Windows PowerShell 1.0 engelska installationspaket för Windows Server 2003 och Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 926139
Introduktion
Den här artikeln beskrivs installationspaket för engelska versioner av Windows PowerShell 1.0. -Paket är utformade för följande versioner av Microsoft Windows:
 • Windows Server 2003 R2
 • Windows Server 2003 med Service Pack 2 (SP2)
 • Windows XP med Service Pack 3 (SP3)
Mer information om Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
928439 Windows PowerShell 1.0-installationspaket för Windows Vista

Vilka installationspaket är tillgängliga?

Installationspaketen installera övergång till webben (RTW) versioner av Windows PowerShell 1.0 som lyckas release candidate versioner av produkten.

Det finns två installationspaket och multilingual user interface (MUI) språkpaketet för Windows PowerShell 1.0. Välj installationspaketet för språk och operativsystem på datorn.
 • Engelska
  Om du använder en engelsk version av Windows eller en version av Windows på ett annat språk än tyska, spanska, franska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, ryska, förenklad kinesiska eller traditionell kinesiska, installera en engelsk version av Windows PowerShell 1.0. Den här artikeln beskrivs installationspaket för engelska.
 • Lokaliserade
  Använd lokaliserade installationspaketet om du kör en version av Windows på tyska, spanska, franska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, ryska, förenklad kinesiska eller traditionell kinesiska.Mer information om installationspaket för Windows PowerShell lokaliserade versioner klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  926140 Windows PowerShell 1.0 lokaliserade installationspaketet för Windows Server 2003 och Windows XP
 • MUI-språkpaket
  Om du använder Multilingual User Interface (MUI)-version av Windows kan du installera den engelska versionen av Windows PowerShell 1.0 och installera MUI Language Pack för Windows PowerShell 1.0. I Windows-gränssnittet kan visas i flera språk i MUI-versioner av Windows. Mer information om MUI språk-Pack för Windows PowerShell klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  926141 Windows PowerShell 1.0 Multilingual User Interface (MUI) Language Pack för Windows Server 2003 och Windows XP
Varning Avinstallera alla tidigare versioner av Windows PowerShell 1.0 innan du installerar Windows PowerShell 1.0. Information om hur du avinstallerar Windows PowerShell finns i avsnittet "Avinstallera Windows PowerShell".

Om du installerar Windows PowerShell 1.0 på Windows Server 2003 med Service Pack 1 och sedan uppgraderar till Windows Server 2003 med Service Pack 2 kan avinstallera du inte Windows PowerShell 1.0. Mer information finns i avsnittet "Avinstallera Windows PowerShell".
Mer Information
Microsoft Windows PowerShell är ett nytt kommandoradsgränssnitt och skriptspråk som är utformat för systemadministration och automatsering. Windows PowerShell kan IT-proffs och utvecklare att styra och automatisera administrationen av Windows och program. Dessutom är Windows PowerShell byggt på Microsoft.NET Framework.

Windows PowerShell innehåller följande funktioner:
 • Fler än 130 verktyg ("cmdlets") som du kan använda för att utföra vanliga administrationsuppgifter i systemet. I dessa uppgifter ingår hantering av tjänster, hantera processer, hantera händelseloggar, hantera certifikat, ändra registret och med Windows Management Instrumentation (WMI).
 • Kommandoradsverktyg som är lätta att lära sig och lätt att använda. Dessa verktyg har namngivningsregler och gemensamma parametrar. Verktygen omfattar även enkla verktyg att sortera, filtrera och formatera data och objekt.
 • Stöd för befintliga skriptspråk, befintliga kommandoradsverktyg och flera versioner av Windows. Dessa versioner innehåller Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows Server 2008.
 • Funktioner som gör att användare bläddra datalager som om de vore filsystem. Lagrar dessa data inkluderar registret och certifikatet lagras.
 • Standardverktyg för att hantera Windows data i olika butiker och format. Active Directory Service Interfaces (ADSI), Windows Management Instrumentation (WMI), COM-objekt, ActiveX Data Objects (ADO), HTML- och XML-ingår i dessa butiker och format.
 • Tolkning av avancerade uttryck och ändringarna av objekt i.NET Framework på kommandoraden. Denna manipulering inkluderar pipelining på objekt för att hjälpa IT-tekniker som arbetar mer effektivt.
 • Ett utökningsbart gränssnitt som gör det möjligt för oberoende programvaruleverantörer och utvecklare att bygga anpassade cmdlets. Du kan använda anpassade cmdlets för att tillgodose unika behov och systemkrav för administration.
Mer information om Windows PowerShell finns på följande webbplatser:

Installationsmappar

Windows PowerShell 1.0 stöds på system 32-bitars och 64-bitars system. 64-bitars system kan vara x64- eller Itanium-baserad.

