En timer börjar inte fungera igen när ett arbetsflöde läses in på nytt i Microsoft Windows Workflow Foundation

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
I Microsoft Windows Workflow Foundation börjar en timer inte fungera igen när ett arbetsflöde läses in på nytt.
Orsak
Det här problemet beror på att inaktiveringsprocessen förändrar timerköns status och inte anger flaggan Dirty för arbetsflödet. Timerkön har en boolesk flagga som används för att ange om Schemaläggaren måste registrera om timerkön. När arbetsflödet inaktiveras förändras flaggan så att den anger att arbetsflödet måste registreras om för att det ska kunna läsas in på nytt. Om flaggan Dirty inte anges för arbetsflödet genom inaktiveringsprocessen sparas ändringen kanske inte, och i så fall uppstår problemet som beskrivs i "Symptom".

Information om uppdatering

En uppdatering är nu tillgänglig från Microsoft Uppdateringen kan hämtas från följande Microsoft Download Center-webbplats:

Förutsättningar

Microsoft .NET Framework 3.0 måste vara installerat på datorn för att du ska kunna installera den här uppdateringen.

Krav på omstart

Även om det inte visas någon uppmaning till omstart i slutet av installationen, måste du starta om datorn efter att ha installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några andra uppdateringar.

Filinformation

Den engelska versionen av det här programuppdateringspaketet har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell.
32-bitarsversioner
Filnamn Filversion Storlek Datum Tid
System.workflow.activities.dll 3.0.4203.201 1,111,424 20-feb-2007 16:53
System.workflow.componentmodel.dll 3.0.4203.201 1,643,912 20-feb-2007 16:53
System.workflow.runtime.dll 3.0.4203.201 591,224 20-feb-2007 16:53
64-bitarsversioner
Filnamn Filversion Storlek Datum Tid
System.workflow.activities.dll 3.0.4203.201 1,111,424 20-feb-2007 16:53
System.workflow.componentmodel.dll 3.0.4203.201 1,643,912 20-feb-2007 16:53
System.workflow.runtime.dll 3.0.4203.201 591,224 20-feb-2007 16:53
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Följande problem korrigeras också i den här uppdateringen:
  • När du har bytt namn på en aktivitet kan du inte lägga till samma typ av aktivitet i ett arbetsflöde.
  • En sammansättningsversion är felaktig i anpassade arbetsflödesåtgärder.
Den här uppdateringen löser problemet som beskrivs i artikel 932816 i Microsoft Knowledge Base:Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
932816 KORRIGERING: Problem i Windows Workflow Foundation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om terminologi för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Egenskaper

Artikel-id: 932394 – senaste granskning 12/09/2015 09:43:10 – revision: 4.3

Microsoft .NET Framework 3.0

  • kbnosurvey kbarchive kbvistasp1fix kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc kbupdate KB932394
Feedback