Identifiering och distribution av säkerhetsutgåvan från oktober 2006

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Som en del av vårt pågående arbete med att tillhandahålla identifieringsverktyg och distributionsrekommendationer för säkerhetsuppdateringar ges dessa råd beträffande identifiering och distribution för alla uppdateringar som publiceras under en MSRC-utgivningscykel (Microsoft Security Response Center). Den här vägledningen innehåller rekommendationer som baseras på scenarier som kan förekomma i Microsofts operativsystemsmiljöer, till exempel användning av verktyg som Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool och Enterprise Scan Tool (EST).
INLEDNING
Den här artikeln innehåller identifierings- och distributionsråd för säkerhetsutgåvan från den 10 oktober 2006.

Obs! Säkerhetsbulletinen MS06-055 gavs ut utanför den vanliga säkerhetsutgivningscykeln den 25 september 2006. Identifierings- och distributionsråd för MS06-055 ingår emellertid i den här artikeln från oktober 2006.
Mer Information

Identifiering och distribution

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Windows Update, Microsoft Update och Office Update

Samtliga uppdateringar som publicerades den 10 oktober 2006 är tillgängliga på följande webbplatser. Produkter som stöds av den aktuella webbplatsen anges också.
 • Microsoft Windows Update
  • Microsoft Windows 2000, Microsoft Window XP, Microsoft Windows Server 2003
   • Säkerhetsuppdatering 924163 (MS06-058)
    Windows Update stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen.
   • Säkerhetsuppdatering 924164 (MS06-059)
    Windows Update stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen.
   • Säkerhetsuppdatering 924554 (MS06-060)
    Windows Update stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen.
   • Säkerhetsuppdatering 922581 (MS06-062)
    Windows Update stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen.
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Window XP, Windows Server 2003
  • Microsoft Office XP och Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 och Exchange 2003
  • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server
   • Säkerhetsuppdatering 924163 (MS06-058)
    Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Microsoft PowerPoint 2000.
   • Säkerhetsuppdatering 924164 (MS06-059)
    Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Microsoft Excel 2000.
   • Säkerhetsuppdatering 924554 (MS06-060)
    Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Microsoft Word 2000.
   • Säkerhetsuppdatering 922581 (MS06-062)
    Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Microsoft Office 2000.
 • Microsoft Office Update
  • Microsoft Office 2000, Office XP och Office 2003
 • Mactopia
  • Microsoft Office 2001 för Macintosh
  • Microsoft Office X för Macintosh
  • Microsoft Office 2004 för Macintosh
Obs! Alla uppdateringar är inte tillgängliga på alla webbplatser som anges.

Miljöer där MBSA version 1.2.1 eller 2.0 används för att identifiera säkerhetsuppdateringar

Om du använder MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) 1.2.1 som innehåller en integrerad version av ODT (Office Detection Tool) eller Microsoft Baseline Security Analyzer version 2.0 för att identifiera säkerhetsuppdateringar, kan du identifiera de flesta säkerhetsuppdateringar som gavs ut den 10 oktober 2006. Mer information finns i följande lista.
 • Säkerhetsuppdatering 925486 (MS06-055)
  MBSA 1.2.1 stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. Enterprise Scan Tool från den 26 september 2006 identifierar behovet av uppdateringen.
 • Säkerhetsuppdatering 922770 (MS06-056)
  MBSA 1.2.1 stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. Enterprise Scan Tool från den 10 oktober 2006 identifierar behovet av uppdateringen.
 • Säkerhetsuppdatering 924163 (MS06-058)
  MBSA 2.0 stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller PowerPoint 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 924164 (MS06-059)
  MBSA 2.0 stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Excel 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 924554 (MS06-060)
  MBSA 2.0 stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Word 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 922581 (MS06-062)
  MBSA 2.0 stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
Om du vill veta mer om hur du hämtar Enterprise Scan Tool (EST) klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
894193 Hämta och använda Enterprise Scan Tool
Obs! Office Detection Tool-delen av MBSA 1.2.1 är begränsad till lokala genomsökningar.