Windows PowerShell 1.0 används teknik för Package Installer för Windows XP-baserade och Windows Server 2003-baserade installationer. Platsen för Windows PowerShell-installationsmappen kan inte konfigureras.

I 32-bitarsversioner av Windows installeras Windows PowerShell 1.0 i följande mapp:
%windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
Obs! I den här mappen motsvarar % windir % Windows systemmapp. Den här mappen är normalt C:\Windows.

32-bitars och 64-bitars versioner av Windows PowerShell installeras som standard på följande platser i x64- och Itanium-baserade versioner av Windows:
 • 64-bitars version av Windows PowerShell installeras i följande mapp:
  %windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
 • 32-bitars version av Windows PowerShell installeras i följande mapp:
  %windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0
Obs! I dessa mappar motsvarar % windir % mappen Windows system. Den här mappen är normalt C:\Windows.

Systemkrav

 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 med servicepack 1 eller Windows XP med Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 2.0 (2.0.50727)
Om du vill installera.NET Framework 2.0 finns på följande Microsoft-webbplats om du vill hämta.NET Framework Version 2.0 Redistributable Package:

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn efter installation av Windows PowerShell.

En omstart krävs endast när ett annat program använder filer som installeras eller avinstalleras. Detta inträffar när samma version av Windows PowerShell installerades och inte har avinstallerats helt. Om dessa filer används visas en uppmaning om omstart om installationsprogrammet körs i obevakat läge.

Så här avinstallerar du Windows PowerShell

Du kan inte installera Windows PowerShell 1.0 om den redan är installerad. Ta reda på om Windows PowerShell 1.0 installeras genom att leta upp den
Install
registerpost i följande undernyckel i registret:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Powershell\1\Install
Om värdet av den
Install
posten är 1, Windows PowerShell 1.0 installeras. Om den
Install
Windows PowerShell 1.0 installeras inte eftersom posten saknas.

Så här avinstallerar du Windows PowerShell när du har installerat ett service pack

Windows PowerShell 1.0 levereras som en Windows-uppdatering. Om du installerar ett service pack för Windows som en uppgradering efter installation av Windows PowerShell 1.0 kan avinstallera du inte Windows PowerShell 1.0. Uppgradera installationsprogrammet för service pack tar bort avinstallation av program för alla Windows-uppdateringar. Detta inkluderar Windows update som installerar Windows PowerShell 1.0.

Om du installerar ett service pack som en uppdatering från Microsoft Update eller Windows Update tas service pack-uppdateringen inte bort vid avinstallation av Windows PowerShell 1.0. Endast en uppgradering tas bort vid avinstallation.

Om du har installerat ett service pack som en uppdatering kan avinstallera du Windows PowerShell 1.0. Du bör avinstallera service pack-uppdateringen innan du avinstallerar Windows PowerShell 1.0. Avinstallera Windows PowerShell 1.0-uppdateringen när du har installerat en service pack-uppdateringen anses avinstallera i fel ordning. Detta kan äventyra operativsystemet. Uppdateringar bör endast avinstalleras i omvänd ordning som de installerades.

För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
823836 Ta bort Windows-uppdateringar i fel ordning kan operativsystemet slutar att fungera

Så här avinstallerar du Windows PowerShell i Windows XP

Så här avinstallerar du Windows PowerShell 1.0 i Windows XP:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv appwiz.cpl, och klicka sedan på OK.
 2. Klicka för att markera kryssrutan Visa uppdateringar .
 3. Klicka på Windows PowerShell(TM) 1.0i listan installerade program och klicka sedan på Ta bort.
 4. Följ anvisningarna för att ta bort följande post:
  Windows PowerShell(TM) 1.0
  .

Så här avinstallerar du Windows PowerShell i Windows Server 2003

Så här avinstallerar du Windows PowerShell 1.0 i Windows Server 2003:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv appwiz.cpl, och klicka sedan på OK.
 2. Klicka för att markera kryssrutan Visa uppdateringar .
 3. Leta reda på posten för den snabbkorrigering som installerat Windows PowerShell 1.0 i listan installerade program och uppdateringar . Posten snabbkorrigeringen ska likna något av följande, beroende på det installationspaket som användes:
  • Snabbkorrigeringen för Windows Server 2003 (KB926139)
  • Snabbkorrigeringen för Windows Server 2003 (KB926140)
  • Snabbkorrigeringen för Windows Server 2003 (KB926141)
 4. Klicka på Windows PowerShell snabbkorrigeringen posten och klicka sedan på Ta bort.
 5. Följ anvisningarna för att ta bort snabbkorrigeringen för Windows PowerShell(TM) 1.0.

