Identifiering och distribution av säkerhetsutgåvan från den 9 januari 2007

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Som en del av vårt pågående arbete med att tillhandahålla identifieringsverktyg och distributionsrekommendationer för säkerhetsuppdateringar ges dessa råd beträffande identifiering och distribution för alla uppdateringar som publiceras under en MSRC-utgivningscykel (Microsoft Security Response Center). Den här vägledningen innehåller rekommendationer som baseras på scenarier som kan förekomma i Microsofts operativsystemsmiljöer, till exempel användning av verktyg som Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool (ODT), Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool och Enterprise Scan Tool (EST).

Inledning

Den här artikeln innehåller identifierings- och distributionsråd för säkerhetsutgåvan från den 9 januari 2007.
Mer Information

Identifiering och distribution

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Windows Update, Microsoft Update och Office Update

Säkerhetsuppdateringarna från den 9 januari 2007 är tillgängliga på nedanstående webbplatser. Produkter som stöds av den aktuella webbplatsen anges också.Obs! Alla uppdateringar är inte tillgängliga på varje webbplats i listan.

Miljöer där MBSA 1.2.1, 2.0 eller 2.0.1 används för att identifiera säkerhetsuppdateringar

MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) version 1.2.1 innehåller en integrerad version av ODT (Office Detection Tool). Om du använder MBSA 1.2.1, 2.0 eller 2.0.1 för att identifiera säkerhetsuppdateringar kan du identifiera de flesta säkerhetsuppdateringarna från den 9 januari 2007. Alla undantag anges i följande lista.
 • Office Detection Tool-delen av MBSA 1.2.1 är begränsad till lokala genomsökningar.
 • MBSA 1.2.1 stöder inte några x64- eller Itanium-baserade versioner av Windows.
 • MBSA 2.0 och MBSA 2.01 stöder inte Office 2000-delen av säkerhetsuppdatering 921585 (säkerhetsbulletinen MS07-001).
 • MBSA 2.0 och MBSA 2.01 stöder inte Excel 2000-delen av säkerhetsuppdatering 927198 (säkerhetsbulletinen MS07-002).
 • MBSA 2.0 och MBSA 2.01 stöder inte Outlook 2000-delen av säkerhetsuppdatering 925938 (säkerhetsbulletinen MS07-003).
 • MBSA 1.2.1 stöder inte någon del av säkerhetsuppdatering 929969 (säkerhetsbulletinen MS07-004). Enterprise Scan Tool från den 9 januari 2007 identifierar behovet av den här uppdateringen utom för Windows Internet Explorer 7.
Om du vill veta mer om hur du hämtar Enterprise Scan Tool klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
894193 Hämta och använda Enterprise Scan Tool

Miljöer där Software Update Services eller Windows Server Update Services används för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar

Om du använder SUS (Software Update Services) eller WSUS (Windows Server Update Services) för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar täcker du in de flesta uppdateringar som publicerades den 9 januari 2007. Alla undantag finns i listan nedan.

Obs! SUS 1.0 Service Pack 1 (SP1) stöder inte några x64- eller Itanium-baserade Windows-versioner.
 • SUS stöder inte någon del av säkerhetsuppdatering 921585 (säkerhetsbulletinen MS07-001). WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
 • SUS stöder inte någon del av säkerhetsuppdatering 927198 (säkerhetsbulletinen MS07-002). WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Excel 2000.
 • SUS stöder inte någon del av säkerhetsuppdatering 925938 (säkerhetsbulletinen MS07-003). WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Outlook 2000.

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och installeras med hjälp av SMS 2.0 tillsammans med Security Update Inventory Tool eller SMS 2003 tillsammans med Inventory Tool for Microsoft Updates


Om du använder SMS 2.0 tillsammans med SUIT (Security Update Inventory Tool), SMS 2003 tillsammans med SUIT eller SMS 2003 tillsammans med ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar, kan du identifiera de flesta uppdateringarna från den 9 januari 2007. Alla undantag finns i följande lista.

Obs! SMS 2.0 stöder inte x64- eller Itanium-baserade versioner av Windows.
 • SMS ITMU stöder inte den del av säkerhetsuppdatering 921585 (säkerhetsbulletinen MS07-001) som gäller Office 2000.
 • SMS ITMU stöder inte Excel 2000-delen av säkerhetsuppdatering 927198 (säkerhetsbulletinen MS07-002).
 • SMS ITMU stöder inte Outlook 2000-delen av säkerhetsuppdatering 925938 (säkerhetsbulletinen MS07-003).
 • SMS med Security Update Inventory Tool stöder inte någon del av säkerhetsuppdatering 929969 (säkerhetsbulletinen MS07-004). ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool) identifierar behovet av den här uppdateringen.
Du kan hämta Extended Security Update Inventory Tool på följande Microsoft-webbplats: +

