Windows Server 2003 SP2 måste tas bort i vissa fall före uppgradering till den fullständiga återförsäljarversionen av Windows Small Business Server 2003 eller överflyttning till Microsoft Windows Server 2003

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs olika fall där du måste ta bort Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) innan du uppgraderar till den fullständiga återförsäljarversionen av Microsoft Windows Small Business Server 2003 eller flyttar över till Microsoft Windows Server 2003.
Mer Information
I de följande scenarierna ska du inte installera Windows Server 2003 SP2 förrän uppgraderingen eller överflyttningen har slutförts. Om Windows Server 2003 SP2 redan är installerat tar du bort det tills uppgraderingen eller överflyttningen har slutförts.
  • Du uppgraderar från ett utvärderingsexemplar av Windows Small Business Server 2003 till den fullständiga återförsäljarversionen.
  • Du uppgraderar från Windows Server 2003 till den fullständiga återförsäljarversionen av Windows Small Business Server 2003.
  • Du flyttar över från Windows Small Business Server till Windows Server 2003 med hjälp av Windows Small Business Server 2003 R2 Transition Pack.
När uppgraderingen eller överflyttningen är klar kan du installera Windows Server 2003 SP2. Om du senare försöker ta bort Windows Server 2003 SP2 visas emellertid kanske följande felmeddelande:
///If this software update is removed, these programs may not run correctly//Om den här programuppdateringen tas bort fungerar de här programmen kanske inte som de ska///
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
823836 Om Windows-programuppdateringar tas bort i fel ordning kan operativsystemet upphöra att fungera (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du installerar Windows Server 2003 SP2 och sedan försöker uppgradera till den fullständiga återförsäljarversionen av Windows Small Business Server 2003 eller använda Windows Small Business Server 2003 R2 Transition Pack, visas kanske följande felmeddelande:
Installationen kan inte fortsätta eftersom den version av Windows som är installerad på datorn är nyare än versionen på CD-skivan.
Om det här felmeddelandet visas kontaktar du Microsoft Support. Information om hur du kontaktar Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbsida: Det här problemet uppstår även när du kör Windows Small Business Server-kommandot Setup.exe i någon av följande versioner av Windows Small Business Server. Windows Server 2003 SP2 ingår inte i de här versionerna av Windows Small Business Server.
  • Microsoft Windows Server 2003 för Small Business Server
  • Microsoft Windows Server 2003 för Small Business Server med SP1
Det här problemet uppstår emellertid inte om du kör Setup.exe-kommandot som ingår i slipstream-versionen av Windows Small Business Server 2003 SP2.

Med hjälp av installationsprogrammet för Windows Small Business Server 2003 SP2 kan du bara installera om Windows Small Business Server 2003 SP2 för operativsystemet på en motsvarande eller nyare version av produkten.

Mer information om Windows Server 2003 SP2 finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 932600 – senaste granskning 12/03/2007 07:49:00 – revision: 2.2

Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows Small Business Server 2003, Premium Edition Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition

  • kbinfo kbtshoot kbexpertiseinter KB932600
Feedback