Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003: 9 januari 2007

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-002 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Excel 2003, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som åtgärdas genom säkerhetsuppdateringen

Genom den här säkerhetsuppdateringen åtgärdas även problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
925150 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2003 Service Pack 2 eller senare: 12 september 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
925223 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2003 Service Pack 2 eller senare: 2 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
925501 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2003 Service Pack 2 eller senare: 2 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
925794 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2003 Service Pack 2 eller senare: 2 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
928424 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2003 Service Pack 2 eller senare: 13 november 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos excel office security patch performance reliability update download 2003 fix
Egenskaper

Artikel-id: 925257 – senaste granskning 01/16/2015 02:05:06 – revision: 1.1

  • Microsoft Office Excel 2003
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kboffice2003presp3fix KB925257
Feedback