Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 13 februari 2007

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-015 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office 2003, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som åtgärdas genom säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller även snabbkorrigeringar för problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
926259 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2: 11 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
927029 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Office 2003 efter Service Pack 2: 19 oktober 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
office2003 office2k3 office11 off2003 off2k3 off11 access2003 access2k3 access11 acc2003 acc2k3 acc11 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 frontpage2003 frontpage2k3 frontpage11 fp2003 fp2k3 fp11 infopath2003 infopath2k3 infopath11 inf2003 inf2k3 inf11 outlook2003 outlook2k3 outlook11 ol2003 ol2k3 ol11 powerpoint2003 powerpoint2k3 powerpoint11 ppt2003 ppt2k3 ppt11 word2003 word2k3 word11 wd2003 wd2k3 wd11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 929064 – senaste granskning 01/16/2015 09:34:00 – revision: 1.2

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Access 2003 Runtime, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003

  • kbnosurvey kbarchive kboffice2003presp3fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB929064
Feedback