Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERING: MFC-källfilen Oleui2.cpp uppdateras inte vid installation av säkerhetsuppdateringen MS07-012

Symptom
Vid installation av säkerhetsuppdateringen MS07-012 uppdateras inte MFC-källfilen (Microsoft Foundation Classes, Oleui2.cpp) på datorn. Filen finns i följande mapp:
Enhet:\Program\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Vc7\Atlmfc\Src\Mfc
Eftersom MFC ingår i filen Oleui2.cpp, och eftersom en användare fritt kan kompilera om MFC-biblioteken från filen Oleui2.cpp, måste filen uppdateras.

Du kan kontrollera om du berörs av det här problemet med hjälp av egenskaperna Ändrad och Storlek för filen Oleui2.cpp. Om filstorleken är 4 131 byte, eller om värdet för egenskapen Ändrad är den 12 juli 2002, är den tidigare versionen av filen Oleui2.cpp installerad. Vi rekommenderar att du installerar den uppdaterade filen Oleui2.cpp.
Orsak
Det här problemet beror på att säkerhetsuppdateringen MS07-012 inte innehåller filen Oleui2.cpp, utan bara uppdaterade versioner av de kompilerade MFC-biblioteken.
Lösning
Lös problemet genom att installera den uppdaterade filen Oleui2.cpp på datorn så här:
 1. Hämta den uppdaterade filen Oleui2.cpp.

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
  Utgivningsdatum: 21 februari 2007

  Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 2. Kopiera den uppdaterade filen Oleui2.cpp till följande mapp på datorn:
  Enhet:\Program\Microsoft Visual Studio .NET 2003\Vc7\Atlmfc\Src\Mfc
Obs!
 • Du måste installera den uppdaterade filen Oleui2.cpp i den angivna mappen "innan" du kompilerar om MFC-biblioteken. Exempelvis måste du installera den uppdaterade filen Oleui2.cpp om du vill använda MSLU (Microsoft Layer for Unicode).
 • Den enda MFC-källfil som uppdateras för den här säkerhetsuppdateringen är Oleui2.cpp. Alla övriga källfiler uppdateras till den senaste versionen vid installation av Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringen MS07-012 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
927696 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1-utvecklingsplattformen
Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
security update patch bulletin visual studio vs 2003 service pack 1 vs2003 sp1 mfc mfc71u.dll flaw vulnerability malicious attacker exploit microsoft foundation classes oleui2.cpp source
Egenskaper

Artikel-id: 933273 – senaste granskning 03/01/2007 14:56:00 – revision: 1.2

 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1
 • kbbug kbfix kbqfe kbsecurity kbprb atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB933273
Feedback