Komprimerade filer som är större än 4 kilobyte skadas när de skapas eller uppdateras

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Efter installation av säkerhetsuppdatering 920958 (MS06-049) på en dator med NTFS-filsystemkomprimering kan komprimerade filer som är större än 4 kilobyte skadas när de skapas eller uppdateras.
Orsak
Det här problemet beror på ett regressionsfel i säkerhetsuppdatering 920958 (MS06-049) från den 8 augusti 2006.
Lösning
Lös problemet genom att installera den nya säkerhetsuppdateringen 920958 (MS06-049) som gavs ut den 26 september 2006.

Information om uppdateringen

Följande information gäller säkerhetsuppdatering 925308, som har ersatts av den nya säkerhetsuppdateringen 920958.

Obs! Den här uppdateringen återskapar inte filer som redan har skadats. Återställ skadade filer genom att återställa filerna från en säkerhetskopia som skapades före installationen av säkerhetsuppdatering 920958.
Workaround
Inaktivera NTFS-komprimering för att undvika det här problemet och förhindra framtida filskador, om du inte kan installera säkerhetsuppdateringen som beskrivs i säkerhetsbulletinen MS06-049. Så här inaktiverar du NTFS-komprimering för en mapp:
 1. Högerklicka på mappen och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Avancerat.
 3. Avmarkera kryssrutan Komprimera innehåll för att spara diskutrymme.
 4. Klicka två gånger på OK.
 5. Lös problemet med en av följande metoder om en dialogruta visas:
  • Klicka på Utför ändringar endast på den här mappen om du vill inaktivera NTFS-komprimering endast för mappen. Använd det här alternativet om du inte har någon säkerhetskopia och vill återskapa data från skadade filer manuellt. Om du väljer det här alternativet kommer nya filer som läggs till i mappen att okomprimeras. Komprimerade filer som redan finns i mappen kommer att fortsätta vara komprimerade.
  • Klicka på Utför ändringar på den här mappen, undermappar och filer om du vill inaktivera NTFS-komprimering för mappen med undermappar och okomprimera alla filer. Använd det här alternativet om du inte planerar att försöka återskapa data från skadade filer manuellt. Om du väljer det här alternativet kommer nya filer som läggs till i mappen att okomprimeras. Dessutom kommer komprimerade filer som redan finns i mappen och dess undermappar fortsätta vara komprimerade.

   Viktigt Om du okomprimerar skadade filer kanske det inte går att återskapa data från de okomprimerade filerna manuellt.
 6. Klicka på OK.
Obs! Administratörer kan använda växeln /U tillsammans med kommandoradskommandot compact för att expandera filer och markera mappar som okomprimerade. Använd till exempel följande kommando om du bara vill inaktivera NTS-komprimering för mappen C:\Test:
compact /u c:\test
Använd följande kommando om du vill inaktivera NTFS-komprimering för mappen C:\Test och alla undermappar samt expandera komprimerade mappar i mappen och i alla undermappar:
compact /u /s c:\test
Om du vill veta mer om hur du använder kommandoradsväxlar tillsammans med kommandot compact skriver du följande vid en kommandotolk:
compact /?
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Säkerhetsbulletinen MS06-049 har återutgivits med information om en reviderad uppdatering som innehåller snabbkorrigering 925308.
Mer Information
Mer information om säkerhetsuppdatering 920958 finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 925308 – senaste granskning 12/09/2015 07:12:30 – revision: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbhotfixserver kbqfe KB925308
Feedback