Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Text är oläslig i vyn Källa i Windows Mail

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du använder DBCS-kodning (Double-Byte Character Set) i Microsoft Windows Mail kan det hända att texten blir oläslig när du växlar till vyn Källa.
Orsak
Det här problemet beror på ett problem med RichEdit 4.1-kontrollen.
Workaround
Undvik problemet genom att ändra kodningsschemat till UTF-8 innan du växlar till vyn Källa. Gör så här:
  1. Starta Windows Mail.
  2. Klicka på Skapa e-postmeddelande och skriv valfri meddelandetext.
  3. Peka på KodningFormat-menyn, peka på Fler och klicka på Unicode (UTF-8).
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Mer information om RichEdit 4.1-kontrollen finns på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network):
Egenskaper

Artikel-id: 932796 – senaste granskning 01/16/2015 17:08:59 – revision: 1.1

Windows Mail

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbbug kbprb kbexpertisebeginner KB932796
Feedback