Det går inte att starta Windows XP efter att Windows Vista har installerats i en konfiguration för flervalsstart tillsammans med Windows XP

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Efter att Windows Vista har installerats i en konfiguration för flervalsstart tillsammans med Microsoft Windows XP visas ett felmeddelande av följande slag vid försök att starta datorn med hjälp av Windows XP:
Det gick inte att starta Windows eftersom följande fil saknas eller är skadad:

C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe. Installera en kopia av filen ovanför på nytt.
Orsak
Det här problemet uppstår om Windows Vista installeras i ett tidigare inte allokerat utrymme framför partitionen där Windows XP är installerat.

I det här fallet skapas en ny partition i det inte allokerade utrymmet av installationsprogrammet för Windows Vista. Eftersom en ny partition skapas framför partitionen där Windows XP är installerat pekar Boot.ini-posten för Windows XP-installationen på en ogiltig partition.

Tänk dig följande situation:
 • Det finns en hårddisk, eller disk 0, med inte allokerat hårddiskutrymme framför Windows XP-partitionen.
 • Boot.ini-filen i Windows XP pekar på disk(0)partition(1) för Windows XP-startfilerna.
 • Windows Vista-programmet skapar en partition i det inte allokerade hårddiskutrymmet.
I det här fallet finns Windows XP-startfilerna nu på disk(0)partition(2), men Boot.ini-filen pekar fortfarande på disk(0)partition(1) för dessa filer. Därför startar inte Windows XP.
Lösning
Lös problemet genom att ändra filen Windows XP Boot.ini så att den pekar på rätt partition. Gör så här:
 1. Starta Windows Vista.
 2. Högerklicka på StartStart och klicka på Utforska.
 3. Klicka på Mapp- och sökalternativOrdna-menyn.
 4. Klicka på fliken Visning i dialogrutan Mappalternativ.
 5. Gör följande under Avancerade inställningar: klicka på Visa dolda filer och mappar, avmarkera kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas) klicka på Ja som bekräftelse på att du vill visa operativsystemfiler och klicka på OK.
 6. Leta upp och klicka på systemenheten för Windows XP. I Utforskaren i Windows Vista är detta sannolikt enhet D.
 7. Högerklicka på boot.ini i den högra rutan och sedan på Egenskaper.
 8. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Egenskaper för boot.ini och sedan på Avancerat.
 9. Klicka på fliken Ägare och sedan på Redigera.

   Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 10. I listan Byt ägare till klickar du på ditt alias eller låter alternativet Administratörer vara markerat. Klicka sedan fyra gånger på OK.
 11. Högerklicka på boot.ini och klicka sedan på Redigera.
 12. Ändra ARC-sökvägen (Advanced RISC Computing) så att den stämmer med sökvägen till startpartitionen för Windows XP. Om installationsprogrammet för Windows Vista till exempel har skapat en partition i det inte allokerade diskutrymmet där Windows XP är installerat måste partitionsvärdet ökas med ett. Om filen Boot.ini innehåller partition(1) i ARC-sökvägen för Windows XP-operativsystemet, ändrar du därför ARC-sökvägen så att partition(2) används. I det här fallet blir ARC-sökvägen ungefär följande:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
 13. Spara ändringarna i filen Boot.ini och avsluta Anteckningar.
Mer Information
Om du vill veta mer om ARC-sökvägar klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
102873 BOOT.INI och ARC-konventioner för benämning och användning av sökvägar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
155222 Så tar du reda på ARC-sökvägen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
289022 Så redigerar du filen Boot.ini i Windows XP
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
314058 Beskrivning av Återställningskonsolen för Windows XP
307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP
Egenskaper

Artikel-id: 927817 – senaste granskning 12/09/2015 08:09:17 – revision: 2.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbpending kbbug kbenv kbexpertisebeginner kbprb KB927817
Feedback