Information om att använda Office 2007-paket och -program på en dator som kör en annan Office-version

En version av den här artikeln för Microsoft Office 2010 finns i 2121447.
En version av den här artikeln för Microsoft Office 2003 finns i 828956.
En version av den här artikeln för Microsoft Office XP finns i 290576.
En version av den här artikeln för Microsoft Office 2000 finns i 218861.
INLEDNING
Artikeln innehåller information om hur du använder Microsoft Office 2007-paket och -program på en dator som kör en annan Microsoft Office-version. Du får även råd om hur du hindrar olika versioner av Office från att hamna i konflikt med varandra.
Mer Information
Du kan installera och använda mer än en version av Microsoft Office på en och samma dator. Du kan exempelvis installera och använda både Microsoft Office 2007-paket och -program och Microsoft Office 2003 på samma dator. Detta rekommenderas dock inte.

Obs! Microsoft stöder inte användning av flera versioner av Microsoft Office på Microsoft Windows-versioner där Terminal Services är aktiverat. Om du vill köra flera versioner av Office måste du inaktivera Terminal Services.

Installationsordning

Obs! Den här ordningen gäller även fristående Microsoft Office-produkter, exempelvis Microsoft Visio.

Om du vill installera och använda mer än en version av Office på samma dator, måste du installera dem i följande ordning.
Office-versionInstallationsordning
Microsoft Office 2000Första
Microsoft Office XPAndra
Office 2003Tredje
Office 2007-paket och -programFjärde
Den tidigaste versionen av Office ska installeras först. Om du exempelvis vill använda både Office 2003 och Office 2007-program på samma dator, installerar du Office 2003 först. Detta är nödvändigt på grund av det sätt som registernycklar, delade program, filnamnstillägg och andra inställningar hanteras för olika Office-versioner och för de program som ingår i olika Office-versioner.

Viktigt Om du tar bort en av de installerade Office-versionerna kanske du måste installera om de andra Office-versionerna för att varje version ska fungera korrekt.

I resten av den här artikeln antas att du har installerat Office-versionerna i den här ordningen.

Plats för Office Bin-mappen

När du installerar Office 2007-paket och -program är standardmappen för installationen Program\Microsoft Office. Office Bin-mappen är dock Program\Microsoft Office\Office12. Office Bin-mappen är den mapp där Offices körbara filer har installerats. Syftet med den nya platsen är att skapa en bättre upplevelse för användare som behöver ha flera Office-versioner installerade på samma dator. Platsen användes först i Office XP. I Office XP är Office Bin-mappen Program\Microsoft Office\Office10. Det går inte att byta namn på Office Bin-mappen.

Office-genvägar

Office-genvägar finns inte i Office 2007-paket och -program eller Office 2003. Office-genvägarna är dock kvar om Office 2000 eller Office XP redan är installerat på samma dator.

När Office 2000 eller Office XP är installerat med Office 2007-paket och -program kan Office-genvägarna startas separat. Du kan inte köra två versioner av Office-genvägar samtidigt. Varje version av Office-genvägarna kan ha en egen uppsättning anpassade verktygsfält och knappar. Verktygsfälten och knapparna kan inte delas mellan de båda Office-genvägarna.

Genvägar på Start-menyn

När Office 2000 och Office XP installerar genvägar på Start-menyn, är genvägsnamnen desamma som namnen på undermenyn ProgramStart-menyn. Office 2003 och Office 2007-paket och -program installerar genvägar som innehåller versionsnumret för Office-mappen på undermenyn Program. För att undvika missförstånd föreslår vi att du lägger till versionsnumret för varje genväg som pekar på en tidigare produkt. Du kan exempelvis byta namn på den genväg som pekar på Microsoft Access till "Microsoft Access 2000" innan du installerar Office 2007-paket och -program.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
292584 Installationsprogrammet för Office XP skriver över objekt på Start-menyn från tidigare Office-versioner
Om du flyttar genvägarna på Startmenyn för Office XP eller Office 2000 manuellt, återskapas de på undermenyn ProgramStart-menyn om något av följande villkor uppfylls:
 • Du installerar om den Office-versionen.
 • Du reparerar genvägarna.
Obs! Du kan anpassa installationsprogrammet för Office 2003, Office XP eller Office 2000 så att genvägarna installeras på en annan plats på Start-menyn. Det gör du genom att använda guiden Anpassad installation i Microsoft Office Resource Kit. I Office 2007-paket och -program kan du använda verktyget Office-anpassning för att ange en annan plats för genvägarna. Så här öppnar du verktyget Office-anpassning:
 1. Starta en kommandotolk.
 2. Gå till Office 2007-cd:n.
 3. Kör följande kommando:
  setup /admin
Mer information om verktyget Office-anpassning finns på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft Office Binder

Den senaste versionen av Microsoft Office som innehåller Office Binder är Office 2000. I Office 2000 och senare Office-versioner ingår dock ett verktyg för att extrahera samtliga Office-filer från en Binder-fil.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
281931 Felmeddelandet "Den här filen har inte något program associerat för att utföra den här åtgärden" visas när du öppnar en Binder-fil.
822622 Beskrivning av Office Binder-stöd för Office 2003 och Office XP-produkter

Flera versioner av Outlook

Microsoft Office Outlook 2007 kan inte samverka med någon tidigare version av Microsoft Outlook. När du installerar Outlook 2007 tar installationsprogrammet bort Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 och Microsoft Outlook 2000. Versionerna tas bort även om du har markerat kryssrutan Behåll de här programmen i dialogrutan Tar bort tidigare versioner. Tidigare versioner av Microsoft Outlook än Outlook 2000 identifieras inte för borttagning. Men om du inte tar bort tidigare Outlook-versioner än Outlook 2000, blir båda Outlook-versionerna instabila.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
924618 Tidigare versioner av Office tas bort när du kör installationsprogrammet för Office 2007

Flera versioner av Word

Om du har två versioner av Microsoft Word på samma dator, kan det ta lång tid att starta Word 2007. Det beror på att Word 2007 registreras automatiskt på datorn.

