Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2003: 13 februari 2007

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-014 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Word 2003, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som åtgärdas genom säkerhetsuppdateringen

Genom den här säkerhetsuppdateringen åtgärdas även problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
924782 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003 efter Service Pack 2: 2 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
927674 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003 efter Service Pack 2: 21 november 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
929351 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Word 2003 efter Service Pack 2: 4 december 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
word2003 word2k3 word11 wd2003 wd2k3 wd11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos word office security patch performance reliability update download 2003 fix
Egenskaper

Artikel-id: 929057 – senaste granskning 01/16/2015 02:10:42 – revision: 1.1

  • Microsoft Office Word 2003
  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kboffice2003presp3fix KB929057
Feedback