Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Uppdatering för ändringar av sommartid 2007 för Exchange 2003 Service Pack 2

Viktigt! Innan du installerar den här uppdateringen bör du vara medveten om problem som kan uppstå i Microsoft Outlook. Om du vill veta mer om de här problemen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
912918 Användare kan inte skicka e-postmeddelanden från en mobil enhet eller från en delad postlåda i Exchange 2000 Server och Exchange Server 2003
INLEDNING
Det finns nu en uppdatering för sommartidsändringar 2007 för datorer med Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2).

Obs! Microsoft Exchange Server 2007 kräver inte någon korrigering för sommartidsändringar.
Mer Information

Information om uppdateringen

Våren 2007 kommer start- och slutdatum för sommartid i USA att ändras i enlighet med Energy Policy Act från 2005. Detta innebär följande:
Sommartid2007Tidigare år
StartdatumAndra söndagen i mars kl. 02:00Första söndagen i april kl. 02:00
SlutdatumFörsta söndagen i november kl. 02:00Sista söndagen i oktober kl. 02:00
Det finns nu en tidszonsuppdatering för sommartid som löser det här problemet för Microsoft Exchange Server 2003. I uppdateringen ingår följande:
 • Nya start- och slutdatum för sommartid 2007 i USA.
 • Ändringar av sommartids- och tidszonsinställningar i Kanada 2007 (utom Newfoundland).
 • Ändringar av sommartid och tidszonsinställningar som har skett sedan produkterna i "Gäller" ursprungligen gavs ut. I den här uppdateringen ingår exempelvis vissa ändringar som tidigare har getts ut som enskilda uppdateringar och dokumenterats i artiklar i Microsoft Knowledge Base.
Obs! Den här uppdateringen är kumulativ. Om du ännu inte har installerat någon av säkerhetsuppdateringarna som beskrivs i följande säkerhetsbulletiner, måste du därför kanske ändra Send As-behörigheterna på din mobila enhet för att säkerställa att den fungerar som förväntat i framtiden.
 • MS06-019 (Store.exe version 6.5.7233.69 eller en senare version av Store.exe)
 • MS06-029 (Store.exe version 6.5.7650.28 eller en senare version av Store.exe)
Om du vill veta mer om åtgärder som krävs för korrekt uppdatering av användarbehörigheter klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
912918 Användare kan inte skicka e-postmeddelanden från en mobil enhet eller från en delad postlåda i Exchange 2000 Server och Exchange Server 2003
907434 "Send As"-behörigheten tas bort från ett användarobjekt efter konfigurering av "Send As"-behörigheten i snapin-modulen Active Directory - användare och datorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du använder Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) och installerar säkerhetsuppdateringen MS06-019 kan Microsoft Entourage och tjänster från andra företag som Blackberry och GoodLink påverkas. Om du använder Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) och installerar säkerhetsuppdateringen MS06-029 kan tjänster från andra tillverkare som BlackBerry eller GoodLink påverkas. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
916803 MS06-019: Säkerhetsproblem i Microsoft Exchange Server möjliggör fjärrkörning av kod
912442 MS06-029: Säkerhetsproblem i Microsoft Exchange Server möjliggör skriptinmatning när Outlook Web Access körs på Exchange Server

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Förutsättningar

Innan du installerar den här uppdateringen för Exchange måste du installera Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) och uppdateringen av tidszoner för Windows.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
836993 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
933360 Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2007 för Microsoft Windows-operativsystem (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen. Informationsarkivtjänsten för Microsoft Exchange och alla beroende tjänster startas emellertid om.

Filinformation

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet Exchange2003-KB926666-v2-x86-ENU.exe nu.
Utgivningsdatum: 16 januari 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Cdo.dll6.5.7651.61718,84814-dec-200623:00x86
Cdoex.dll6.5.7651.613,945,47214-dec-200622:15x86
Davex.dll6.5.7651.611,139,71214-dec-200622:08x86
Excdo.dll6.5.7651.613,692,54414-dec-200622:15x86
Exoledb.dll6.5.7651.612,616,32014-dec-200606:08x86
Exosal.dll6.5.7651.6169,12013-dec-200623:33x86
Lsmexhc.dll6.5.7651.61125,44014-dec-200621:23x86
Madfb.dll6.5.7651.61525,31214-dec-200622:15x86
Mdbmsg.dll6.5.7651.613,375,10414-dec-200600:16x86
Rtdsmcal.dll6.5.7651.6133,28014-dec-200621:29x86
Store.exe6.5.7651.614,879,36013-dec-200623:37x86

Varför behövs den här uppdateringen för Exchange?

