Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS07-002: Säkerhetsproblem i Microsoft Excel möjliggör fjärrkörning av kod

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-002 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om den återutgivna versionen av säkerhetsuppdatering 927198 för Excel 2000 (18 december 2007)

Den här bulletinen har publicerats igen för att ännu en gång erbjuda säkerhetsuppdateringen till kunder som har Microsoft Excel 2000. Tidigare behandlade inte säkerhetsuppdateringen den fonetiska informationen som finns inbäddad i filer som skapats i läget för Koreanska, Kinesiska eller Japanska i Excel 2000. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
931183 Återutgivningen av säkerhetsbulletinen MS07-002 löser problemet med att Excel 2000 inte öppnar vissa filtyper (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information
Om du vill veta mer om versionen för Microsoft Excel 2002 av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
925523 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2002: 9 januari 2007
Om du vill veta mer om versionen för Microsoft Excel 2000 av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
925524 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2000: 9 januari 2007
Om du vill veta mer om versionen för Microsoft Office Excel Viewer 2003 av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
925525 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel Viewer 2003: 9 januari 2007
Om du vill veta mer om versionen för Microsoft Office Excel 2003 av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
925257 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003: 9 januari 2007
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 927198 – senaste granskning 01/23/2007 16:13:00 – revision: 2.0

  • Microsoft Office 2003 Service Pack 2
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2000 Service Pack 3
  • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
  • Microsoft Office X för Macintosh Standard Edition
  • Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition
  • Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition
  • kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB927198
Feedback