"Det finns ett problem med den här webbplatsens säkerhetscertifikat" när du försöker besöka en webbplats som säker i Internet Explorer

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 931850
Symptom
När en användare försöker ansluta till en säker webbplats med hjälp av Windows Internet Explorer visas följande varningsmeddelande:
Det finns ett problem med den här webbplatsens säkerhetscertifikat. Säkerhetscertifikatet som presenteras av den här webbplatsen har inte utfärdats av en betrodd certifikatutfärdare.

Problem med säkerhetscertifikat kan tyda på ett försök att lura dig eller snappa upp data som du skickar till servern.
Vi rekommenderar att du stänger den här webbsidan och inte fortsätta på den här webbplatsen.
Lösning
En organisation som är värd för den säkra webbplatsen kan köpa ett certifikat för varje webbserver från en tredjepartsleverantör för att lösa problemet. Eller organisationen kan du installera en certifikatutfärdare för Microsoft Enterprise i Active Directory-skogen. Organisationen kan sedan använda den här certifikatutfärdaren för att generera ett certifikat för varje webbserver.

Obs! Användare av klientdatorer som inte hör till företagets Active Directory-skog kan certifiering myndigheten-webbplats om du vill hämta certifikatet.
Workaround
Undvik det här problemet genom att installera Microsoft Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS) ett självsignerat certifikat på klientdatorn. Gör så här:
  1. Klicka på Fortsätt till denna webbplats (rekommenderas inte)i Windows Internet Explorer.

    Röda adressfältet och en certifikatvarning visas.
  2. Klicka på Certifikatfel för att öppna fönstret information.
  3. Klicka på Visa certifikatoch klicka sedan på Installera certifikat.
  4. Klicka på Ja om du vill installera certifikatet på varningsmeddelandet som visas.
Kommentarer
  • Samma problem uppstår med självsignerade certifikat i Windows Vista. Alternativet att installera certifikat är dock inte tillgängliga såvida du inte kör Windows Internet Explorer med administratörsbehörighet. Om du vill göra detta högerklickar du på ikonen Internet Explorer och välj Kör som administratör.
  • När klientdatorn ansluter till en webbserver som kör Windows Server 2003, återanvänder klientdatorn certifikatutfärdarens certifikat. Klientdatorn använder inte ett annat certifikat som signerats av certifikatutfärdaren.
Mer Information
Orsak
Det här problemet kan uppstå om klientdatorns klocka är inställd så att tidpunkten som infaller senare än utgångsdatumet för webbserverns SSL-certifikat.
Referenser
Mer information om webbplatsens certifikat säkerhetsproblem finns på följande Microsoft-Websites:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 931850 – senaste granskning 09/05/2015 10:34:00 – revision: 6.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7

  • kbexpertiseinter kbtshoot kbcip kbquadranttechsupp kbconsumer kbmt KB931850 KbMtsv
Feedback