Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande när SoftGrid-klient försöker starta ett program: "Felkod: xxxxxx-xxxxxx0A-20000194"

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 930614
Symptom
Microsoft SoftGrid klienten försöker starta ett program. Men försöket lyckas inte och ett felmeddelande som liknar följande:
Det gick inte att starta klienten SoftGrid <application_name></application_name>.
Paketet begärt kunde inte hittas i systemet datalager eller filer som är associerade med det här paketet kunde inte hittas på servern. Rapportera följande felkod i systemetAdministratör.
Felkod: xxxxxx xxxxxx0A 20000194
En post av följande slag kan visas i loggfilen för SoftGrid klient (Sftlog.txt):

SoftGrid-klienten kunde inte ansluta till stream URL "<protocol></protocol>://<server_name></server_name>:<port></port>/<path></path>/<file name=""></file>.sft' (FS status: xxxxxx0A 20000194).
Klienten kunde inte ansluta till en server för SoftGrid (rc xxxxxx0A 20000194)

En post av följande slag kan visas i loggfilen för SoftGrid virtuella Application Server (Sft server.log):

44808 "Det går inte att hitta <provider_policy></provider_policy>."
44811 "Det går inte att öppna <path></path>\<file name=""></file>.sft."

Orsak
Detta problem kan uppstå om en eller flera av följande villkor är uppfyllda:
 • Du försöker starta SoftGrid-aktiverade program som inte har lagts till i konsolen Grupprinciphantering för SoftGrid.
 • Filen .sft som är angivna i OSD-filen finns inte i katalogstrukturen innehåll.
 • Sökvägen eller filnamnet för .sft som anges i den Softricity relativa sökväg posten är ogiltig.
 • Provider-principen som anges i OSD-filen finns inte.
Lösning
Följande information ger lösningar för varje orsak som nämns i avsnittet "Orsak".
 • Du försöker starta SoftGrid-aktiverade program som inte har lagts till i konsolen Grupprinciphantering för SoftGrid

  Det finns två villkor som du försöker att starta SoftGrid-aktiverade program som inte har lagts till i konsolen Grupprinciphantering för SoftGrid:
  • Du dubbelklickar på OSD-fil av en SoftGrid-aktiverat program.
  • Du dubbelklickar på genvägen för SoftGrid-aktiverade program som har tagits bort från SoftGrid klienthantering.

   Obs! Genvägen tas inte bort när SoftGrid-aktiverat program tas bort från SoftGrid klienthantering. Genvägen tas inte bort om du manuellt kopiera genvägen till en alternativ plats när programmet läggs till SoftGrid klienthantering. När programmet är senare tas bort, SoftGrid klienthantering är ovetande alternativa platsen och genvägen tas inte bort.
 • .Sft-filen som anges i OSD-filen finns inte i katalogstrukturen innehåll

  .Sft-filen finns inte i katalogstrukturen innehåll. Filen .sft är angiven i HREF-attributet CODEBASE-elementet för OSD-fil.

  Anta följande: OSD-filen är konfigurerad som i följande exempel:
  HREF="RTSP://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.sft"
  Katalogen innehåll är konfigurerad som i följande exempelsökväg:
  C:\Program\Microsoft Files\Softricity\SoftGrid Server\content
  I det här fallet Microsoft SoftGrid går inte att starta programmet om det sft_ea70.v1.sft filen finns inte i underkatalogen Softricity innehållskatalog följande sökväg:
  C:\Program\Microsoft Files\Softricity\SoftGrid Server\content\Softricity
  .
 • Sökvägen eller filnamnet för .sft som anges i "Softricity relativa sökväg" är ogiltig

  Den Softricity relativa sökväg får bara innehålla underkatalog i katalogen innehåll och filnamn för .sft..Sft namn är t ex example.sft och det finns inom den Exempelprogram underkatalogen katalogens innehåll. Om katalogen innehåll är C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content den Softricity relativa sökväg är till exempel Applications\example.sft. Om katalogen innehåll är \\SERVERNAME\content, den Softricity relativa sökväg fortfarande är till exempel Applications\example.sft.

  Så här kontrollerar du att endast den relativa sökvägen innehåller underkatalog i katalogen innehåll och filnamn för .sft: steg:
  1. Starta SoftGrid Management Console från Administrationsverktyg.
  2. Expandera SoftGrid system<server_name> </server_name>Paket <package version="" of="" the="" application="" that="" does="" not="" start=""> </package>.
  3. Dubbelklicka på paketet-versionen av programmet som inte startar.
  4. Kontrollera att den Softricity relativa sökväg endast innehåller en underkatalog i katalogen innehåll och filnamn för .sft.
 • Provider-principen som anges i OSD-filen finns inte

  Provider-princip som ?Kund = Anger finns inte. Providern principen som är angiven i HREF-attributet CODEBASE-elementet för OSD-fil

  Anta följande: SoftGrid miljön har flera principer för providern som standard-Provider och en anpassad princip för providern som heter anonym. Du måste dessutom konfigurera OSD-fil om du vill använda principen Anonym Provider. I det här fallet den.HREF-attributet CODEBASE-elementet för OSD-fil måste visas som i följande exempel.
  HREF="RTSP://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.sft?Kund = anonym"
  Obs! Om providern principnamn som följer ?Kund = finns inte Microsoft SoftGrid kan inte starta programmet.
Mer information om användningsvillkoren finns på följande Microsoft-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 930614 – senaste granskning 07/09/2012 07:29:00 – revision: 1.0

Microsoft SoftGrid for Terminal Services, Microsoft SoftGrid for Windows Desktops

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB930614 KbMtsv
Feedback