ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Internet Explorer 6 slutar svara efter klickning på en länk på en webbplats

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Anta följande: Du installerar någon av följande säkerhetsuppdateringar för Microsoft Internet Explorer 6:
  • Säkerhetsuppdatering 916281
  • Säkerhetsuppdatering 918899
  • Säkerhetsuppdatering 922760
Sedan använder du Internet Explorer för att besöka en webbplats och klickar på en länk på webbplatsen. Då slutar Internet Explorer att svara (låser sig), och ett klickljud kan upprepas gång på gång.

Det här problemet kan uppstå i följande operativsystem:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Vista
Lösning

Information om säkerhetsuppdatering

Lös det här problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer på följande Microsoft-webbplats: Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Den här korrigeringsfilen ingick först i säkerhetsuppdatering 928090 (MS07-016). Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
928090 MS07-016: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
Lös problemet genom att installera snabbkorrigeringen för operativsystemet där du kör Internet Explorer.

Information om snabbkorrigeringen

Windows XP

En snabbkorrigering som stöds är nu tillgänglig från Microsoft Den är emellertid endast avsedd för problemet som beskrivs i den här artikeln, och ska bara användas på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa Service Pack för Windows XP som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill lösa problemet omedelbart kan du skaffa snabbkorrigeringen från Microsoft Support. På följande webbsida finns en fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader:Obs! I vissa fall är supporten gratis, om en supporttekniker kommer fram till att problemet kan lösas med en viss uppdatering. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella uppdateringen.
Förutsättningar
Innan du kan installera den här snabbkorrigeringen måste Windows XP SP2 vara installerat på datorn.
Krav på omstart
Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.
Ersättningsinformation
Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.
Filinformation
Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Mshtml.dll6.0.2900.30383,062,27220-nov-200613:37x86

Windows Server 2003

En snabbkorrigering som stöds är nu tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd för problemet som beskrivs i den här artikeln, och ska bara användas på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa Service Pack-version för Windows Server 2003 som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill lösa problemet omedelbart kan du skaffa snabbkorrigeringen från Microsoft Support. På följande webbsida finns en fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader:Obs! I vissa fall är supporten gratis, om en supporttekniker kommer fram till att problemet kan lösas med en viss uppdatering. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella uppdateringen.

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Mshtml.dll7.0.6000.205443,582,97610-mar-200703:27x86

Windows Vista

En snabbkorrigering som stöds är nu tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd för problemet som beskrivs i den här artikeln, och ska bara användas på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om problemet inte påverkar ditt arbete i allt för hög utsträckning rekommenderar vi att du väntar på nästa Service Pack för Windows Vista som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill lösa problemet omedelbart kan du skaffa snabbkorrigeringen från Microsoft Support. På följande webbsida finns en fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader:Obs! I vissa fall är supporten gratis, om en supporttekniker kommer fram till att problemet kan lösas med en viss uppdatering. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella uppdateringen.
Förutsättningar
Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda.
Krav på omstart
Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.
Ersättningsinformation
Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.
Filinformation
Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Mshtml.dll7.0.6000.205433,582,97623-feb-200703:15x86
Mshtml.tlb7.0.6000.205431,383,42423-feb-200700:54Ej tillämpligt
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 928387 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/22/2007 14:01:18 - ฉบับแก้ไข: 2.3

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition

  • kbvistasp1fix kbexpertisebeginner kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB928387
คำติชม