ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Windows Media Player 11 svarar inte periodvis när du spelar upp en videofil i Windows Vista

Symptom
När du använder Microsoft Windows Media Player 11 för att spela upp en videofil i Windows Vista, svarar inte Windows Media Player periodvis. Något av följande kan exempelvis inträffa:
  • Du kan inte stänga Windows Media Player.
  • Du kan inte ändra storlek på Windows Media Player.
  • Du kan inte använda transportkontrollerna.
  • Du kan inte flytta sökfältet.
Samtidigt som de här symptomen visas, spelas videon upp utan problem. Efter flera minuter svarar Windows Media Player.
Orsak
Problemet uppstår när du spelar upp en stor MPEG2-fil i Windows Media Player.
Workaround

Metod 1: Vänta tills Windows Media Player svarar

Du kan lösa problemet genom att vänta tills Windows Media Player svarar. Du kanske måste vänta i en minut för en MPEG2-fil på 1 GB.

Metod 2: Diagnostisera och åtgärda problemet automatiskt

Felsökaren Åtgärda problem med video, andra medier eller bibliotek i Windows Media Player kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i artikeln.Den här felsökaren löser många olika sorters problem. Mer information

Kör nuFelsökaren Åtgärda problem med video, andra medier eller bibliotek i Windows Media Player kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i artikeln. Den här felsökaren löser många olika sorters problem. Mer information

Kör nu Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback
Referenser
Mer information om tekniska problem med Windows Media Player finns på följande Microsoft-webbplats:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 928898 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/29/2012 03:36:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows Media Player 11

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip KB928898
คำติชม