Anpassa färg på understrykningen stavnings- och grammatikkontrollen i Microsoft Word

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 925597
Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Se till att säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Introduktion
Den här artikeln beskrivs hur du anpassar stavnings- och grammatikkontrollen understrykningar i Microsoft Word 2007 andlater färg. Dessa understreck anger följande:
 • Stavfel
 • Grammatikfel
 • Kontextuella stavfel
 • Smarta etiketter
Mer Information
Varning Allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med hjälp av Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Om du vill ändra färg på en röd vågig linje som anger stavfel så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing verktyg
 3. Om posten SpellingWavyUnderlineColor finns går du till steg 6.

  Om posten SpellingWavyUnderlineColor inte finns går du till steg 4.
 4. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 5. Skriv i rutan till höger SpellingWavyUnderlineColor. Det här är namnet på den nya posten.
 6. I den högra rutan dubbelklickar du på SpellingWavyUnderlineColor.
 7. Klicka på hexadecimalti dialogrutan Redigera DWORD-värde .
 8. Skriv det hexadecimala tal som motsvarar den färg som du vill använda i rutan data och klicka på OK.
 9. Upprepa steg 3 till 8 om du vill ändra Understrykningsfärgen för andra språkverktyg. Använd registerposten som motsvarar Understrykningsfärg i språkverktygen som du vill ändra i stället för registerposten SpellingWavyUnderlineColor på följande sätt:
  • Använd registerposten GrammarWavyUnderlineColor om du vill ändra färg på en röd vågig linje som anger grammatiska fel.
  • Använd registerposten ContextualSpellingWavyUnderlineColor om du vill ändra färg på vågiga understrykningen som visar kontextuella stavfel.
  • Använd registerposten SmartTagUnderlineColor om du vill ändra färgen på den prickade understrykningen som indikerar smarta etiketter.
 10. Avsluta Registereditorn och starta sedan om datorn.
8-siffriga hexadecimala värden används i registret för att definiera färger. I följande tabell anges värden för vissa vanliga färger.
FärgRödGrönBlåRegistervärde
Vit25525525500FFFFFF
Svart00000000000
Röd2550000FF0000
Grön025500000FF00
Blå00255000000FF
Cyan02552550000FFFF
Magenta255025500FF00FF
Gul255255000FFFF00
Mörkgrå127127127007F7F7F
Ljusgrå19119119100BFBFBF
Mörkröd12700007F0000
Mörkgrön0127000007F00
Mörkblå001270000007F
Mörk turkos012712700007F7F
Lila1270127007F007F
TAN1271270007F7F00
WD2007 Word2007 WD2010 Word2010

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 925597 – senaste granskning 09/24/2015 15:44:00 – revision: 1.0

Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbmt KB925597 KbMtsv
Feedback