Du kan kringgå den automatiska registreringen. Detta gör att Word 2007 startar snabbare. Men vi rekommenderar dock inte detta eftersom Word kanske inte fungerar om det inte kan registreras automatiskt.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Om du vill kringgå den automatiska registreringen för Word 2007 gör du följande:
 1. Avsluta Word 2007.
 2. Starta Registereditorn.
  • I Windows Vista: klicka på StartStart-knappen, skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.

   Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
  • I Windows XP: klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Sök upp och markera följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. När du har markerat undernyckeln som anges i steg 3 pekar du på NyttRedigera-menyn och klickar på DWORD-värde.
 5. Skriv NoReReg och tryck på RETUR.
 6. Högerklicka på NoReReg och klicka på Ändra.
 7. Skriv 1 i rutan Data och klicka sedan på OK.
 8. Stäng Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.

Office-filer i Utforskaren i Microsoft

När du dubbelklickar för att öppna en Office-fil i Utforskaren, gäller följande regler:

Obs! Reglerna gäller också när du dubbelklickar på Office-filen i mappen Senast använda dokument i Windows.
 • Om du kör en version av det program som filen skapades i, öppnas filen i den versionen.
 • För Office 2000 eller XP: om du inte kör någon version av det program som filen skapades i, öppnas filen i den version av programmet som du installerade senast.
 • För Microsoft Access och Microsoft Word: om du inte kör någon version av det program som filen skapades i, öppnas filen i den version av programmet som du startade senast.
 • Om du vill associera filer med program som ingår i en viss version av Office, kör du installationsprogrammet för Office och klickar sedan på Reparera Office. Därmed registreras filassociationerna för den versionen av Office.

  Obs! Du kan inte använda den här metoden för att registrera filassociationer i Word eller Access.

  Obs! Om du installerar en programuppdatering för en version av Office, reparerar programuppdateringen den Office-versionen. Du måste kanske reparera vissa eller alla Office-produkter när du har installerat en programuppdatering för att återställa filassociationerna.
Om du vill veta mer om hur du reparerar Office 2007-funktioner klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
924611 Installera och reparera Office 2007-funktioner

Office OLE-objekt i andra program

Om flera versioner av Office körs på en dator och du infogar ett Office-objekt i ett annat program, används de senaste versionerna av programmen. Exempel: om du infogar ett Microsoft Excel-kalkylbladsobjekt i ett Word-dokument, används de senaste versionerna av Word och Excel. Det här kan orsaka problem om du delar behållarfilen med användare som inte använder Office 2007-program.

Delade program

Om du har installerat Office-versionerna i den ordning som beskrivs i avsnittet "Installationsordning", får du inga problem när du använder delade program som Equation Editor och Clip Gallery. Dialogrutan Objekt kan innehålla mer än en post för varje delat program. Detta beror på att det kan finnas flera versioner av det delade programmet på datorn.

Windows Installer-meddelanden i Word

Om Word är installerat på datorn kan Windows Installer startas när du startar Microsoft Office Word 2007 och ett meddelande visas om att installationen förbereds. Meddelandet kan visas innan du startar Word.

Windows Installer körs varje gång Word-versionen som du startar inte är den som är registrerad.

Windows Installer-meddelanden i Access

På en dator där flera versioner av Access är installerade kan Windows Installer startas när du startar Microsoft Office Access 2003 eller Microsoft Office Access 2007, och ett meddelande visas om att installationen förbereds eller konfigureras. Meddelandena visas innan du startar Access.

Windows Installer-reparationsåtgärden registrerar Access 2003 varje gång du startar Access 2003 när du har använt Access 2007. På liknande sätt registrerar Windows Installer-reparationsåtgärden Access 2007 varje gång du startar Access 2007 när du har använt en tidigare version av Access. Ingen reparationsåtgärd initieras i Access 2000 och Access 2002 när du har använt en senare version av Access. Om den Access-version du startar är samma version som Access-versionen du använt tidigare, sker ingen Windows Installer-reparationsåtgärd.

Windows SharePoint Services 3.0-dokumentbibliotek

När du försöker skapa ett nytt dokument i ett Microsoft Windows SharePoint Services 3.0-dokumentbibliotek genom att klicka på Nytt dokument, fungerar inte knappen Nytt dokument. Du kan inte skapa något nytt dokument. Dessutom slutar Windows Internet Explorer att svara när du försöker checka ut ett befintligt dokument i ett Windows SharePoint Services 3.0-dokumentbibliotek.

Problemet uppstår när Stöd för Windows SharePoint Services-kontroller för ett Office 2007-system och Stöd för Windows SharePoint Services-kontroller för Office 2003 har installerats sida vid sida. Denna sida vid sida-installation kan ske i någon av följande situationer:
 • Du installerar ett Microsoft Office 2007-system och installerar sedan ett eller flera Microsoft Office 2003-program.
 • Du installerar ett Office 2007-program och installerar sedan Office 2003.
 • Du installerar Office 2003, ett Office 2007-program och reparerar sedan installationen av Office 2003.
Om du vill veta mer om detta klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
929360 Du kan inte skapa ett nytt dokument eller checka ut ett befintligt dokument i ett Windows SharePoint Services 3.0-dokumentbibliotek när flera versioner av Office är installerade.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 928091 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/12/2011 18:24:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091
คำติชม