Inaktivera IPv6 eller dess komponenter i Windows

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 929852
Viktigt Internet Protocol version 6 (IPv6) är en obligatorisk del av Windows Vista och senare versioner av Windows. Vi rekommenderar inte att du inaktiverar IPv6 eller dess komponenter. Om du du gör detta fungerar kanske inte vissa Windows-komponenter som de ska. Dessutom fördröjs systemstart i 5 sekunder om IPv6 har inaktiverats av felaktigt, ange registerinställningenDisabledComponents till ett värde av 0xfffffff. Det korrekta värdet ska vara 0xff. Mer information finns i "Vad är Microsofts rekommendationer om hur du inaktiverar IPv6?" frågan i IPv6 för Microsoft Windows: vanliga frågor och svar.
Automatiskt inaktivera eller återaktivera IPv6 eller dess komponenter
Klicka på knappenHämtaanvisningar om du vill köra. Sedan klickar du påKör eller Öppna i dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigering.

Inaktivera IPv6 Föredra IPv4 före IPv6 prefixets principerInaktivera IPv6 på alla gränssnitt för nontunnel Inaktivera IPv6 på alla gränssnitt för tunnel Inaktivera IPv6 på nontunnel-gränssnitt (utom loopback) och IPv6-gränssnitt för tunnel

Aktivera IPv6 Föredra IPv6 över IPv4 i prefixet principerAktivera IPv6 på alla gränssnitt för nontunnel Aktivera IPv6 på alla gränssnitt för tunnel Aktivera IPv6 på nontunnel gränssnitt och IPv6-gränssnitt för tunnel

Anteckningar för guiden
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
Mer Information
Se KB3014406 Om du stöter på Startfördröjning när du inaktiverar IPv6 i Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1.
Inaktivera eller återaktivera IPv6 eller dess komponenter manuellt
Inaktivera IPv6
Du kan inaktivera IPv6 på värddatorn via registervärdet DisabledComponents . Registervärdet DisabledComponents påverkar alla nätverkskort på värden.

Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Så här inaktiverar du vissa IPv6-komponenter:
 1. Klicka på Start, typ regedit i den Påbörja sökning rutan och klicka sedan på regedit.exe i de program lista.
 2. I den User Account Control dialogrutan klickar du på Fortsätt.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel i Registereditorn:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Dubbelklicka på DisabledComponents ändra den DisabledComponents transaktionen.

  Obs! Om den DisabledComponents transaktionen inte är tillgänglig, måste du skapa den. Gör så här:
  1. I den Redigera -menyn, peka på Nyttoch klicka sedan på DWORD-värdet (32 bitar).
  2. Typ DisabledComponents, och tryck sedan på RETUR.
  3. Dubbelklicka på DisabledComponents.
 5. Skriv något av följande värden i fältet data för att konfigurera IPv6-protokollet till det avsedda tillståndet och klicka sedan på OK:
  1. Typ 0 att aktivera alla IPv6-komponenter (standardinställning i Windows).
  2. Typ 0xFF Så här inaktiverar du alla IPv6-komponenter utom IPv6-loopback-gränssnittet. Det här värdet konfigurerar också Windows så att du föredrar att använda IPv4 över IPv6 genom att ändra poster i principtabellen för prefix. Mer information finns i Val av käll- och adress.
  3. Typ 0x20 du föredrar IPv6 IPv4 genom att ändra poster i principtabellen för prefix.
  4. Typ 0x10 Så här inaktiverar du IPv6 på alla nontunnel-gränssnitt (LAN- och Point-to-Point Protocol [PPP] gränssnitt).
  5. Typ 0x01 Så här inaktiverar du IPv6 på alla gränssnitt för tunnel. Dessa inkluderar Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) och 6to4-Teredo.
  6. Typ 0x11 Så här inaktiverar du alla IPv6-gränssnitt med undantag för IPv6-loopback-gränssnittet.
Använda registervärdet DisabledComponents för att kontrollera om IPv6 är inaktiverat. Det gör du genom att köra följande kommando vid en kommandotolk i Windows:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
När du gör detta kan du få följande felmeddelande:
FEL: Det gick att hitta den angivna registernyckeln eller värdet.
Om du får det här felmeddelandet har registervärdet DisabledComponents inte angetts. Om du anger värdet DisabledComponents , åsidosätter inställningarna i anslutningsegenskaperna.


