Installationsalternativ för 64-bitars hemanvändarversioner av Windows Vista

Om du vill läsa en version av den här artikeln för 32-bitarsversioner av Windows Vista klickar du på följande länk och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
932616 Installationsalternativ för hemanvändarversioner av Windows Vista (endast 32-bitarsversioner)
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs installationsalternativ för 64-bitars hemanvändarversioner av Windows Vista. Artikeln innehåller inte information om Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise eller Windows Vista-versioner som installeras med hjälp av Microsofts volymlicensieringsprogram.

Vilken metod som ska användas för att installera en 64-bitarsversion av Windows Vista beror på svaren på följande frågor:
 • Använder du ett 32- eller 64-bitars operativsystem nu? Se definitionen av 64-bitars operativsystem i "Allmän information om installation av 64-bitarsversionen av Windows Vista".
 • Har du en uppgraderingslicens för Windows Vista eller en fullständig produktlicens? Detta anges på återförsäljningsförpackningen och på kvittot du får vid ett onlineköp.
 • Stöder den inköpa versionen av Windows Vista en uppgradering från det installerade operativsystemet?
 • Vill du ha kvar dina personliga filer, inställningar och program? Eller föredrar du att göra en ren installation av Windows Vista?
Mer Information

Allmän information om installation av 64-bitarsversionen av Windows Vista

Definitioner

 • Uppgradering till Windows Vista Vid en uppgradering till Windows Vista bevaras befintliga personliga filer, inställningar och program. Du kan bara uppgradera från en 64-bitarsversion av Windows Vista till vissa andra versioner av Windows Vista. Av de olika uppgraderingsvägarna nedan framgår om det här alternativet är tillgängligt för ditt aktuella operativsystem.
 • Anpassad installation (ren installation) av Windows Vista Vid en anpassad installation av Windows Vista bevaras inte befintliga personliga filer, inställningar eller program. En anpassad installation kallas även en "ren installation". Windows Vista installeras utan program från andra tillverkare. Du kan göra en anpassad installation av Windows Vista med hjälp av en uppgraderingslicens eller en fullständig produktlicens. Om du har en uppgraderingslicens måste du emellertid välja Anpassad som installationsalternativ. Av din uppgraderingsväg framgår hur du genomför installationen.
 • En uppgraderingsversion av Windows Vista En uppgraderingsversion av Windows Vista är en licens som berättigar dig att installera Windows Vista om du redan har en licens för en kompatibel version av Windows. Sådana kompatibla versioner är olika versioner av Windows Vista, Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows 2000. Du kan göra en uppgraderingsinstallation eller en anpassad installation av Windows Vista med hjälp av en uppgraderingslicens.
 • Ett 64-bitars operativsystem Windows XP Professional x64 var det första allmänt tillgängliga 64-bitars Windows-operativsystemet för hemanvändare. Windows Vista finns i 64-bitarsversioner för alla hemanvändarversioner:
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  Med 64-bitarsversionerna kan du dra nytta av de nya 64-bitarsprocessorerna som tillverkas och säljs i de flesta nya datorer.

  De flesta Windows XP-användare har ett 32-bitars operativsystem för följande versioner:
  • Windows XP Home
  • Windows XP Professional
  • Windows Media Center Edition
  Även om du kan installera ett 32-bitars operativsystem på en dator med en 64-bitars processor, kan du inte installera ett 64-bitars operativsystem på en dator med en 32-bitarsprocessor.
 • Uppgradera ett 32-bitars operativsystem till ett 64-bitars Om du köper en 64-bitars uppgraderingsversion av Windows Vista för att installera det på en dator med ett 32-bitars operativsystem, måste du installera Windows Vista genom att starta datorn från installations-DVD:n för 64-bitars Vista.

  Viktigt! Ta inte bort det tidigare operativsystemet innan du startar installationen av Windows Vista. Installationsprogrammet för Windows Vista måste nämligen kontrollera att licensen för det aktuella operativsystemet stöder installation av en 64-bitars uppgraderingsversion.
 • "N"-versioner av Windows Vista "N"-versioner av Windows XP och Windows Vista innehåller inte Windows Media Center Du kan inte göra en uppgraderingsinstallation av en "N"-version av Windows, utan du måste göra en anpassad installation.

Så tar du reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows XP

Om du vill veta mer om hur du tar reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows XP, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
827218 Ta reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows XP

Operativsystem som berättigar till en uppgraderingslicens för Windows Vista

Följande installerade operativsystem berättigar till en uppgraderingsinstallation av Windows Vista:
 • Windows 2000
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Home
 • Windows XP Media Center
 • Windows XP Tablet PC
 • Windows XP Professional x64
 • Windows Vista Home Basic (32- och 64-bitars)
 • Windows Vista Home Premium (32- och 64-bitars)
 • Windows Vista Business (32- och 64-bitars)
 • Windows Vista Ultimate (32- och 64-bitars)
Beroende på ditt installationsval måste du emellertid kanske göra en ren installation. Av uppgraderingsvägen nedan framgår vilka alternativ som är tillgängliga för din befintliga Windows-version.

Installationsalternativ

Följande avsnitt innehåller information om olika installationsalternativ. Vilka val du kan göra avgörs av ditt befintliga operativsystem.