Hämta Windows PowerShell

Om du vill hämta en engelsk version av Windows PowerShell 1.0 att välja installationspaketet för din version av Windows.

Windows PowerShell 1.0 för Windows XP, x86-baserade versioner

HämtaHämta det engelska Windows PowerShell 1.0 WindowsXP-x86-paketet nu.

Windows PowerShell 1.0 för Windows XP, x64-baserade versioner

HämtaHämta det engelska Windows PowerShell 1.0 WindowsXP-x64-paketet nu.

Windows PowerShell 1.0 för Windows Server 2003, x86-baserade versioner

HämtaHämta det engelska Windows PowerShell 1.0 WindowsServer2003-x86-paketet nu.

Windows PowerShell 1.0 för Windows Server 2003, x64-baserade versioner

HämtaHämta det engelska Windows PowerShell 1.0 WindowsServer2003-x64-paketet nu.

Windows PowerShell 1.0 för Windows Server 2003, Itanium-baserade versioner

HämtaHämta det engelska Windows PowerShell 1.0 WindowsServer2003-ia64-paketet nu.

För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster

Filinformation

Följande filer installeras tillsammans med Windows PowerShell:
 • About_alias.Help.txt
 • About_arithmetic_operators.Help.txt
 • About_array.Help.txt
 • About_assignment_operators.Help.txt
 • About_associative_array.Help.txt
 • About_automatic_variables.Help.txt
 • About_break.Help.txt
 • About_command_search.Help.txt
 • About_command_syntax.Help.txt
 • About_comparison_operators.Help.txt
 • About_continue.Help.txt
 • About_core_commands.Help.txt
 • About_display.XML.Help.txt
 • About_environment_variable.Help.txt
 • About_escape_character.Help.txt
 • About_execution_environment.Help.txt
 • About_filter.Help.txt
 • About_flow_control.Help.txt
 • About_for.Help.txt
 • About_foreach.Help.txt
 • About_function.Help.txt
 • About_globbing.Help.txt
 • About_history.Help.txt
 • About_if.Help.txt
 • About_line_editing.Help.txt
 • About_location.Help.txt
 • About_logical_operator.Help.txt
 • About_method.Help.txt
 • About_pssnapins.Help.txt
 • About_namespace.Help.txt
 • About_object.Help.txt
 • About_operator.Help.txt
 • About_parameter.Help.txt
 • About_parsing.Help.txt
 • About_path_syntax.Help.txt
 • About_pipeline.Help.txt
 • About_property.Help.txt
 • About_provider.Help.txt
 • About_quoting_rules.Help.txt
 • About_redirection.Help.txt
 • About_ref.Help.txt
 • About_regular_expression.Help.txt
 • About_reserved_words.Help.txt
 • About_scope.Help.txt
 • About_script_block.Help.txt
 • About_shell_variable.Help.txt
 • About_signing.Help.txt
 • About_special_characters.Help.txt
 • About_switch.Help.txt
 • About_system_state.Help.txt
 • About_types.Help.txt
 • About_commonparameters.Help.txt
 • About_where.Help.txt
 • About_while.Help.txt
 • About_wildcard.Help.txt
 • Default.Help.txt
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.dll help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.dll help.xml
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.dll help.xml
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.Resources.dll
 • System.Management.Automation.Resources.dll
 • System.Management.Automation.dll
 • System.Management.Automation.dll help.xml
 • Dotnettypes.format.ps1xml
 • FileSystem.format.ps1xml
 • Registry.format.ps1xml
 • Certificate.format.ps1xml
 • Help.format.ps1xml
 • Types.ps1xml
 • Powershellcore.format.ps1xml
 • Powershelltrace.format.ps1xml
 • Pwrshmsg.dll
 • Pwrshsip.dll
 • PowerShell.exe
 • PowerShell.exe.MUI
 • Profile.ps1
 • Releasenotes.RTF
 • GettingStarted.RTF
 • Userguide.RTF
 • Quadfold.RTF
Monad

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 926139 – senaste granskning 06/12/2016 07:10:00 – revision: 3.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbPubTypeKC kbfix kbbug kbqfe atdownload kbmt KB926139 KbMtsv
Feedback