Inaktivera IPv6 på ett visst nätverkskort
Du kan göra detta genom att ta bort bidning kortet i dialogrutan Egenskaper för lokalt nätverk :
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Nätverks- och delningscenter.
 3. I den Visa dina aktiva nätverk område, klicka på Anslutning till lokalt nätverkoch klicka sedan på Egenskaper.
 4. Avmarkera kryssrutan Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) på fliken nätverk och klicka sedan på OK.

Obs! Kryssrutan Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) påverkar det specifika nätverkskortet och IPv6 ska koppla från det valda nätverkskortet. Inaktivera IPv6 på värddatorn med registervärdet DisabledComponents . Registervärdet DisabledComponents påverkar inte tillståndet i kryssrutan. Därför även om nyckeln DisabledComponents anges att inaktivera IPv6, kan kryssrutan på fliken nätverk för varje gränssnitt fortfarande kontrolleras. Detta är förväntat.


Föredra IPv6 över IPv4 i prefixet principer
 1. Hitta aktuella data för DisabledComponents.
 2. Ändra data till binära data. Det är ett 32-bitars binärt värde.
 3. Hitta den sjätte biten av data och ange det till 0. Ändra inte andra bitar. Till exempel den aktuella informationen är 11111111111111111111111111111111, den nya informationen bör vara 11111111111111111111111111011111.
 4. Ändra data från binär till ett hexadecimalt.
 5. Ange ett hexadecimalt värde som nya värdedata för DisabledComponents.


Aktivera IPv6 på alla gränssnitt för nontunnel
 1. Hitta aktuella data för DisabledComponents.
 2. Ändra data till binära data. Det är ett 32-bitars binärt värde.
 3. Hitta den femte biten av data och ange det till 0. Ändra inte andra bitar. Exempelvis källinformationen är 11111111111111111111111111111111, den nya informationen bör vara 11111111111111111111111111101111.
 4. Ändra data från binär till ett hexadecimalt.
 5. Ange ett hexadecimalt värde som nya värdedata för DisabledComponents.


Aktivera IPv6 på alla gränssnitt för tunnel
 1. Hitta aktuella data för DisabledComponents.
 2. Ändra data till binära data. Det är ett 32-bitars binärt värde.
 3. Hitta den första biten av data och ange det till 0. Ändra inte andra bitar. Exempelvis källinformationen är 11111111111111111111111111111111, den nya informationen bör vara 11111111111111111111111111111110.
 4. Ändra data från binär till ett hexadecimalt.
 5. Ange ett hexadecimalt värde som nya värdedata för DisabledComponents.


Återaktivera alla IPv6-gränssnitt med undantag för IPv6-loopback-gränssnitt
 1. Hitta aktuella data för DisabledComponents.
 2. Ändra data till binära data. Det är ett 32-bitars binärt värde.
 3. Hitta den första biten av data och den femte biten av data och ange dem båda till 0. Vidrör inte andra bitar. Om datatypen är 11111111111111111111111111111111, bör den nya informationen vara 11111111111111111111111111101110.
 4. Ändra data från binär till ett hexadecimalt.
 5. Ange ett hexadecimalt värde som nya värdedata för DisabledComponents.
Kommentarer
 • Administratörer måste skapa en ADMX-fil om du vill visa inställningarna i steg 5 i grupprincip-inställningen.
 • Du måste starta om datorn för att ändringarna ska börja gälla.
 • värde än 0x0 eller 0x20 gör tjänsten Routing and Remote Access misslyckas när ändringen träder i kraft.

Om protokollet 6to4-tunnlar
6to4-tunneling-protokollet är aktiverat i Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 när ett gränssnitt som tilldelats en offentlig IPv4-adress (det vill säga en IPv4-adress som inte är i intervallen 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 och 192.168.0.0/16) som standard. 6to4 tilldelas automatiskt en IPv6-adress till den 6to4-tunnelgränssnitt för varje sådan adress som är tilldelad och 6to4 registrerar dynamiskt dessa IPv6-adresser tilldelade DNS-servern. Om problemet inte önskas rekommenderar vi att du inaktiverar IPv6-gränssnitt för tunnel på värddatorer påverkas.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 929852 – senaste granskning 11/22/2016 05:32:00 – revision: 18.0

Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 for Embedded Systems, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 10, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Version 1511, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter

 • kbnetwork kbregistry kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB929852 KbMtsv
Feedback