Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Viewer 2003: 9 januari 2007

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-002 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Excel Viewer 2003, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
excel2003viewer excel2k3viewer excel11viewer xl2003viewer xl2k3viewer xl11viewer update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos excel viewer office security patch performance reliability update download 2003 fix
Egenskaper

Artikel-id: 925525 – senaste granskning 01/16/2015 09:27:22 – revision: 1.1

  • Microsoft Office Excel Viewer 2003
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kboffice2003presp3fix KB925525
Feedback