Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1-utvecklingsplattformen

INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-012 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för programmen i avsnittet "Gäller", däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Mer Information

Kända problem efter installation av säkerhetsuppdateringen

  • MFC-källfilen (Oleui2.cpp) uppdateras inte vid installation av säkerhetsuppdateringen MS07-012.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
    933273 KORRIGERING: MFC-källfilen Oleui2.cpp uppdateras inte vid installation av säkerhetsuppdateringen MS07-012
  • Filen Mfc42u.dll uppdateras inte vid installation av säkerhetsuppdateringen MS07-012.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
    933339 Versionsnumret för filen Mfc42u.dll uppdateras inte vid installation av säkerhetsuppdateringen MS07-012

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du avinstallera den med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Kommandoradsväxlar

Säkerhetsbulletinen MS07-012 innehåller information om kommandoradsväxlarna som den här säkerhetsuppdateringen stöder. Mer information om kommandoradsväxlar för Microsoft Windows Installer finns på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network):Mer information om Windows Installer finns på följande MSDN-webbplats:
security update patch bulletin Visual Studio VS 2003 Service Pack 1 VS2003 SP1 MFC mfc71u.dll flaw vulnerability malicious attacker exploit
Egenskaper

Artikel-id: 927696 – senaste granskning 03/01/2007 14:56:23 – revision: 2.3

Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition

  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB927696
Feedback