Ändra källan för en klientdator från en uppdaterad administratörsinstallationspunkt till en Office 2000 Service Pack 3 (SP3)-källa

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du ändrar källan för en klientdator från en uppdaterad administratörsinstallationspunkt till en Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3)-källa i en organisation som använder Microsoft Office 2000.

En populär metod för distribution och underhåll av Office 2000 i en organisation är med hjälp av en administratörsinstallationspunkt. Ofta är det effektivaste sättet att uppdatera klientdatorer att uppdatera administratörsinstallationspunkten och sedan göra en ominstallation av Office 2000 med förnyad cachelagring på klientdatorerna.

Vid ominstallation med förnyad cachelagring ersätts den cachelagrade MSI-filen på klientdatorn och uppdateras alla Office 2000-filer efter behov. Nya klientdatorer som installeras med hjälp av den uppdaterade administratörsavbildningen får automatiskt den nyare versionen av MSI-filen. Uppdateringar behöver inte kedjas till kärninstallationen av Office 2000.

Ett annat sätt att distribuera en uppdatering är att installera uppdateringen direkt på en klient. Vid försök att installera en uppdatering för en Office 2000-produkt som har installerats från en uppdaterad administratörsinstallationspunkt kan följande felmeddelande emellertid visas:
Det går inte att installera uppdateringen.
Mer Information
Om administratörsinstallationspunkten för Office 2000 tidigare har uppdaterats med en uppdatering som inte är en Service Pack-uppdatering för Office 2000, blockeras en senare relaterad uppdatering. Det kan få oväntade resultat när du installerar en uppdatering på en klientdator, om en relaterad uppdatering som inte är en Service Pack-uppdatering för Office 2000 tidigare har installerats på administratörsinstallationspunkten.

För att undvika oväntade resultat måste du återskapa administratörsinstallationspunkten för Office 2000 med hjälp av Office 2000 och sedan installera Office 2003 SP3-uppdateringen på administratörsinstallationspunkten för Office 2000. Installera inte några andra uppdateringar än Service Pack-uppdateringar.

Mer information finns i dokumentet "How to Create an Administrative Installation Point" på följande Microsoft-webbplats: Cacha sedan om klientdatorerna från den uppdaterade administratörsinstallationspunkten och installera ytterligare uppdateringar på klienten efter behov. Mer information finns i dokumentet "Distributing Office 2000 Client Updates to Users" på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 932889 – senaste granskning 01/24/2014 12:23:54 – revision: 1.1

  • Microsoft Office 2000 Premium Edition
  • Microsoft Office 2000 Professional Edition
  • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
  • Microsoft Office 2000 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbinstalllocations kbsetup kbdeployment kbexpertiseinter kbhowto kbinfo KB932889
Feedback