Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande vid installation av säkerhetsuppdatering 923689 (MS06-078) i Windows XP SP2 eller körning av Qfecheck.exe efter installation av säkerhetsuppdateringen

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Symptom
I vissa fall visas ett felmeddelande vid försök att installera säkerhetsuppdatering 923689 (MS06-078) i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller vid körning av Qfecheck.exe efter installation av säkerhetsuppdatering 923689 (MS06-078).
Lösning
Det här problemet löstes den 10 juli 2007. Detta har dokumenterats i revidering 3.0 av säkerhetsbulletinen MS06-078. Inga åtgärder krävs på datorer där säkerhetsuppdateringen har installerats. Kunder som har drabbats av det här kända problemet och inte har installerat den här säkerhetsuppdateringen kommer att erbjudas säkerhetsuppdateringen i säkerhetsbulletinen MS06-078 igen. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Om du använder Windows XP Service Pack 2 kan följande felmeddelande visas vid installation av säkerhetsuppdatering 923689 (MS06-078):
Den programvara du installerar har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med Windows XP.
När felmeddelandet visas uppdateras ändå Microsoft Windows Media Format Series Runtime till rätt version om du fortsätter installationen. Du kan undvika felet genom att ändra DWORD-värdet Policy till 0 i följande registerundernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
Du kan även behöva ändra det binära Policy-värdet till 0 i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Non-Driver Signing
Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822798 Det går inte att installera vissa uppdateringar eller program
Om du använder Windows XP Service Pack 2 och kör Qfecheck.exe efter installation av säkerhetsuppdatering 923689 (MS06-078) visas kanske följande felmeddelande:
KB923689: This hotfix should be reinstalled.
The following files are not valid in the system catalog:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\WMVCORE.DLL
När det här felmeddelandet visas måste du kontrollera filversionen och tidsstämpeln i säkerhetsbulletinen MS06-078 så att rätt Wmvcore.dll-fil har installerats. Om filversionen och tidsstämpeln stämmer har Wmvcore.dll-filen uppdaterats på rätt sätt, och du kan utan problem bortse från Qfecheck.exe-varningen.

Obs! Qfecheck.exe-varningen försvinner inte om du installerar om säkerhetsuppdateringen.
Mer Information
Den här artikeln gäller Microsoft Windows Media Format Series Runtime 7.1–9.5 när det används med följande versioner av Microsoft Windows XP Service Pack 2:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Referenser
923689 MS06-078: Säkerhetsproblem i Windows Media-format möjliggör fjärrkörning av kod
Egenskaper

Artikel-id: 933066 – senaste granskning 01/16/2015 09:27:54 – revision: 2.1

Customer Service and Support Information

  • kbnosurvey kbarchive kmcustomerservice kbtshoot kbsecurity kbprb KB933066
Feedback