Aktivera eller inaktivera varningsmeddelanden för hyperlänkar i Office 2007-program och Office 2010-program

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 925757
Introduktion
I den här artikeln beskrivs hur du aktivera eller inaktivera visningen av en varning varje gång du klickar på en hyperlänk i ett Microsoft Office 2007-program eller i en Microsoft Office 2010-program.
Mer Information
Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


I Office 2007 och Office 2010 när du klickar på en hyperlänk eller ett objekt som länkar till en körbar fil visas följande varningsmeddelande:
Öppna "sökväg/filnamn".
Hyperlänkar kan vara skadliga för datorn och din information. Om du vill skydda datorn klickar du på endast hyperlänkar från betrodda källor. Vill du fortsätta?
Detta inträffar oavsett inställningarna för säkerhet.

Obs! Leta upp inställningarna för säkerhet, peka på makroVerktyg -menyn och klicka sedan på säkerhet.

När du öppnar filer för Microsoft Document Imaging (MDI) eller TIFF-bilder visas dessutom följande varning:
Öppna sökväg/filnamn.
Vissa filer kan innehålla virus eller på annat sätt vara skadliga för datorn. Det är viktigt att vara säker på att filen kommer från en tillförlitlig källa. Vill du öppna den här filen?
Du får det här meddelandet visas även om du redan har implementerat registernyckeln som beskrivs i den här artikeln. Detta varningsmeddelande kommer från HLINK.dll filen när länken navigering hanteras. Du kan skilja Office 2007 eller 2010 Office varningsmeddelandet från HLINK-varningsmeddelandet genom att söka efter citattecken runt sökvägen i varningsmeddelandet. I 2007 Office eller Office 2010-meddelandet innehåller citattecken. HLINK-meddelandet innehåller citattecken. 2007 office och Office 2010 försöker avgöra om filtypen är osäkra genom att kontrollera filtillägget, det progid, classid och MIME-typ av dokument.

Aktivera eller inaktivera varningsmeddelandena globalt

För att vi ska aktivera hyperlänk varningar för 2007 Office-program och för Office 2010-program för dig, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill aktivera inställningen själv gå till det "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
Aktivera hyperlänk varningar

Jag löser det själv

Enkelt fix20189

Att aktivera eller inaktivera varningarna hyperlänk i 2007 Office-program och Office 2010-program när en http:// adress, en anteckningar: / / adress eller en ftp: / / adress används, måste du skapa en ny registerundernyckel. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regediti rutan Öppna och klicka på OK.

  Kommentarer
  • Du behöver endast ändra en av dessa registerundernycklar. Du behöver inte ändra båda.
  • Om undernyckeln Security redan finns går du direkt till steg 6 när du har markerat undernyckeln Security.
 3. I Registereditorn hitta någon av följande registerundernycklar för Office 2007:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
  Eller i Registereditorn hitta någon av följande registerundernycklar för Office 2010:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common
 4. Klicka på registerundernyckeln, peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på nyckel.
 5. Typ Säkerhet, och tryck sedan på RETUR för att namnge nyckeln.
 6. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 7. Typ DisableHyperlinkWarning, och tryck sedan på RETUR för att namnge posten.
 8. I den högra rutan, högerklicka på DisableHyperlinkWarning.
 9. Klicka på Decimali dialogrutan Redigera DWORD-värde och Skriv 1 eller 0 under Värdedata.

  Obs! Värdet 0 aktiverar varningsmeddelandet. Värdet 1 inaktiverar varningsmeddelandet.
 10. Klicka på OK.
 11. Avsluta Registereditorn.

Aktivera eller inaktivera varningsmeddelandena per protokoll

Så här inaktiverar du visningen av säkerhetsvarningar för ett visst protokoll:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp följande undernyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\xx.0\Common\Security\Trusted Protocols\All Applications
  Obs! Ersätt "xx.0" i den här undernyckeln med 12.0 för Outlook 2007 och med 14,0 för Outlook 2010.
 3. Klicka på undernyckeln för alla program.
 4. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på nyckel.
 5. Skriv namnet på det protokoll som du vill utesluta. Om du vill inaktivera visningen av en säkerhetsvarning för den "anteckningar:" protokoll, ange Anteckningar:.

  Observera
  se till att du inkluderar kolon (:).
 6. Tryck på RETUR.
 7. Avsluta Registereditorn.

Om du fortfarande får ett varningsmeddelande

När du inaktiverar varningsmeddelanden, får du fortfarande ett varningsmeddelande från Microsoft Windows. Om du fortsätter att få ett varningsmeddelande när du följer instruktionerna i den här artikeln kan du använda någon av följande metoder för att lösa problemet.

Obs! Metod 1 gäller endast för Windows XP och tidigare versioner av Windows. Använd metod 2 för Windows Vista och senare versioner av Windows.

Metod 1: Stänga av alternativet "Bekräfta öppnande efter hämtning" för den filtyp som du försöker öppna

 1. Dubbelklicka på Min dator.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg -menyn.
 3. Välj rätt filnamnstillägg (till exempel WMV) i rutan Registrerade filtyper och sedan på Avanceratpå fliken Filtyper .
 4. Avmarkera kryssrutan Bekräfta öppnande av fil efter hämtning och klicka sedan på OK.
 5. Klicka på Stängi dialogrutan Mappalternativ .

Metod 2: Ändra HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags registerundernyckel</CLSID>

Använd den här metoden om varningsmeddelandet påverkar flera datorer.

Så här inaktiverar du varningsmeddelandet:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp följande undernyckel i registret:
  HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags
  Till exempel filnamnstillägget är WMV, Välj HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Klicka på EditFlagsoch klicka på Byt namnRedigera -menyn.
 4. Typ OldEditFlags, och tryck sedan på RETUR.
 5. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 6. Typ EditFlags, och tryck sedan på RETUR.
 7. Klicka på ÄndraRedigera -menyn.
 8. Klicka på hexadecimalt under basi dialogrutan Redigera DWORD-värde .
 9. Typ 10000, och klicka sedan på OK.
Gör så här om du vill aktivera varningsmeddelandet igen:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp följande undernyckel i registret:
  HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags
 3. Klicka på EditFlagsoch klicka på ÄndraRedigera -menyn.
 4. Typ 0, och klicka sedan på OK.

Obs! Trots de här åtgärderna visas varningsmeddelandet om du öppnar filer i Office 2010 i Skyddad vy.

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan duKontakta support.
PPT2007 PowerPoint2007 XL2007 Excel2007 WD2007 Word2007 Office2007 OFF2007 Office 2007 ACC2007 Access2007 PUB2007 Publisher2007 SPD2007 SharePointDesigner2007 OL2007 Outlook2007 fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 925757 – senaste granskning 08/15/2016 03:53:00 – revision: 8.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbfixme kbmsifixme kbmt KB925757 KbMtsv
Feedback