Microsoft-kalenderprogram som Outlook är beroende av operativsystemets tidszonsinformation för visning av tidsinformation. CDO-baserade (Collaboration Data Objects) program som Outlook Web Access är emellertid beroende av separata interna tabeller över tidszoner. Genom den här uppdateringen ändras dessa tabeller så att de stämmer med ändringarna av tidszonsinställningarna.

Utan uppdateringen fungerar kalenderobjekt i CDO-baserade program och Outlook Web Access som om det är normaltid under sommartiden. CDO-baserade program fungerar exempelvis enligt normaltid under följande perioder 2007:
 • Från och med den 11 mars 2007 till och med den 1 april 2007
 • Från och med den 28 oktober 2007 till och med den 4 november 2007

Så påverkar uppdateringen tidigare versioner av Exchange

Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

Den här uppdateringen kan inte installeras om du använder Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Om du vill veta mer om hur du skaffar en version av den här korrigeringsfilen som är kompatibel med Exchange Server 2003 SP1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
931978 Uppdatering för ändringar av sommartid 2007 för Exchange 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Exchange 2000 Server och Exchange Server 5.5

Om du använder Exchange 2000 Server, Exchange Server 5.5 eller andra tidigare versioner av Exchange Server kontaktar du din Microsoft Account Manager eller Technical Account Manager för mer information.
Referenser
Om du vill veta mer om terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Tekniska revideringar
Revideringsdatum för den här artikeln kan avspegla mindre redaktionella eller strukturella revideringar av innehållet. Större tekniska revideringar av innehållet anges i följande tabell.
DatumRevideringar
15 november 2006Ursprunglig version
26 december 2006URL-adressen korrigerades i avsnittet "Så påverkar uppdateringen tidigare versioner av Exchange"
16 januari 2007Följande ändringar har gjorts av artikeln:
 • Titeln, avsnittet "Information om uppdateringen", avsnittet "Förutsättningar" och avsnittet "Filinformation" har uppdaterats med information för version 2 av sommartidsuppdateringen
 • I avsnittet "Så påverkar uppdateringen tidigare versioner av Exchange" har information lagts till om Exchange Server 2003 Service Pack 1.
17 januari 2007URL-adressen för hämtning har uppdaterats för version 2 av sommartidsuppdateringen.
24 januari 2007En anmärkning om att Exchange 2007 inte kräver en sommartidsuppdatering har lagts till.
29 januari 2007Inaktuell information om Exchange 2003 SP1 har lagts till i avsnittet "Så påverkar uppdateringen tidigare versioner av Exchange".
31 januari 2007Följande ändringar har gjorts av artikeln:
 • Outlook Web Access-information har lagts till i avsnittet "Varför behövs den här uppdateringen för Exchange?".
 • Anmärkningen "Viktigt!" om problem som kan drabba Outlook har lagts till i början av artikeln.
11 februari 2007En anmärkning har lagts till i avsnittet "Information om uppdateringen" om att sommartidsuppdateringen är kumulativ och att det kan uppstå komplikationer med Send As-behörigheter och mobila enheter
12 februari 2007Följande ändringar har gjorts av artikeln:
 • Information om Exchange 2003 Service Pack 1-versionen av uppdateringen har lagts till i avsnittet "Så påverkar uppdateringen tidigare versioner av Exchange".
 • Inaktuella korsreferenser till artikel 928388 i Microsoft Knowledge Base har ersatts av korsreferenser till artikel 931836 i Microsoft Knowledge Base.
 • Anmärkningen i avsnittet "Information om uppdateringen" om att sommartidsuppdateringen är kumulativ och att det kan uppstå komplikationer med Send As-behörigheter och mobila enheter har korrigerats.
12 mars 2007Revideringstabell har lagts till.
2 mars 2007Revideringstabell har reviderats.
2 mars 2007Datumformatet i tabellen "Revideringar" har ändrats till långt format.
8 mars 2007Avsnittsrubrik har ändrats från "Revideringar" till "Tekniska revideringar"
21 mars 2007Revideringar har lagts till i tabellen "Tekniska revideringar"
XCCC OWA
Egenskaper

Artikel-id: 926666 – senaste granskning 12/20/2007 17:06:00 – revision: 13.1

 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2
 • kbhowto kbinfo kbupdate kbexpertiseadvanced KB926666
Feedback