT+02:00) Kairo-tidszonen 2006 för Windows XP och Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
FilnamnStorlekDatumTidPlattformKrav på Service PackVerksamhetsgren
Tzchange.exe56,32006-sep-200609:28x86SP2SP2QFE

Sommartid och tidszonsinställningar

En lista över förändringar i tidszonsuppdateringen för 2007 för Windows finns i artikel 931836 i Knowledge Base.
931836 Kumulativ tidszonsuppdatering från februari 2007 för Microsoft Windows-operativsystem
Mer information om sommartidsändringar 2007, inklusive länkar till information om andra Microsoft-produkter och tidszonsändringar, finns på följande Microsoft-webbplats:
w2k3
Egenskaper

Artikel-id: 924840 – senaste granskning 01/16/2015 01:53:25 – revision: 9.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB924840
Feedback