Windows Update hämtar och installerar uppdateringar automatiskt när du ansluter till Internet för första gången

Sammanfattning
När du ansluter till Internet för första gången i Windows Vista uppmanas du att installera uppdateringar av drivrutiner, viktiga uppdateringar av programvara och rekommenderade uppdateringar av programvara. Om du väljer standardinställningarna för Windows Update när du installerar Windows Vista hämtas och installeras dessa uppdateringar automatiskt. Detta innebär att du inte behöver vänta på uppdatering av operativsystemet tills nästa schemalagda uppdatering. Standardinställningen är att uppdateringarna hämtas och installeras klockan 03:00 varje morgon.

Den här processen initieras oavsett hur du ansluter till Internet. Till exempel initieras processen oavsett om du ansluter till Internet med ett kabelmodem, en ADSL-anslutning eller ett telefonmodem.
Mer Information
Vi rekommenderar att du använder Windows Update för att söka efter uppdaterade maskinvarudrivrutiner.

Om du vill uppdatera Windows Vista manuellt med Windows Update gör du så här:
  1. Klicka på StartStart-knappen, skriv update i rutan Påbörja sökning och klicka på Windows Update i listan Program.
  2. Klicka på Sök efter uppdateringar högst upp till vänster i fönstret Windows Update.
  3. Klicka på Visa tillgängliga uppdateringar när en sammanfattning av de tillgängliga uppdateringarna visas.
  4. I fönstret Visa tillgängliga uppdateringar markerar du de uppdateringar som du vill installera. Klicka sedan på Installera.
Egenskaper

Artikel-id: 931275 – senaste granskning 12/20/2007 16:57:00 – revision: 1.1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Starter

  • kbhowto kbexpertisebeginner KB931275
Feedback