MS06-077: Säkerhetsproblem i Fjärrinstallationstjänster möjliggör fjärrkörning av kod

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-077 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem

Fjärrinstallationstjänster är en valfri komponent i Microsoft Windows 2000. Den här säkerhetsuppdateringen erbjuds på Windows Update endast om Fjärrinstallationstjänster är installerade på datorn.

Låt oss till exempel anta att du hämtar säkerhetsuppdateringen från Microsoft Download Center och sedan installerar den manuellt på en dator med Windows 2000 utan Fjärrinstallationstjänster. I så fall visas ett felmeddelande om att en förutsättning saknas och att säkerhetsuppdateringen inte installeras. Om du använder ett skript eller ett verktyg från ett annat företag för att distribuera säkerhetsuppdateringen, och skriptet eller verktyget innehåller logik för att undertrycka standard-popup-fel, visas felmeddelandet. Det är det förväntade resultatet.
security_patch security_update bug flaw malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 926121 – senaste granskning 02/13/2014 22:24:38 – revision: 1.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbpubtypekc KB926121
Feedback