KORRIGERING: Konfigurationsprogrammet för ett program körs inte, och registernyckeln RunOnceEx rensas vid omstart av en dator med Internet Explorer 7

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Tänk dig följande situation:
  • Du installerar Windows Internet Explorer 7 på en dator.
  • Sedan installerar du ett annat program på samma dator.
  • Installationsprogrammet för det andra programmet ställer in registernyckeln
    RunOnceEx
    för körning av ett konfigurationsprogram nästa gång datorn startar.
I det här fallet körs inte konfigurationsprogrammet för det andra programmet när du startar om datorn. Dessutom rensas registernyckeln
RunOnceEx
.
Orsak
När Internet Explorer 7 är installerat på en dator bearbetas inte registernyckeln
RunOnceEx
av Iernonce.dll.
Lösning

Information om säkerhetsuppdatering

För att lösa det här problemet måste användare installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer från följande Microsoft-webbplats: Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Den här snabbkorrigeringen ingick först i säkerhetsuppdatering 928090 (MS07-016). Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
928090 MS07-016: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
Workaround
När du utvecklar programmet väljer du alternativet No Status Dialog för registernyckeln
RunOnceEx
.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett programfel i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Om du vill veta mer om registernyckeln RunOnceEx klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310593 Beskrivning av registernyckeln RunOnceEx (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Egenskaper

Artikel-id: 927357 – senaste granskning 01/16/2015 09:20:15 – revision: 1.0

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbbug kbfix kbprb kbexpertisebeginner KB927357
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)