Obs! MBSA 1.2.1 stöder inte några Windows x64-utgåvor eller Windows Itanium-baserade system.

Miljöer där Software Update Services eller Windows Server Update Services används för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar

Om du använder SUS (Software Update Services) eller WSUS (Windows Server Update Services) för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar täcker du in samtliga uppdateringar som publicerades den 10 oktober 2006. Mer information finns i följande lista.

Obs! SUS 1.0 SP1 stöder inte några Windows x64-utgåvor eller Windows Itanium-baserade system.
 • Säkerhetsuppdatering 924163 (MS06-058)
  SUS 1.0 stöder inte någon del av den här uppdateringen. WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller PowerPoint 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 924164 (MS06-059)
  SUS 1.0 stöder inte någon del av den här uppdateringen. WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Excel 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 924554 (MS06-060)
  SUS 1.0 stöder inte någon del av den här uppdateringen. WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Word 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 924191 (MS06-061)
  SUS 1.0 stöder endast MSXML version 3.0.
 • Säkerhetsuppdatering 922581 (MS06-062)
  SUS 1.0 stöder inte någon del av den här uppdateringen. WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av SMS 2.0 med Security Update Inventory Tool (SUIT) eller med hjälp av SMS 2003 med Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Om du använder Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 med Security Update Inventory Tool (SUIT) eller SMS 2003 med Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar kan du identifiera och distribuera de flesta av de säkerhetsuppdateringar som publicerades den 10 oktober 2006.

Obs! SMS 2.0 stöder inte några Windows x64-utgåvor eller Windows Itanium-baserade system.
 • Säkerhetsuppdatering 925486 (MS06-055)
  SMS 2.0 SUIT stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. Extended Security Update Inventory Tool identifierar behovet av den här uppdateringen.
 • Säkerhetsuppdatering 922770 (MS06-056)
  SMS 2.0 SUIT stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. Extended Security Update Inventory Tool identifierar behovet av den här uppdateringen.
 • Säkerhetsuppdatering 924163 (MS06-058)
  SMS 2003 ITMU stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller PowerPoint 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 924164 (MS06-059)
  SMS 2003 ITMU stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Excel 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 924554 (MS06-060)
  SMS 2003 ITMU stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Word 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 922581 (MS06-062)
  SMS 2003 ITMU stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
Du kan hämta Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) på följande Microsoft-webbplats:

Sammanfattning av vägledning för identifiering och distribution

I följande tabell sammanfattas vägledningen för identifiering och distribution för varje ny säkerhetsuppdatering.
Säkerhetsuppdatering Bulletin Komponent Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 och Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera
925486 MS06-055 VML Ej tillämpligt Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja, ESUIT Ja
922770 MS06-056 ASP.NET Ej tillämpligt Ja Ja Nej Ja Ja Ja JaJa, ESUIT Ja
923191 MS06-057 Gränssnitt Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
924163 MS06-058 PowerPoint Ja Ej tillämpligt Delvis, se MU-avsnittet Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Ej tillämpligt Delvis, se WSUS-avsnittet Ej tillämpligt Ja Delvis, se SMS-avsnittet
924164 MS06-059 Excel Ja Ej tillämpligt Delvis, se MU-avsnittet Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Ej tillämpligt Delvis, se WSUS-avsnittet Ej tillämpligt Ja Delvis, se SMS-avsnittet
924554 MS06-060 Word Ja Ej tillämpligt Delvis, se MU-avsnittet Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Ej tillämpligt Delvis, se WSUS-avsnittet Ej tillämpligt Ja Delvis, se SMS-avsnittet
924191 MS06-061 XML Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Delvis, se SUS-avsnittet Ja Ej tillämpligt Ja Ja
922581 MS06-062 Office Ja Ej tillämpligt Delvis, se MU-avsnittet Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Ej tillämpligt Delvis, se WSUS-avsnittet Ej tillämpligt Ja Delvis, se SMS-avsnittet
923414 MS06-063 Server Service Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
922819 MS06-064 TCP/IP Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
924496 MS06-065 Paketeraren Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja

Återutgivna säkerhetsuppdateringar

Det finns inga nya återutgivningar den här månaden.

