Identifiering och distribution av säkerhetsutgåvan från den 13 februari 2007

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Som en del av vårt pågående arbete med att tillhandahålla identifieringsverktyg och distributionsrekommendationer för säkerhetsuppdateringar ges dessa råd beträffande identifiering och distribution för alla uppdateringar som publiceras under en MSRC-utgivningscykel (Microsoft Security Response Center). Den här vägledningen innehåller rekommendationer som baseras på scenarier som kan förekomma i Microsofts operativsystemsmiljöer, till exempel användning av verktyg som Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool (ODT), Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) och Enterprise Scan Tool (EST).
Inledning
Den här artikeln innehåller identifierings- och distributionsråd för säkerhetsutgåvan från den 13 februari 2007.
Mer Information

Identifiering och distribution

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Windows Update, Microsoft Update och Office Update

Säkerhetsuppdateringarna från den 13 februari 2007 är tillgängliga på nedanstående webbplatser. Undantag anges i följande lista. Produkter som stöds av den aktuella webbplatsen anges också.
 • Microsoft Windows Update
  • Microsoft Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003
   • Säkerhetsuppdatering 924667 (säkerhetsbulletinen MS07-012)
    Windows Update stöder inte de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Microsoft Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003.
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003
  • Microsoft Office XP och Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 och Exchange 2003
  • Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server 2005
   • Säkerhetsuppdatering 932135 (säkerhetsbulletinen MS07-010)
    Microsoft Update stöder bara den del av uppdateringen som gäller Windows Defender. Andra program som berörs av den här säkerhetsuppdateringen har inbyggda uppdateringsfunktioner.
   • Säkerhetsuppdatering 924667 (säkerhetsbulletinen MS07-012)
    Microsoft Update stöder inte de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003.
   • Säkerhetsuppdatering 918118 (säkerhetsbulletinen MS07-013)
    Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
   • Säkerhetsuppdatering 929434 (säkerhetsbulletinen MS07-014)
    Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Microsoft Word 2000.
   • Säkerhetsuppdatering 932554 (säkerhetsbulletinen MS07-015)
    Microsoft Update stöder inte den del av säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
 • Office Update
  • Office 2000, Office XP och Office 2003
 • Mactopia
  • Office 2001 för Macintosh
  • Office v. X för Macintosh
  • Office 2004 för Macintosh
Obs! Alla uppdateringar är inte tillgängliga på alla webbplatser som anges.

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras med hjälp av MBSA 1.2.1, 2.0 eller 2.0.1

MBSA 1.2.1 innehåller en integrerad version av Office Detection Tool (ODT). Om du använder MBSA 1.2.1, 2.0 eller 2.0.1 för att identifiera säkerhetsuppdateringar kan du identifiera de flesta säkerhetsuppdateringar från den 13 februari 2007. Alla undantag anges i följande lista.

Obs! ODT-delen av MBSA 1.2.1 kan endast användas för lokala genomsökningar.

Obs! MBSA 1.2.1 stöder inte x64- eller Itanium-baserade versioner av Windows.
 • Säkerhetsuppdatering 923723 (säkerhetsbulletinen MS07-005)
  MBSA 1.2.1 stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. Enterprise Scan Tool (EST) identifierar behovet av uppdateringen.
 • Säkerhetsuppdatering 927779 (säkerhetsbulletinen MS07-009)
  MBSA 1.2.1 stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Windows 2000 SP4. EST identifierar behovet av den här uppdateringen.
 • Säkerhetsuppdatering 932135 (säkerhetsbulletinen MS07-010)
  MBSA 1.2.1, MBSA 2.0 och MBSA 2.0.1 stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. Alla program som berörs av säkerhetsuppdateringen har inbyggda uppdateringsfunktioner.
 • Säkerhetsuppdatering 924667 (säkerhetsbulletinen MS07-012)
  MBSA 1.2.1, 2.0 och 2.0.1 stöder inte de delar av den här säkerhetsuppdateringen som berör Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003. EST identifierar behovet av den här uppdateringen.
 • Säkerhetsuppdatering 918118 (säkerhetsbulletinen MS07-013)
  MBSA 2.0 och 2.0.1 stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 929434 (säkerhetsbulletinen MS07-014)
  MBSA 2.0 och 2.0.1 stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Word 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 932554 (säkerhetsbulletinen MS07-015)
  MBSA 2.0 och 2.0.1 stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
894193 Hämta och använda Enterprise Scan Tool

Miljöer där Software Update Services eller Windows Server Update Services används för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar

Om du använder SUS (Software Update Services) eller WSUS (Windows Server Update Services) för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar täcker du in de flesta uppdateringar som publicerades den 13 februari 2007. Alla undantag finns i listan nedan.

