Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2002: 13 februari 2007

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS07-014 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Word 2002, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
word2002 word2k2 wordxp word10 wd2002 wd2k2 wdxp wd10 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos word office security patch performance reliability update download 2002 fix
Egenskaper

Artikel-id: 929061 – senaste granskning 02/05/2014 14:10:42 – revision: 1.1

Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbofficexppostsp3fix KB929061
Feedback