Vanliga frågor

F1: Vad gör Microsoft för att ge råd beträffande distribution av dessa uppdateringar?

S1: Microsoft uppmuntrar systemadministratörer att delta i den månatliga tekniska webbsändningen för att lära sig mer om säkerhetsuppdateringar. Webbsändningen för den här säkerhetsuppdateringen sänds den 11 oktober 2006 kl. 11.00 (Stillahavstid). Anmäl dig på följande Microsoft-webbplats: F2: Är Enterprise Scan Tool kumulativt på samma sätt som Extended Security Update Inventory Tool är för SMS?

S2: Nej, Enterprise Scan Tool är inte kumulativt. Det finns heller inga planer på att göra Enterprise Scan Tool kumulativt.

F3: Kan jag använda MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S3: Ja, du kan använda MBSA 1.2.1 och 2.0 för identifiering av följande säkerhetsuppdateringar som gavs ut den 10 oktober 2006, förutom i de fall där annat anges.
KB-nummer Bulletin-ID Komponent Identifiering
925486 MS06-055 VML Se MBSA-avsnittet
922770 MS06-056 ASP.NET Se MBSA-avsnittet
924163 MS06-058 PowerPoint Se MBSA-avsnittet
924164 MS06-059 Excel Se MBSA-avsnittet
924554 MS06-060 Word Se MBSA-avsnittet
922581 MS06-062 Office Se MBSA-avsnittet
Om du vill veta mer om vilka program som för närvarande inte identifieras av MBSA klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Om du har installerat ett program som finns i listan i avsnittet "Program som berörs" för en säkerhetsbulletin som nämns i den relaterade artikeln, måste du eventuellt själv avgöra om du måste installera den säkerhetsuppdatering som krävs. Mer information om MBSA finns på följande Microsoft-webbplats: F4: Vilka säkerhetsuppdateringar kräver att jag använder Enterprise Scan Tool tillsammans med MBSA för att identifiera sårbara datorer i nätverket?

S4:
KB-nummerBulletin-IDKomponent
925486MS06-055VML
922770MS06-056ASP.NET
F5: Kan jag använda SMS (Systems Management Server) för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S5: Ja. SMS hjälper dig att identifiera och distribuera dessa säkerhetsuppdateringar. I SMS 2.0 och SMS 2003 tillsammans med Software Updates Inventory Tool används MBSA 1.2.1-tekniken för identifiering. Därför har SMS 2.0 och SMS 2003 tillsammans med Software Updates Inventory Tool liknande begränsningar som MBSA 1.2.1. Mer information om SMS finns på följande Microsoft-webbplats: Security Update Inventory Tool tillsammans med Extended Security Update Inventory Tool krävs för att identifiera alla säkerhetsuppdateringar för Microsoft Windows och andra berörda Microsoft-produkter. Om du vill veta mer om begränsningarna för Security Update Inventory Tool klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
I SMS 2.0 och SMS 2003 med Software Updates Inventory Tool används också Microsoft Office Inventory Tool för att identifiera nödvändiga säkerhetsuppdateringar för Microsoft Office-program som Microsoft Word.

SMS 2003-användare kan även använda Inventory Tool for Microsoft Updates för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar. I ITMU används tekniken från Microsoft Updates. Mer information om ITMU finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 926017 – senaste granskning 01/16/2015 02:06:25 – revision: 1.3

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, , Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office X för Macintosh Standard Edition, Microsoft Office 2001 för Macintosh, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity KB926017
Feedback