Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Windows Vista kan inte få en IP-adress från vissa routrar eller DHCP-servrar

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 928233
Vissa routrar eller areincompatible för DHCP-servrar med Windows Vista. Den här artikeln hjälper youresolve problemet. Om du inte är säker på att din router är kompatibel kan du prova fix.

Korrigera automatiskt

Klicka på "Problemet" automatiskt åtgärda det här problemet. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.


Obs!
 • Den här guiden kan vara endast på engelska. Men fungerar den automatiska korrigeringsfilen även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Korrigera manuellt – inaktiverar BROADCAST-flaggan

Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Inaktivera DHCP-BROADCAST-flaggan i Windows Vista om du vill lösa problemet själv. Gör så här:
 1. Klicka på StartStart-knappen, typ regedit i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på regedit i listan program .

   Kontroll av behörighet Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 2. Leta upp noden för följande register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE > programvara > Microsoft > WindowsNT > CurrentVersion > NetworkCards >nummer>
 3. Titta på varje nummer som är listade underthe NetworkCards nod för att hitta GUID för nätverkskortet. Till höger på Beskrivning artikeln innehåller en lista över nätverkskort och Tjänstnamn objektet visas motsvarande GUID. Kom ihåg detta GUID.
 4. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  {HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\Nätverkskortets GUID>}
  I den här registersökvägen klickar du på denNätverkskortets GUID> undernyckeln för nätverkskortet som är anslutet till nätverket.
  Obs!Nätverkskortets GUID är en platshållare för nätverkskort GUID i den här artikeln. Om du vill hitta motsvarande GUID finns i steg 2 och 3.
 5. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värdet (32 bitar).
 6. Skriv i rutan nytt värde #1DhcpConnEnableBcastFlagToggle, och tryck sedan på RETUR.
 7. Högerklicka på DhcpConnEnableBcastFlagToggleoch klicka sedan på Ändra.
 8. Skriv i rutan data1, och klicka sedan på OK.
 9. Stäng Registereditorn.
När du anger denna registernyckel 1 försöker Windows Vista först hämta en IP-adress med hjälp av BROADCAST-flaggan i DHCP-Upptäck paket. Om detta misslyckas försöker Windows Vista Erhåll en IP-adress utan att använda BROADCAST-flaggan i DHCP-Upptäck paket.
Orsak
BROADCAST-flaggan i DHCP-upptäcktspaket aktiveras som standard i Windows Vista (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 1). Därför får en IP-adress med hjälp av BROADCAST-flaggan i DHCP-upptäcktspaket med Windows Vista. Om en router eller din DHCP-server inte kan bearbeta DHCP-upptäcktspaket kan Windows Vista inte få en IP-adress. Korrigeringen inaktiverar BROADCAST-flaggan som anger DhcpConnEnableBcastFlagToggle till 0.

Som standard är problemet finns inte i Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3 eller Windows 7 eftersom BROADCAST-flaggan är inaktiverad (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 0).
Mer Information
Om du känner till routern eller Microsoft DHCP server stöder inte DHCP BROADCAST-flaggan kan konfigurera du följande värden för följande registerpost i stället för med registernyckeln DhcpConnEnableBcastFlagToggle.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{<Network Adapter GUID>}


Namn: DhcpConnForceBroadcastFlag
Värdetyp: REG_DWORD
Värde data: 0
Obs!
 • Värdet 0 inaktiverar registerposten. Du kan använda det här värdet för att förhindra att använda DHCP BROADCAST-flaggan i Windows Vista. När du konfigurerar registerposten används aldrig DHCP BROADCAST-flaggan i Windows Vista.
 • Det här problemet uppstår inte i Windows 7. DhcpConnEnableBcastFlagToggle är som standard till 1.
fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 928233 – senaste granskning 10/15/2013 02:23:00 – revision: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbmsifixme kbfixme kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_routerissues kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb kbmt KB928233 KbMtsv
Feedback
ms.js"> html>