Installera en 64-bitarsversion av Windows Vista på en dator med en 32-bitarsversion av Windows XP eller Windows 2000

De flesta som använder Windows XP eller Windows 2000 har en 32-bitarsversion av operativsystemet. Windows 2000, Windows XP Home, Windows Tablet Edition och Windows Media Center Edition finns till exempel bara i 32-bitarsversioner. För dessa operativsystem finns det inte någon uppgraderingsväg för uppgradering från ett 32-bitars operativsystem till ett 64-bitars, men du kan göra en anpassad installation med hjälp av en uppgraderingslicens.

Gör följande när du har köpt en Windows Vista-DVD:
 1. Säkerhetskopiera alla data och inställningar med hjälp av Säkerhetskopiering i Windows XP.

  Obs! Du kan även använda Windows Filöverföring, som finns på Windows Vista-DVD:n. Du måste emellertid använda versionen på DVD:n med 32-bitarsversionen av Windows Vista om du vill använda Windows Filöverföring för att säkerhetskopiera en 32-bitars Windows-version.
 2. Sätt in 64-bitarsversionen av Windows Vista i DVD-enheten och starta om datorn.
 3. Starta installationsprogrammet för Windows Vista från DVD:n när du uppmanas till det.

  Obs! Du måste starta installationsprogrammet för Windows Vista genom att starta datorn från DVD:n med 64-bitarsversionen av Windows Vista. Installationspaketet kan inte köras på ett 32-bitars operativsystem.
 4. När installationstypen efterfrågas under installationen av Windows Vista måste du välja Anpassad.
 5. När installationen är klar kan du återställa data från säkerhetskopian.

Installera en 64-bitarsversion av Windows Vista på en dator med Windows XP Professional x64

Användare av Windows XP Professional x64 kan köpa en uppgraderingslicens för 64-bitarsversionen av Windows Vista, men de måste göra en ren installation av operativsystemet.

Gör följande när du har köpt en uppgraderings-DVD med Windows Vista:
 1. Besök följande Microsoft-webbplats från datorn du ska uppgradera och hämta Windows Vista Upgrade Advisor:
 2. Du kan säkerhetskopiera personliga filer och inställningar med hjälp av Windows Filöverföring, som finns på Windows Vista-DVD:n. Så här säkerhetskopierar du filer och inställningar: sätt in Windows Vista-DVD:n medan Windows XP Professional x64 körs. När sidan Installera Windows visas klickar du på länken Överför filer och inställningar från en annan dator.
 3. Sätt in uppgraderings-DVD:n för 64-bitarsversionen av Windows Vista medan den aktuella versionen av Windows XP Professional x64 körs. Installationsprogrammet startar automatiskt, eller så kan du köra Setup.exe manuellt från roten på DVD:n.
 4. Slutför åtgärderna i installationsprogrammet för Windows Vista.
 5. Så här återställer du personliga filer och inställningar när du har installerat Windows Vista: klicka på Start och sedan på Windows Filöverföring.

Installera en 64-bitarsversion av Windows Vista på en dator med en 32-bitarsversion av Windows Vista

Om du använder en 32-bitarsversion av Windows Vista och vill installera en 64-bitarsversion av Windows Vista måste du göra något av följande:
 • Köp en fullständig version av 64-bitarsversionen av Windows Vista.
 • Ta bort 32-bitarsversionen av Windows Vista, installera Windows XP och installera sedan 64-bitarsversionen av Windows Vista med någon av installationsmetoderna ovan.
Om du har köpt en fullständig licens tillsammans med en Windows Vista-DVD gör du följande:
 1. Säkerhetskopiera alla data och inställningar med hjälp av Windows Filöverföring. Windows Filöverföring finns på Windows Vista-DVD:n. Du måste emellertid använda versionen på Windows Vista-DVD:n för 32-bitarsversionen av Windows Vista som är installerad på din dator.
 2. Sätt in 64-bitarsversionen av Windows Vista i DVD-enheten och starta om datorn.
 3. Starta installationsprogrammet för Windows Vista från DVD:n när du uppmanas till det.

  Obs! Du måste starta installationsprogrammet för Windows Vista genom att starta datorn från DVD:n med 64-bitarsversionen av Windows Vista. Installationspaketet kan inte köras på ett 32-bitars operativsystem.
 4. När installationstypen efterfrågas under installationen av Windows Vista måste du välja Anpassad.
 5. När installationen är klar kan du återställa data från säkerhetskopian.

Installera en 64-bitarsversion av Windows Vista på en dator med en annan 64-bitarsversion av Windows Vista

Om du vill uppgradera till en version av Windows Vista med fler funktioner

kan du se här vilka uppgraderingsvägar som är tillgängliga mellan 64-bitarsoperativsystem:
 • Windows Vista Home Basic till Windows Vista Premium
 • Windows Vista Home Basic till Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium till Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business till Windows Vista Ultimate
Gör följande när du har köpt en uppgraderings-DVD med Windows Vista:
 1. Besök följande webbplats från datorn du ska uppgradera och hämta Windows Vista Upgrade Advisor:
 2. Säkerhetskopiera data med hjälp av "Säkerhetskopiera och återställa" i Windows Vista.
 3. Sätt in uppgraderings-DVD:n för 64-bitarsversionen av Windows Vista medan den aktuella versionen av Windows Vista körs.
 4. Installationsprogrammet startar automatiskt, eller så kan du köra Setup.exe manuellt från roten på DVD:n.
 5. Slutför åtgärderna i installationsprogrammet för Windows Vista.
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
930891 När en DVD med 64-bitarsversionen av Windows Vista sätts in i en dator med ett 32-bitars operativsystem misslyckas åtgärden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 932795 – senaste granskning 02/16/2007 15:49:40 – revision: 1.0

Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbinfo kbhowto KB932795
Feedback