Obs! SUS 1.0 SP1 stöder inte några Windows x64-utgåvor eller Windows Itanium-baserade system.
 • Säkerhetsuppdatering 932135 (säkerhetsbulletinen MS07-010)
  SUS stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. WSUS stöder bara den del av uppdateringen som gäller Windows Defender. Andra program som berörs av den här säkerhetsuppdateringen har inbyggda uppdateringsfunktioner.
 • Säkerhetsuppdatering 924667 (säkerhetsbulletinen MS07-012)
  SUS och WSUS stöder inte de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003.
 • Säkerhetsuppdatering 918118 (säkerhetsbulletinen MS07-013)
  SUS stöder inte de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Office. WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 929434 (säkerhetsbulletinen MS07-014)
  SUS stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Word 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 932554 (säkerhetsbulletinen MS07-015)
  SUS stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. WSUS stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.

Miljöer där säkerhetsuppdateringar identifieras och distribueras med hjälp av Microsoft SMS (Systems Management Server) 2.0 med Security Update Inventory Tool eller med hjälp av SMS 2003 med Inventory Tool for Microsoft Updates

Om du använder Microsoft SMS (Systems Management Server) 2.0 med SUIT (Security Update Inventory Tool), SMS 2003 med SUIT eller SMS 2003 med ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar, kan du identifiera och distribuera de flesta säkerhetsuppdateringar från den 13 februari 2007. Undantag anges i följande lista.

Obs! SMS 2.0 stöder inte några Windows x64-utgåvor eller Windows Itanium-baserade system.
 • Säkerhetsuppdatering 923723 (säkerhetsbulletinen MS07-005)
  SMS med SUIT stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. ESUIT identifierar behovet av den här uppdateringen.
 • Säkerhetsuppdatering 927779 (säkerhetsbulletinen MS07-009)
  SMS med SUIT stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Windows 2000 SP4. ESUIT identifierar behovet av den här uppdateringen.
 • Säkerhetsuppdatering 932135 (säkerhetsbulletinen MS07-010)
  SMS med SUIT stöder inte någon del av den här säkerhetsuppdateringen. SMS med ITMU stöder inte någon del av den här uppdateringen. Alla program som berörs av säkerhetsuppdateringen har inbyggda uppdateringsfunktioner.
 • Säkerhetsuppdatering 924667 (säkerhetsbulletinen MS07-012)
  SMS med SUIT stöder inte de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003. ESUIT identifierar behovet av den här uppdateringen. SMS med ITMU stöder inte de delar av säkerhetsuppdateringen som gäller Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003.
 • Säkerhetsuppdatering 918118 (säkerhetsbulletinen MS07-013)
  SMS med ITMU stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 929434 (säkerhetsbulletinen MS07-014)
  SMS med ITMU stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Word 2000.
 • Säkerhetsuppdatering 932554 (säkerhetsbulletinen MS07-015)
  SMS med ITMU stöder inte den del av den här säkerhetsuppdateringen som gäller Office 2000.
ESUIT kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:

Sammanfattning av vägledning för identifiering och distribution

I följande tabell sammanfattas vägledningen för identifiering och distribution för varje ny säkerhetsuppdatering.
Säkerhetsuppdatering Bulletin Komponent Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 och Office Detection Tool MBSA 2.0 och MBSA 2.0.1 SUS WSUS Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera Endast identifiering Identifiera och distribuera Identifiera och distribuera
923723 MS07-005 Interaktiv träning Ej tillämpligt Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja, med ESUIT Ja
928255 MS07-006 Gränssnitt Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
927802 MS07-007 Bildinläsning Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
928843 MS07-008 HTML-hjälp Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
927779 MS07 -009 MDAC Ej tillämpligt Ja Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Ja Ja Ja Ja Ja, med ESUIT Ja
932135 MS07 -010 Malware Engine Ej tillämpligt Ej tillämpligt Delvis, se Microsoft Update-avsnittet Ej tillämpligt Nej Ej tillämpligt Delvis, se WSUS-avsnittet Nej Nej Nej
926436 MS07-011 OLE Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja
924667 MS07-012 MFC Ej tillämpligt Delvis, se Windows Update-avsnittet Delvis, se Microsoft Update-avsnittet Delvis, se MBSA-avsnittet Delvis, se MBSA-avsnittet Delvis, se SUS-avsnittet Delvis, se WSUS-avsnittet Ja Ja, med ESUIT Delvis, se SMS-avsnittet
918118 MS07-013 Richedit Ja Delvis, se Windows Update-avsnittet Delvis, se Microsoft Update-avsnittet Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Delvis, se SUS-avsnittet Delvis, se WSUS-avsnittet Ej tillämpligt Ja Delvis, se SMS-avsnittet
929434 MS07-014 Word Ja Nej Delvis, se Microsoft Update-avsnittet Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Nej Delvis, se WSUS-avsnittet Ej tillämpligt Ja Delvis, se SMS-avsnittet
932554 MS07-015 Office Ja Nej Delvis, se Microsoft Update-avsnittet Ja Delvis, se MBSA-avsnittet Nej Delvis, se WSUS-avsnittet Ej tillämpligt Ja Delvis, se SMS-avsnittet
928090 MS07-016 Internet Explorer Ej tillämpligt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja

Återutgivna säkerhetsuppdateringar

Det finns inga återutgivningar den här månaden.

Vanliga frågor

F1: Vad gör Microsoft för att ge råd beträffande distribution av dessa uppdateringar?

S1:Microsoft uppmuntrar systemadministratörer att delta i den månatliga tekniska webbsändningen för att lära sig mer om säkerhetsuppdateringar. Webbsändningarna för de här säkerhetsuppdateringarna äger rum den 14 februari 2007 kl. 11:00 (PST). Anmäl dig på följande Microsoft-webbplats: F2: Är EST kumulativt på samma sätt som ESUIT är för SMS?

S2: Nej, Enterprise Scan Tool är inte kumulativt, och det finns inga planer på att göra det kumulativt.

F3: Kan jag använda MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S3: Ja, du kan använda MBSA 1.2.1, 2.0 och 2.0.1 för att kontrollera om du behöver installera följande säkerhetsuppdateringar som gavs ut den 13 februari 2007.
Artikelnummer i Microsoft Knowledge Base Bulletin-ID Komponent Identifiering
923723 MS07-005 Interaktiv träning Se MBSA-avsnittet
927779 MS07 -009 MDAC Se MBSA-avsnittet
924667 MS07-012 MFC Se MBSA-avsnittet
918118 MS07-013 Richedit Se MBSA-avsnittet
929434 MS07-014 Word Se MBSA-avsnittet
932554 MS07-015 Office Se MBSA-avsnittet
Om du vill veta mer om vilka program som för närvarande inte identifieras av MBSA klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)
895660 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Om du har installerat ett program som finns i listan i avsnittet "Program som berörs" för en säkerhetsbulletin som nämns i den relaterade artikeln, måste du eventuellt själv avgöra om du måste installera den säkerhetsuppdatering som krävs. Mer information om MBSA finns på följande Microsoft-webbplats: F4: Vilka säkerhetsuppdateringar kräver att jag använder Enterprise Scan Tool tillsammans med MBSA för att identifiera sårbara datorer i nätverket?

S4: För följande säkerhetsuppdateringar krävs att du använder Enterprise Scan Tool tillsammans med MBSA.
Artikelnummer i Microsoft Knowledge Base Bulletin-ID Komponent
923723 MS07-005 Interaktiv träning
927779 MS07 -009 MDAC
924667 MS07-012 MFC
F5: Kan jag använda SMS för att avgöra om uppdateringarna krävs?

S5: Ja. SMS hjälper dig att identifiera och distribuera dessa säkerhetsuppdateringar. I SMS 2.0 och SMS 2003 med SUIT används MBSA 1.2.1-teknik för identifiering. Det innebär att SMS 2.0 och SMS 2003 med SUIT har liknande begränsningar som MBSA 1.2.1. Det finns mer information om SMS på följande Microsoft-webbplats: Security Update Inventory Tool tillsammans med Extended Security Update Inventory Tool krävs för att identifiera alla säkerhetsuppdateringar för Microsoft Windows och andra berörda Microsoft-produkter.Om du vill veta mer om begränsningarna för Security Update Inventory Tool klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306460 Anmärkningar visas för vissa uppdateringar i Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)


I SMS 2.0 och SMS 2003 med Software Updates Inventory Tool används Microsoft Office Inventory Tool för att identifiera nödvändiga säkerhetsuppdateringar för Microsoft Office-program som Microsoft Word.

SMS 2003-användare kan även använda ITMU för att identifiera och distribuera säkerhetsuppdateringar. I ITMU används teknik från Microsoft Updates. Ytterligare information om ITMU finns på följande webbplats:
security_patch security_update bug flaw malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 932703 – senaste granskning 01/16/2015 02:01:04 – revision: 3.2

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office X för Macintosh Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 för Macintosh
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB932703
Feedback