Sammanfattning av vägledning för identifiering och distribution

I följande tabell sammanfattas vägledningen för identifiering och distribution för varje ny säkerhetsuppdatering.
Säkerhetsuppdatering Säkerhetsbulletin Komponent Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 och Office Detection Tool MBSA 2.0 och MBSA 2.0.1 SUS WSUS Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera
921585 MS07-001 Office Ja Nej Delvis, se Microsoft Update-avsnittet Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Nej Delvis, se WSUS-avsnittet Ej tillämpligt Ja Ja
927198 MS07-002 Excel Ja Nej Delvis, se Microsoft Update-avsnittet Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Nej Delvis, se WSUS-avsnittet Ej tillämpligt Ja Ja
925938 MS07-003 Outlook Ja Nej Delvis, se Microsoft Update-avsnittet Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Nej Delvis, se WSUS-avsnittet Ej tillämpligt Ja Ja
929969 MS07-004 VML Ej tillämpligt Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja, med ESUIT Ja

Återutgivna säkerhetsuppdateringar

Det finns inga återutgivna säkerhetsuppdateringar den här månaden.

Vanliga frågor

F1: Vad gör Microsoft för att ge råd beträffande distribution av dessa uppdateringar?
S1:Microsoft uppmuntrar systemadministratörer att delta i den månatliga tekniska webbsändningen för att lära sig mer om säkerhetsuppdateringar. Webbsändningen för den här säkerhetsuppdateringen sänds den 10 januari 2007 kl. 19:00 (Stillahavstid). Anmäl dig på följande Microsoft-webbplats: F2: Extended Security Update Inventory Tool är kumulativt för SMS. Är Enterprise Scan Tool också kumulativt?

S2: Nej, Enterprise Scan Tool är inte kumulativt. Det finns heller inga planer på att göra Enterprise Scan Tool kumulativt.

F3: Går det att använda MBSA för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S3: Ja, du kan använda MBSA 1.2.1, MBSA 2.0 och MBSA 2.0.1 för att kontrollera om säkerhetsuppdateringarna från den 9 januari 2007 behövs. Alla undantag finns i följande lista.
Artikelnummer i Microsoft Knowledge Base Bulletin-ID Komponent Identifiering
921585 MS07-001 Office Se MBSA-avsnittet
927198 MS07-002 Excel Se MBSA-avsnittet
925938 MS07-003 Outlook Se MBSA-avsnittet
929969 MS07-004 VML Se MBSA-avsnittet
Om du vill veta mer om vilka program som för närvarande inte identifieras i MBSA klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du har installerat ett program som finns i listan i avsnittet "Program som berörs" för en säkerhetsbulletin som nämns i den relaterade artikeln, måste du eventuellt själv avgöra om du måste installera den säkerhetsuppdatering som krävs. Mer information om MBSA finns på följande Microsoft-webbplats:
F4: Vilka säkerhetsuppdateringar kräver att jag använder Enterprise Scan Tool tillsammans med MBSA för att identifiera sårbara datorer i nätverket?
S4: Följande säkerhetsuppdateringar kräver att du använder det här verktyget tillsammans med MBSA för att identifiera sårbara datorer i nätverket:
Artikelnummer i Microsoft Knowledge BaseBulletin-IDKomponent
929969MS07-004VML

F5: Kan jag använda SMS för att avgöra om uppdateringarna krävs?
S5: Ja. SMS hjälper dig att identifiera och distribuera dessa säkerhetsuppdateringar. När SMS 2.0 eller SMS 2003 används med SUIT utnyttjas MBSA 1.2.1-teknik för identifiering. Det innebär att SMS 2.0 och SMS 2003 har liknande begränsningar som MBSA 1.2.1. Läs mer om SMS på följande Microsoft-webbplats: Security Update Inventory Tool tillsammans med Extended Security Update Inventory Tool krävs för att identifiera alla säkerhetsuppdateringar för Microsoft Windows och andra berörda Microsoft-produkter. Om du vill veta mer om begränsningarna för Security Update Inventory Tool klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
I SMS 2.0 och SMS 2003 med Software Updates Inventory Tool används också Microsoft Office Inventory Tool för att identifiera nödvändiga säkerhetsuppdateringar för Microsoft Office-program som Microsoft Word.

SMS 2003-användare kan även använda ITMU för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar. I ITMU används teknik från Microsoft Update. Ytterligare information om ITMU finns på följande webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 930583 – senaste granskning 01/16/2015 02:12:45 – revision: 3.2

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office X för Macintosh Standard Edition, Microsoft Office 2001 för Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB930583
Feedback